Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD 23.5.2013. Stöd för närståendevård Består av en HELHET som innehåller: Vårdarvode Avlösning Service/tjänster.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD 23.5.2013. Stöd för närståendevård Består av en HELHET som innehåller: Vårdarvode Avlösning Service/tjänster."— Presentationens avskrift:

1 STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD

2 Stöd för närståendevård Består av en HELHET som innehåller: Vårdarvode Avlösning Service/tjänster

3 Kriterier för beviljande • någon p.g.a. nedsatt funktionsförmåga, sjukdom eller handikapp, behöver vård eller omsorg i hemmet. • en närstående är beredd att ansvara fär vården och omsorgen. • vårdarens hälsa och funktionsförmåga svarar mot de krav som ställs. • den vårdbehövandes hem är lämpligt. • stödet bedöms vara förenligt med vårdtagarens bästa • Besluten baserar sig på gällande lagstiftning och på principer fastställda av social- • och hälsovårdsnämnden.

4 Ansökningsförfarande • Ansökan om stöd för närståendevård • Hembesök • Vård- och serviceplan • Närståendevårdsteam • Beslut • Avtal med vårdaren • Uppföljning och regelbunden kontakt

5 Vårdarvode Kategorierna bestäms enligt vårdtyngd och bundenhet till vården Kategori 2012:1 (367€)2 (488€)3 (608€)4 (729€) 0-18 år år > år Vårdarvoden år 2013:(377€)(502€)(625€)(750€)

6 Statistik över vårdarna Ålder och familjeförhållande Maka/ make FörälderDotter/ son Övrig Sammanl. Under 65 år Hela året (56) Per (51) Över 65 årHela året (90) Per (68)

7 Avlösning Lagstadgad 3 dygn/månad Koordineras av socialhandledare • Avlösare hem - stadens egen anställd (timbaserat) - uppdragsavtal (dygnsavlastning) • Dagvård • Korttidsvård/intervallvård • Familjevård • Köptjänster

8 Övrig service/tjänster • Allmänna social- och hälsovårdstjänster • Vattengymnastik i terapibassängen 2 x vecka • Gruppverksamhet (samarbete med tredje sektorn) • Rekreation (samarbete med tredje sektorn)

9 Budgetutveckling för arvoden åren åringarÖver 65-åringar • Budgeterat 2011 Använt Budgeterat 2011Använt € € € € • Budgeterat 2012 AnväntBudgeterat 2012Använt € € € €.Budgeterat 2013Budgeterat € €


Ladda ner ppt "STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD 23.5.2013. Stöd för närståendevård Består av en HELHET som innehåller: Vårdarvode Avlösning Service/tjänster."

Liknande presentationer


Google-annonser