Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Pilotin nimi Samspel i Åboland Pilottisuunnitelman mukaiset tavoitteet: Definiera och stärka en gemensam värdegrund för mångprofessionellt samarbete då.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Pilotin nimi Samspel i Åboland Pilottisuunnitelman mukaiset tavoitteet: Definiera och stärka en gemensam värdegrund för mångprofessionellt samarbete då."— Presentationens avskrift:

1 Pilotin nimi Samspel i Åboland Pilottisuunnitelman mukaiset tavoitteet: Definiera och stärka en gemensam värdegrund för mångprofessionellt samarbete då service ges till barn och familjer Tavoiteltavat vaikutukset: Implementering av ICDP genom utbildning, handledningsgrupper, mångprofessionella utvecklingsträffar, studiegrupper m.m. Kohderyhmä: Barn, unga och familjer i Pargas. Personalen i Familjehuset Ankaret, samt den personal som ger motsvarande service åt barnfamiljer i skärgården. Ankaret resurscentrum. Yhteistyökumppanit: Aktörer inom tredje sektorn (MLL och övriga) Budjetti: 32 000 € Toiminta-aika: 1.10.2012 – 31.3.2013 Vastuutaho ja –henkilö sekä talousvastaava (+ yhteystiedot): Helena Smirnoff. koordinator (helena.smirnoff@pargas.fi 050 5962613) Petra Palmroos, budgetansvarig (petra.palmroos@pargas.fi 040 8397170)helena.smirnoff@pargas.fipetra.palmroos@pargas.fi Remontin tavoitteet 1. Ennaltaehkäisevä tuki 2. Palvelurakenteen muuttaminen 3. Osallisuuden edistäminen Kaste-ohjelman tavoitteena on, että: I. Hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat ja II. Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet ja palvelut on järjestetty asiakaslähtöisesti.

2 TOIMENPITEET •. En koordinator arbetar i Familjehuset Ankaret. • Tillsammans med personalen i Familjehuset och i andra delar av skärgården utvecklar koordinatorn de mångprofessionella arbetsmodellerna med tonvikt på att definiera och stärka en gemensam värdegrund. Koordinatorna ansvarar för att planera och förverkliga projektets utbildningar, för rapportering samt för att informera om projektets resultat. •Familjecaféverksamhet en stöds genom fortsatt samarbete med MLL. Även andra intresserade aktörer inom tredje sektorn stöds. TOTEUTUS (toteuma 3/2013) •En verksamhetskoordinator har arbetat för att stärka den gemensamma värdegrunden och samordnat alla möten i Familjehuset för att stärka samarbetet i huset. •Det mångprofessionella arbetet sfungerar så bra att mångprofessionella nätverksmöten enligt ”Lasta Kannatteleva Liittouma- modellen ordnas.vid behov c. en gång per månad. •Sju pers. deltar i ICDP II- utbildning pågår i huset,två personer deltar i ICDP- utbildning i Sverige. •Fyra ICDP-väglednings- grupper för både personal, föräldrar och blivande föräldrar ordnas i huset. •Studiecirkelverksamhet har planerats och startar 8.4. *De gemensamma utbildningarna har stärkt den gemensamma värdegrunden. TOIVOTUT TULOKSET *Koordinatorns arbete för fortsatt utvecklande av de mångprofessionella arbetsmodellerna, baserade på ICDP med brukarperspektivet i fokus, har stärkt den gemensamma värdegrunden. •Likaså har utbildningar i ICDP II och III gett en stark grund för det fortsatta mångprofessionella samarbetet. •Mångprofessionella studiecirklar, utvecklingsträffar har också bidragit till ökad samsyn. •Samarbetet har gett nöjd personal, nöda kunder och nöjda samarbetspartners. ARVIOINTI ja MITTARIT •Enkäter till personal: •Samma enkät som använts sedan 2009 visade att personalen tycker att det mångprofessionella samarbetet lyckats ganska bra, att man fått ta del av utbildningar som stöder yrkeskompetensen, att man uppmärksammar brukarperspektivet ganska bra och orkar bra i sitt arbete.(bilaga) •Uppföljning av kundtillfredsställelse: Blanketter har delats ut, men inte returnerats. •Diskussion där en slutbedömning görs enligt ROHTO-modell: Diskussionen hölls 20.3.2013 (bilaga) •Samarbetsdiskussioner med MLL kommer att föras.


Ladda ner ppt "Pilotin nimi Samspel i Åboland Pilottisuunnitelman mukaiset tavoitteet: Definiera och stärka en gemensam värdegrund för mångprofessionellt samarbete då."

Liknande presentationer


Google-annonser