Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD 23.5.2013. Stöd för närståendevård Består av en HELHET som innehåller: Vårdarvode Avlösning Service/tjänster.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD 23.5.2013. Stöd för närståendevård Består av en HELHET som innehåller: Vårdarvode Avlösning Service/tjänster."— Presentationens avskrift:

1 STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD 23.5.2013

2 Stöd för närståendevård Består av en HELHET som innehåller: Vårdarvode Avlösning Service/tjänster

3 Kriterier för beviljande • någon p.g.a. nedsatt funktionsförmåga, sjukdom eller handikapp, behöver vård eller omsorg i hemmet. • en närstående är beredd att ansvara fär vården och omsorgen. • vårdarens hälsa och funktionsförmåga svarar mot de krav som ställs. • den vårdbehövandes hem är lämpligt. • stödet bedöms vara förenligt med vårdtagarens bästa • Besluten baserar sig på gällande lagstiftning och på principer fastställda av social- • och hälsovårdsnämnden.

4 Ansökningsförfarande • Ansökan om stöd för närståendevård • Hembesök • Vård- och serviceplan • Närståendevårdsteam • Beslut • Avtal med vårdaren • Uppföljning och regelbunden kontakt

5 Vårdarvode Kategorierna bestäms enligt vårdtyngd och bundenhet till vården Kategori 2012:1 (367€)2 (488€)3 (608€)4 (729€) 0-18 år 24711 19-64 år 2151- 65-> år 651781 Vårdarvoden år 2013:(377€)(502€)(625€)(750€)

6 Statistik över vårdarna Ålder och familjeförhållande Maka/ make FörälderDotter/ son Övrig Sammanl. Under 65 år Hela året 1539-2(56) Per 31.12. 1237-2(51) Över 65 årHela året 74-610(90) Per 31.12. 56-66(68)

7 Avlösning Lagstadgad 3 dygn/månad Koordineras av socialhandledare • Avlösare hem - stadens egen anställd (timbaserat) - uppdragsavtal (dygnsavlastning) • Dagvård • Korttidsvård/intervallvård • Familjevård • Köptjänster

8 Övrig service/tjänster • Allmänna social- och hälsovårdstjänster • Vattengymnastik i terapibassängen 2 x vecka • Gruppverksamhet (samarbete med tredje sektorn) • Rekreation (samarbete med tredje sektorn)

9 Budgetutveckling för arvoden åren 2011-2013 0-64åringarÖver 65-åringar • Budgeterat 2011 Använt Budgeterat 2011Använt 210.000€ 211.314€ 270.000€264.758€ • Budgeterat 2012 AnväntBudgeterat 2012Använt 230.000€ 256.256€ 276.000€312.348€.Budgeterat 2013Budgeterat 2013 270.000€310.000€


Ladda ner ppt "STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD 23.5.2013. Stöd för närståendevård Består av en HELHET som innehåller: Vårdarvode Avlösning Service/tjänster."

Liknande presentationer


Google-annonser