Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

UNDERSÖKNING AV PRAXIS INOM SOCIALBRANSCHEN I BORGÅ

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "UNDERSÖKNING AV PRAXIS INOM SOCIALBRANSCHEN I BORGÅ"— Presentationens avskrift:

1 UNDERSÖKNING AV PRAXIS INOM SOCIALBRANSCHEN I BORGÅ 2013-2014

2 VILL DU STUDERA PRAXIS I BORGÅ?
Är du intresserad av att avlägga praxisstudie- eller praktikperioden inom socialbranschen i Borgå eller att göra ditt lärdomsprov i samarbete med en yrkesperson inom socialbranschen som arbetar i Borgå? Här hittar du information om social- och familjetjänsters organisation samt om forsknings- och utvecklingsbehov. Ta kontakt också när du har egna idéer!

3 Borgå familje- och socialtjänster
Chef för social- och familjeservice Maria Andersson SOCIAL-ARBETE FÖR BARNFAMILJER Chef för barnfamiljearbete Annika Immonen VUXEN-SOCIAL-ARBETE Chef för vuxenarbete Anne Green MISS-BRUKAR-VÅRD Chef för vuxenarbete Anne Green SYSSEL-SÄTTNINGS-TJÄNSTER Chef för sysselsättinigs-tjänster Mikko Viitanen STÖD-TJÄNSTER INOM SOCIAL-ARBETE Chef för invandrararbete Sirkka Valta Socialarbete för barnfamiljer Barnskydd Barnatillsyningsman Vuxensocial-arbete Utkomstöd Boende-tjänster Missbrukar-kliniken för unga och vuxna Arbetskraftens servicecentral Familjerådgivning Invandrartjänster Arbetsverk-städer Boendeenheten Koivula Socialjour Ungdomshem Stödtjänster Nuotta Skyddshem

4 BORGÅ STAD SOM ARBETSMILJÖ
Cirka invånare, en tredjedel talar svenska, tvåspråkig arbetsmiljö Staden satsar på invånarnas hälsa och välfärd samt på att minska hälsoskillnaderna Låg tröskel att prova nytt och göra på ett annorlunda sätt – i hela staden Tätt samarbete med kompetenscentra, närkommuner och tredje sektorn.

5 FRAMTIDA UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER
Framtidsforskning Elektroniska tjänster – risker och möjligheter Förebyggande arbete Mera samarbete mellan myndigheter och tredje sektorn Klienternas aktiva roll Socialarbetarens roll – koordinera, organisera och motivera Öka delaktigheten för riskgrupper och förebygga marginalisering av ungdomar Bostadsfrågor Processerna vid hantering av utkomststöd

6 FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSOBJEKT
Socialarbete för barnfamiljer, Annika Immonen Klientrespons, i synnerhet i familjearbete och i förlikning av familjeärenden Arbetsmetoderna i familjearbete Ökad delaktighet för klienter hos barnskyddet Hörande av barn i barnskyddsarbetet Bedömning av utredningar som gäller barnskyddsbehov Bedömning av barnskyddets stöd för föräldraskap Klientnöjdhet och delaktighet hos ungdomar i eftervård Kartläggning av behovet av socialt arbete i familjer som är mottagare av utkomststöd Nätverksarbetets värde för socialarbete med barnfamiljer

7 FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSOBJEKT
Vuxensocialarbete, Anne Green: Unga klienter boendesocialt arbete arbetsfördelning hyresskulder Invandrartjänster, Sirkka Valta: Åldrande invandrare Ensamförsörjande invandrarmödrar, uppfostringsmetoder mm.

8 FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSOBJEKT
Ungdomshem Tukkari, Susanne Penttinen: Responsblankett för föräldrar/klientdelaktighet Uppföljning Socialjour/ skyddshemmet/ krisplatser för unga, Kristina Huopalainen: Statistik klientprocesser dokumentering

9 FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSOBJEKT
Boendeenheten Koivula, Auvo Vainikainen: Klientskapets längd samt utredning av klientskap Klientrespons Det sociala nätverkets betydelse för missbrukare som genomgår rehabilitering Förvaltning, Maria Andersson och Jenny Arponen: Klientresponssystemet Kvantitativ och kvalitativ information om klientskap vid olika enheter Utveckling av elektroniska tjänster

10 FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSBEHOV
Handikappservice, Leila Eklöv: boendearrangemangen för handikappade (handikappade och utvecklingsstörda), hur man vill bo, vad som bör beaktas osv. (planering av framtidens boendetjänster) kostnadseffektiv handikappservice (köptjänster, konkurrensutsättningsbehov, kvalitetskontroll, avtalshantering) utöka delaktighet för handikappade Äldreomsorgen, Soili Partanen: Frågor kring närståendevård och färdtjänst

11 EXEMPEL PÅ PRAXISUNDERSÖKNINGAR I BORGÅ
Socialarbetarens möjligheter att påverka det egna välbefinnandet Missbrukarklinikens undersökning om kundnöjdhet (på finska) Familjevårdarnas behov av stöd Ungdomshemmets responsblankett Mall för ungdomsfamiljearbete Dagcenter med låg tröskel Bedömning av tjänsterna inom rehabiliterande arbetsverksamhet

12 BLEV DU INTRESSERAD? Ta kontakt och berätta om din idé!
Kontaktuppgifter: Enheternas chefer Planerare Jenny Arponen, tfn Chef för social- och familjeservice Maria Andersson, tfn Bussresan från Helsingfors till Borgå tar ungefär en timme


Ladda ner ppt "UNDERSÖKNING AV PRAXIS INOM SOCIALBRANSCHEN I BORGÅ"

Liknande presentationer


Google-annonser