Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Alla tiders Borgå Kaikkien aikojen Porvoo UNDERSÖKNING AV PRAXIS INOM SOCIALBRANSCHEN I BORGÅ 2013-2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Alla tiders Borgå Kaikkien aikojen Porvoo UNDERSÖKNING AV PRAXIS INOM SOCIALBRANSCHEN I BORGÅ 2013-2014."— Presentationens avskrift:

1 Alla tiders Borgå Kaikkien aikojen Porvoo UNDERSÖKNING AV PRAXIS INOM SOCIALBRANSCHEN I BORGÅ 2013-2014

2 VILL DU STUDERA PRAXIS I BORGÅ?  Är du intresserad av att avlägga praxisstudie- eller praktikperioden inom socialbranschen i Borgå eller att göra ditt lärdomsprov i samarbete med en yrkesperson inom socialbranschen som arbetar i Borgå?  Här hittar du information om social- och familjetjänsters organisation samt om forsknings- och utvecklingsbehov. Ta kontakt också när du har egna idéer! 2

3 22.4.2013 BORGÅ FAMILJE- OCH SOCIALTJÄNSTER Chef för social- och familjeservice Maria Andersson MISS- BRUKAR- VÅRD Chef för vuxenarbete Anne Green SYSSEL- SÄTTNINGS- TJÄNSTER Chef för sysselsättinigs- tjänster Mikko Viitanen SYSSEL- SÄTTNINGS- TJÄNSTER Chef för sysselsättinigs- tjänster Mikko Viitanen VUXEN- SOCIAL- ARBETE Chef för vuxenarbete Anne Green SOCIAL- ARBETE FÖR BARNFAMILJER Chef för barnfamiljearbete Annika Immonen STÖD- TJÄNSTER INOM SOCIAL- ARBETE Chef för invandrararbete Sirkka Valta Ungdomshem Missbrukar- kliniken för unga och vuxna Boendeenheten Koivula Arbetskraftens servicecentral Arbetsverk- städer Stödtjänster Familjerådgivning Invandrartjänster Socialjour Nuotta Skyddshem Socialarbete för barnfamiljer Barnskydd Barnatillsynings man Socialarbete för barnfamiljer Barnskydd Barnatillsynings man Vuxensocial- arbete Utkomstöd Boende- tjänster Vuxensocial- arbete Utkomstöd Boende- tjänster

4 BORGÅ STAD SOM ARBETSMILJÖ  Cirka 49 000 invånare, en tredjedel talar svenska, tvåspråkig arbetsmiljö  Staden satsar på invånarnas hälsa och välfärd samt på att minska hälsoskillnaderna  Låg tröskel att prova nytt och göra på ett annorlunda sätt – i hela staden  Tätt samarbete med kompetenscentra, närkommuner och tredje sektorn. 4

5 FRAMTIDA UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER  Framtidsforskning  Elektroniska tjänster – risker och möjligheter  Förebyggande arbete  Mera samarbete mellan myndigheter och tredje sektorn  Klienternas aktiva roll  Socialarbetarens roll – koordinera, organisera och motivera  Öka delaktigheten för riskgrupper och förebygga marginalisering av ungdomar  Bostadsfrågor  Processerna vid hantering av utkomststöd 5

6 FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSOBJEKT  Socialarbete för barnfamiljer, Annika Immonen •Klientrespons, i synnerhet i familjearbete och i förlikning av familjeärenden •Arbetsmetoderna i familjearbete •Ökad delaktighet för klienter hos barnskyddet •Hörande av barn i barnskyddsarbetet •Bedömning av utredningar som gäller barnskyddsbehov •Bedömning av barnskyddets stöd för föräldraskap •Klientnöjdhet och delaktighet hos ungdomar i eftervård •Kartläggning av behovet av socialt arbete i familjer som är mottagare av utkomststöd •Nätverksarbetets värde för socialarbete med barnfamiljer 6

7 FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSOBJEKT  Vuxensocialarbete, Anne Green: •Unga klienter •boendesocialt arbete •arbetsfördelning •hyresskulder  Invandrartjänster, Sirkka Valta: •Åldrande invandrare •Ensamförsörjande invandrarmödrar, uppfostringsmetoder mm. 7

8 FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSOBJEKT  Ungdomshem Tukkari, Susanne Penttinen: •Responsblankett för föräldrar/klientdelaktighet •Uppföljning  Socialjour/ skyddshemmet/ krisplatser för unga, Kristina Huopalainen: •Statistik •klientprocesser •dokumentering 8

9 FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSOBJEKT  Boendeenheten Koivula, Auvo Vainikainen: •Klientskapets längd samt utredning av klientskap •Klientrespons •Det sociala nätverkets betydelse för missbrukare som genomgår rehabilitering  Förvaltning, Maria Andersson och Jenny Arponen: •Klientresponssystemet •Kvantitativ och kvalitativ information om klientskap vid olika enheter •Utveckling av elektroniska tjänster 9

10 FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSBEHOV  Handikappservice, Leila Eklöv: •boendearrangemangen för handikappade (handikappade och utvecklingsstörda), hur man vill bo, vad som bör beaktas osv. (planering av framtidens boendetjänster) •kostnadseffektiv handikappservice (köptjänster, konkurrensutsättningsbehov, kvalitetskontroll, avtalshantering) •utöka delaktighet för handikappade  Äldreomsorgen, Soili Partanen: •Frågor kring närståendevård och färdtjänst 10

11 EXEMPEL PÅ PRAXISUNDERSÖKNINGAR I BORGÅ  Socialarbetarens möjligheter att påverka det egna välbefinnandet  Missbrukarklinikens undersökning om kundnöjdhet (på finska) http://porvoo.fi/fi/porvoo-info/uutiset/?itemid=7919&a=viewItem http://porvoo.fi/fi/porvoo-info/uutiset/?itemid=7919&a=viewItem  Familjevårdarnas behov av stöd  Ungdomshemmets responsblankett  Mall för ungdomsfamiljearbete  Dagcenter med låg tröskel  Bedömning av tjänsterna inom rehabiliterande arbetsverksamhet 11

12 BLEV DU INTRESSERAD?  Ta kontakt och berätta om din idé!  Kontaktuppgifter: •Enheternas chefer fornamn.efternamn@borga.fifornamn.efternamn@borga.fi •Planerare Jenny Arponen, jenny.arponen@borga.fi, tfn 040 510 5210jenny.arponen@borga.fi •Chef för social- och familjeservice Maria Andersson, maria.andersson@borga.fi, tfn 040 510 9932 maria.andersson@borga.fi  www.borga.fi www.borga.fi  Bussresan från Helsingfors till Borgå tar ungefär en timme 12


Ladda ner ppt "Alla tiders Borgå Kaikkien aikojen Porvoo UNDERSÖKNING AV PRAXIS INOM SOCIALBRANSCHEN I BORGÅ 2013-2014."

Liknande presentationer


Google-annonser