Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Österbotten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Österbotten."— Presentationens avskrift:

1 Österbotten

2 Team Österbotten SOS II projektet i Österbotten 1.11.2013- 31.10.2015
Jaana Viinamäki, Vasa och Laihela Carina Nåhls, K2- och K5 - områdena Marjaana Peltola, K4 – området

3 Befolkningsunderlag Den totala befolkningsmängden är personer, och är fördelad enligt följande: Laihela – Vasa Jakobstads regionen(K4 kommunerna) K5 området (Kristinestad, Närpes, Malax, Korsnäs & Kaskö) Korsholm - Vörå (K2 kommunerna) Ungefär hälften av befolkningen i projektområdet har svenska som modersmål Ca 3 % av befolkningen har invandrarbakgrund

4 Målgrupper K4 –området: ungdomar i barnskyddets eftervård, invandrare
Vasa ja Laihela: klienter under 30 år K2: unga vuxna i åldern år K5 - området: långtidsarbetslösa klienter

5 praxis som stöder DELAKTIGHET
1. Utvecklingsarbetets målsättningar och metoder: Vuxensocialarbetets klienter - från objekt till kompanjoner praxis som stöder DELAKTIGHET Klienterna får individuellt professionellt och/eller samhälleligt stöd i rätt tid Etablering och utveckling av erfarenhets-sakkunnig verksamheten Användning av metoder som grundar sig på delaktighet Användande av delaktighets-baserade dokument i klientarbetet (situations-kartläggning & klientplan) I den regionala expertgruppen finns klient-representanter med

6 Från kommunal mot regional utveckling
Implementering av praxis som stöder klientens delaktighet i Österbotten: Socialt arbete i grupp Erfarenhetssakkunnig utbildning och användning av erfarenhetssakkunniga Konsekvenspedagogik Enhetlig dokumentering – situationskartläggning och klientplan

7 AKTIVERANDE OCH REHABILITERANDE METODER för klientarbetet
1. Utvecklingsarbetets målsättningar och metoder: Utveckling av socialt arbete och socialhandledning som utförs tillsammans med unga vuxna på ett sådant sätt så att det blir en metod som stöder rehabilitering. AKTIVERANDE OCH REHABILITERANDE METODER för klientarbetet Implemen-tering av konsekvens-pedagogiken Klientarbete grundat på klientplaner Socialt arbete i grupp Social-handledning Regional expertgrupp- klient-representanter med SOS-klubbs verksamhet Samarbete mellan aktörerna- servicekedjor utgående från aktörsmatrisen

8 Sociala arbetets uppbyggnad och kunskapsproduktion
3. Utvecklingsarbetets målsättningar och metoder: Utveckling av strukturer för social rapportering Sociala arbetets uppbyggnad och kunskapsproduktion Dokumentations-metoder Insamlande av information från klienterna: Spegel-metoden och socialarbetets klassificeringar Dialog mellan klienter, arbetstagare och ledning samt beslutsfattare Samarbete med opetus- ja tutkimus-klinikka projektet THL:s AVAIN –mät-instrument?

9 Utvecklingsarbetets koordinering och utvärdering
Team Österbotten är anställda av Seinäjoen koulutuskuntayhtymä / SONetBOTNIA Den regionala expertgruppen stöder utvecklingsarbetet Utvärdering: utvecklingsarbetet kommer att utvärderas både på en övergripande nivå samt regionalt/områdesvis


Ladda ner ppt "Österbotten."

Liknande presentationer


Google-annonser