Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DCA Vantage Norrbotten oktober -13 DCA Vantage ®.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DCA Vantage Norrbotten oktober -13 DCA Vantage ®."— Presentationens avskrift:

1 DCA Vantage Norrbotten oktober -13 DCA Vantage ®

2 Sid 2 Mars-07 Siemens Medical Solutions Diagnostics AB HbA1c och mikroalbumin HbA1c står för hemoglobin A eller glykerat hemoglobin som finns i röda blkr Sockret i blodet fastnar på hemoglobinet Röd blkr 120 dagar Medeltal hur glukos har legat under senaste 2 månaderna Mikroalbumin – låga koncentrationer av albumin tidigt upptäcka njurskador

3 Sid 3 Mars-07 Siemens Medical Solutions Diagnostics AB 1.Inbyggd streckkodsläsare 2.Skrivare 3.Skärm 4.Reagenskassettfack DCA Vantage ®

4 Sid 4 Mars-07 Siemens Medical Solutions Diagnostics AB DCA Vantage ® 1.Systemanslutningar 2.Strömbrytare 3.Strömförsörjning 4.Lucka till fläktfilter 5.Printerpapper

5 Sid 5 Mars-07 Siemens Medical Solutions Diagnostics AB DCA Vantage ® Kassett

6 Sid 6 Mars-07 Siemens Medical Solutions Diagnostics AB DCA Vantage ®

7 Sid 7 Mars-07 Siemens Medical Solutions Diagnostics AB DCA Vantage ® Kassett Rör inte det optiska avläsningsfönstret på kassetten! Optiskt fönster

8 Sid 8 Mars-07 Siemens Medical Solutions Diagnostics AB  Analysprincip HbA1c  HbA1 c från provet binds till antikroppar på latexpartiklarna så att agglutination förhindras.  I brist på HbA1 c binds agglutinatorn till antikropparna istället.  Fotometern mäter ljusspridningen vid 531 nm.  Vid liten mängd HbA1 c uppträder agglutination och resultatet blir stor ljusspridning (högre absorbans).  Med stigande mängd HbA1 c minskar agglutinationen och därmed ljusspridningen (lägre absorbans).  Procenten HbA1 c kalkyleras som förhållandet mellan HbA1 c och den totala mängden hemoglobin.  Analysrange: 16 – 130 mmol/mol HbA1c DCA Vantage ®

9 Sid 9 Mars-07 Siemens Medical Solutions Diagnostics AB Hemoglobin A 1c Analysprincip INHIBERING AV LATEX AGGLUTINATION Antikropps-Latex

10 Sid 10 Mars-07 Siemens Medical Solutions Diagnostics AB Oöppnad kassett och reagens/kontroll till HbA1c och Mikroalbumin Förvaring i kyl:Till utgångsdatum Rumstemperatur:Tre månader Kontroll ospädd i kyl:Till utgångsdatum Kontroll spädd i kyl:Tre månader Öppnad kassett HbA1c kassett:1 timma Mikroalbumin kassett:10 minuter (ljuskänslig) Prov i kapillär, HbA1c:5 minuter Prov i kapillär, Mikroalb:5 minuter Hållbarhet DCA Vantage ®

11 Sid 11 Mars-07 Siemens Medical Solutions Diagnostics AB Prov – och Reagenshantering  Kapillärt och venöst prov (EDTA rör) ger jämförbara svar  Viktigt vid Kapillär provtagning - Varm, Ren hand - Torka av första dropparna - Se till att ha ett bra flöde - Torka försiktigt av överflödigt blod på utsidan av kapillären - Efter fylld kapillär skall analys startas inom 5 min  Venöst prov (EDTA rör) skall blandas 10 minuter på vagga. Nytaget prov kan analyseras direkt  Reagenskasetten skall vara rumstempererad vid analys  Tänk på att aldrig ta på det Optiska fönstret på kassetten

12 Sid 12 Mars-07 Siemens Medical Solutions Diagnostics AB DCA Vantage ® Fylla kapillären Endast 1 ul blod

13 Sid 13 Mars-07 Siemens Medical Solutions Diagnostics AB Analys DCA Vantage ® Efter 6 minuter är analysen klar och resultatet presenteras.

14 Sid 14 Mars-07 Siemens Medical Solutions Diagnostics AB Inläggning av patientinformation under tiden man kör en analys Möjlighet att lägga in patientinformation under tiden som test sker. Att lägga in patientinformation kan väljas som valfritt eller krav beroende på användarens behov

15 Sid 15 Mars-07 Siemens Medical Solutions Diagnostics AB DCA Vantage ® Ta bort kassett

16 Sid 16 Mars-07 Siemens Medical Solutions Diagnostics AB Mikroalbumin/Kreatinin KVOT DCA Vantage Upptäck njurskadan…… …..innan det är försent !!

17 Sid 17 Mars-07 Siemens Medical Solutions Diagnostics AB Mikroalbumin DCA Vantage ® Pistång

18 Sid 18 Mars-07 Siemens Medical Solutions Diagnostics AB DCA Vantage bygger på en immunoturbidimetrisk teknik för mätning av U- Albumin. En polyklonal get-antihuman antikropp reagerar med albumininnehållet i urin. Mätprincipen är en immunoturbidimetrisk metod som är mycket tillförlitlig för kvantitativ bestämning av albumin i urin. U-Kreatinin är en standard kolorimetrisk metod (modifierad Benedict-Behre reaktion). Metoden är baserad på reaktionen mellan 3, 5-dininitrobenzoic syra och kreatinin i ett starkt basiskt medium. Båda analyserna är kvantifierade genom jämförelse mot LOT specifika kalibreringskurvor, vars parametrar finns lagrade i instrumentets mjukvara. Analysprincip U-Albumin/U-Kreatinin DCA Vantage ®

19 Sid 19 Mars-07 Siemens Medical Solutions Diagnostics AB U-Albumin/U-Kreatinin/Index 1. Absorbansmaterial, suger upp prov och reagens efter analys. 2. 40  L glaskapillärrör. 3. Låsmekanism. 4. Nivå plugg 5. Optiskt fönster. DCA Vantage ®

20 Sid 20 Mars-07 Siemens Medical Solutions Diagnostics AB Provtagning & analys DCA Vantage ®

21 Sid 21 Mars-07 Siemens Medical Solutions Diagnostics AB Provtagning & analys DCA Vantage ®

22 Sid 22 Mars-07 Siemens Medical Solutions Diagnostics AB  Albumin:  Albumin- koncentrationen: 5 – 300 mg/L. Kreatinin: Kreatinin- koncentrationen: 1,3 - 44,2 mmol/L.  U-Albumin/Kreatinin kvot: U-Albumin/Kreatinin kvot : 0,11 – 226 mg/mmol.  Resultat: Kvantitativt inom rangen. Om albumin och/eller kreatininvärdet är under eller över rangen, kommer index också att presenteras under/över rangen ( ). I vissa fall kan inte index beräknas och resultatet kommer då att visas som ( --- ). - Resultat DCA Vantage ®

23 Sid 23 Mars-07 Siemens Medical Solutions Diagnostics AB Kontroller, HbA1c  Innehåll  Varje kit består av:  Frystorkat blod. 2 normala och 2 abnormala (4 x 0.25 ml).  Rekonstruktionslösning (avjoniserat vatten och konserveringsmedel,  1 x 2.0 ml).  4 pipetter.  Bipacksedel.  Preparering  Ta fram en flaska DCA Vantage TM Hemoglobin A1 c normal eller abnormal kontroll. Använd den direkt efter det att den är uttagen ur kylskåpet.  Knacka försiktigt flaskan mot bordet så att pulvret lägger sig i botten.  Öppna flaskan försiktigt och släpp ut vakuumet sakta så att inget pulver flyger ut.  Tillsätt 6 droppar av rekonstitueringslösningen. OBS! Ta först bort en droppe så att volymen blir konstant.  Sätt på locket. Snurra försiktigt flaskan så att allt pulver löses upp. SKAKA ALDRIG FLASKAN! Låt flaskan stå i 15 minuter.  Vänd flaskan och snurra den tills pulvret är helt löst och innehållet är homogent.  När kontrollen är klar skall den behandlas och analyseras som patientblod. DCA Vantage ® Intern kvalitetssäkring

24 Sid 24 Mars-07 Siemens Medical Solutions Diagnostics AB  Jämför erhållna resultat mot de värden som finns angivna på kortet som följer förpackningen.  IFCC (mmol/mol)  NGSP (%) DCA Vantage, kontroll för HbA1c, IFCC DCA Vantage ® Intern kvalitetssäkring

25 Sid 25 Mars-07 Siemens Medical Solutions Diagnostics AB Kontroller, Mikroalbumin DCA Vantage ®

26 Sid 26 Mars-07 Siemens Medical Solutions Diagnostics AB Kontroller, Mikroalbumin Uppspädning Öppna en flaska av vardera reagens och spädningslösning. Släpp försiktigt ur vakuumet. Sug upp hela innehållet i flaskan med spädningslösning med medföljande pipett och tillsätt det försiktigt till flaskan med frystorkat material. Låt flaskan stå i 15 minuter. Blanda noga tills lösningen är homogen. Sätt på doseringshylsan. Kontrollen behandlas som patientprov. Förvaring och hållbarhet Oblandad I kylskåp ( 2-8  C ) Hållbar till utgångsdatum Blandad Förvaras i kylskåp ordentligt försluten Kontrollösningen får vara i rumstemperatur i högst 30 minuter vid testningstillfället Är hållbar i 3 månader i kylskåp Kassera kontrollösning som är grumlig DCA Vantage ®

27 Sid 27 Mars-07 Siemens Medical Solutions Diagnostics AB DCA Vantage ® Loggblad Internkontroll Normal

28 Sid 28 Mars-07 Siemens Medical Solutions Diagnostics AB Den optiska testkassetten gör följande kontroller:  ”Home position test” för att kontrollera kassettens läge.  Medel T – Genomsnittlig transmittans  SD, T - Standardavvikelse  Avv.max - Drift mellan 1 och 6 minuter DCA Vantage ® Optisk Testkassett

29 Sid 29 Mars-07 Siemens Medical Solutions Diagnostics AB  Instrumentet avläser testkassetten 10 gånger per minut i 6 minuter.  Medelvärdet och standardavvikelsen beräknas och presenteras för varje minut.  Efter 6 minuter beräknas och presenteras medelvärdet och standardavvikelsen för alla 60 avläsningarna.  Dessutom beräknar och presenterar instrumentet drift över 6 minuter.  Kontrollen av ”home position” presenteras enbart om den misslyckas. DCA Vantage ® Optisk testkassett

30 Sid 30 Mars-07 Siemens Medical Solutions Diagnostics AB Optisk test Transmission(T) = Mäter hur mycket ljus som lampan sänder ut Skall vara mellan 0,9500- 1,0500 Bör inte avvika med mer än 0,0100 från grundvärdet Om ni får ett avvikande värde BEROR detta på damm/smuts framför lampan Åtgärd filterbyte, kolla ev kassettklämma Ny optisk test, om dåliga värden kontakta produktspecialist DCA Vantage ®

31 Sid 31 Mars-07 Siemens Medical Solutions Diagnostics AB Optisk test Standardavvikelse (SD)= Mäter ljusstrålarnas jämnhet Bör vara mindre än 0,00150 Drift(D)=Mäter ljusstrålarnas spridning Skall vara mindre än 0,01400 Kollar kassetthållarens placering DCA Vantage ®

32 Sid 32 Mars-07 Siemens Medical Solutions Diagnostics AB DCA Vantage ® Loggblad Optisk testkassett

33 Sid 33 Mars-07 Siemens Medical Solutions Diagnostics AB DCA Vantage ®

34 Frågor! DCA Vantage ®


Ladda ner ppt "DCA Vantage Norrbotten oktober -13 DCA Vantage ®."

Liknande presentationer


Google-annonser