Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

% HbA1c till IFCC mmol/mol

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "% HbA1c till IFCC mmol/mol"— Presentationens avskrift:

1 % HbA1c till IFCC mmol/mol
Benny Larsson

2 HbA1c Historik MonoS Sverige/NGSP USA HbA1c ViaPost IFCC Referensmetod
Varför mmol/mol istället för %

3 Ordlista IFCC: International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine DCCT: Diabetes Control and Complications Trial ( ) NGSP: National Glycohemoglobin Standardization Program (1996)

4 IFCC WG-HbA1c (1995) HbA1c värde på rutinanalyser varierar mellan olika metoder och leverantörer Tre olika Referensmetoder -NGSP, USA -MonoS, Sverige -JDS, Japan IFCC bildar en arbetsgrupp 1995 för HbA1c standardisering

5 Samband IFCC-MonoS

6 IFCC WG-HbA1c Definition av analyt: beta-N-desoxy fructosyl hemoglobin
Tillverkning av primärt och sekundärt referensmaterial Framtagande av validerade referens metoder Bildande av världsomspännande nätverk av referenslab (Malmö ett av de första) Marknadsföring och utbildning

7 IFCC WG HbA1c Sekundärt referensmaterial
Panel av blodprover (pooler med 10 pat i varje) med åsatt värde av referensnätverket Utskick till alla Diagnostika-företag Poolerna analyserade under 10,5 års tid på MonoS i Malmö för framtagande av masterekvation IFCC - MonoS

8 Major Glycation sites of Hemoglobin
C6H7O(OH)5 b-Chains: Yellow a-Chains: Blue N-terminal Valine: Red Hexapeptide Red/Green Icke reversibel bindning Speglar medel B-glukos 6-8 veckor

9 Erytrocyter/Hemoglobin
Vuxen människa har ca 20 biljoner Erytrocyter Varje sekund nybildas ca 2 milj Erytrocyter Erytrocytens levnad är ca 120 dagar RBC Varje Erytrocyt innehåller ca 300 milj hemoglobinmolekyler som kan binda till sig glukos = ca st Hb totalt (6x1021)

10 HbA1c Historik MonoS Sverige/NGSP USA HbA1c ViaPost IFCC Referensmetod
Varför mmol/mol istället för %

11 Svensk Ref-metod MonoS
Detektor 415nm Data- bearbetning Pump gradient Auto- Injektor (13 μL) Analys-kolonn

12 MonoSTM Li+ -CH2-SO3- + Hb Ref-metod Sverige 1995 Katjonbytare
9 min/analys Hög reproducerbarhet genom åren Närmast sanningen (IFCC) Li+ -CH2-SO3- + Hb

13 MonoSTM kromatogram HbA0 HbA1c HbF HbA1a+b Fria α kedjor

14 Samband IFCC-MonoS-NGSP HbA1c
Positiv Bias ca 1,8% A1c MonoS Positiv Bias ca 0,8% A1c IFCC

15 NGSP MonoS ca 15% inteferens ca 30-40% inteferens
DCCT studie NGSP start 1996 Togs i bruk i Sverige 1983 Referens Sverige 1995 USA BioRex 70 Sverige MonoS™ ca 15% inteferens ca 30-40% inteferens

16 Contents of the HbA1c peak ( Mono S)

17 Rutinmetod idag Venösa + ViaPost BioRad Variant Turbo
Analystid 1,6min Karbamylerat Hb + Shiffs bas(pre-A1c) HbA1c

18 HbA1c Historik MonoS Sverige/NGSP USA HbA1c ViaPost IFCC Referensmetod
Varför mmol/mol istället för %

19 Ny HbA1c-ViaPost remiss Sept 2010

20 HbA1c ViaPost Viktig information till Patienter!
Följande punkter viktiga för ett korrekt resultat Att fylla i Provtagningsdatum Att fylla i Personnummer och namn Att fylla hela cirkeln med blod, ca 2 droppar Att stoppa remissen direkt i plastpåsen och försluta Att posta samma dag innan tömning av brevlåda Alltid undvika att skicka inför helg. Mån-onsd bäst

21 ViaPost-Venöst prov 5.9 5.9 ViaPost Venöst

22 HbA1c-rapport

23 HbA1c-rapport beställning

24 HbA1c IFCC Referensmetod Historik MonoS Sverige/NGSP USA HbA1c ViaPost
Varför mmol/mol istället för %

25 The Analytical Challenge
Val Proteolytic cleavage of b-chain (146 amino acids) HbAo-peptide HbA1c-peptide Glc Glu-C His Leu Thr Pro Glu Lys Ser ……...

26 HbA1c Monitoring Program MonoS Malmö 2007→
MonoS Malmö, Sveriges navelsträng ut mot övriga världen (IFCC, NGSP) Fryst helblod (pat-pooler) 2 ggr/mån Facitvärde åsatt av IFCC referensmetoder Samma prover till alla Diagnostikaföretag för framtagande av IFCC-kalibrator

27 HbA1c Varför mmol/mol istället för % Historik MonoS Sverige/NGSP USA
HbA1c ViaPost IFCC Referensmetod Varför mmol/mol istället för %

28 IFCC(%) x 10 = mmol/mol SI-enhet
Stor risk för missförstånd med IFCC(%) MonoS(%) IFCC(%) 4,0% = 5,0% = 6,0% = 7,0% = 8,0% = 9,0% = 10,0% = 3,1% 4,2% 5,2% 6,3% 7,3% 8,3% 9,4% IFCC(%) x 10 = mmol/mol SI-enhet

29 Referensintervall Nuvarande referensintervall för HbA1c i Sverige, kommer från ”Kristianstadstudien 1999” och är här omräknade till IFCC-enheter: Ålder HbA1c IFCC HbA1c Mono S (mmol/mol) (%) < – 42 3,6 – 5,0 > – 46 4,0 – 5,4 Behandlingsmål för diabetes mellitus HbA1c (Mono S): < 6 %. HbA1c (IFCC): < 52 mmol/mol. Dock ska behandlingsmålet sättas individuellt.

30 Masterekvationer MonoS↔IFCC MonoS↔NGSP NGSP↔IFCC
Formler för omräkning mellan IFCC-, Mono S- och NGSP (DCCT)- enheter (används bl.a. i USA) MonoS↔IFCC HbA1c (IFCC) (mmol/mol) = 10,45 x HbA1c (Mono S) (%) – 10,62 HbA1c (Mono S) (%) = 0,0957 x HbA1c (IFCC) (mmol/mol) + 1,016 MonoS↔NGSP HbA1c (Mono S) (%) = 1,046 x HbA1c (NGSP) (%) – 1,236 HbA1c (NGSP) (%) = 0,956 x HbA1c (Mono S) (%) + 1,182 NGSP↔IFCC HbA1c (IFCC) (mmol/mol) = 10,93 x HbA1c (NGSP) (%) – 23,54 HbA1c (NGSP) (%) = 0,0915 x HbA1c (IFCC) (mmol/mol) + 2,153

31 Dubbelrapportering mmol/mol + %


Ladda ner ppt "% HbA1c till IFCC mmol/mol"

Liknande presentationer


Google-annonser