Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DCA Vantage Norrbotten oktober -13

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DCA Vantage Norrbotten oktober -13"— Presentationens avskrift:

1 DCA Vantage Norrbotten oktober -13

2 HbA1c och mikroalbumin HbA1c står för hemoglobin A eller glykerat hemoglobin som finns i röda blkr Sockret i blodet fastnar på hemoglobinet Röd blkr 120 dagar Medeltal hur glukos har legat under senaste 2 månaderna Mikroalbumin – låga koncentrationer av albumin tidigt upptäcka njurskador

3 DCA Vantage ® Inbyggd streckkodsläsare Skrivare Skärm Reagenskassettfack

4 DCA Vantage ® Systemanslutningar Strömbrytare Strömförsörjning Lucka till fläktfilter Printerpapper

5 DCA Vantage ® Kassett

6 DCA Vantage ®

7 Rör inte det optiska avläsningsfönstret på kassetten!
DCA Vantage ® Kassett Optiskt fönster Test 1: Riktigt feta fingeravtryck med arméns hudsalva. Bägge sidor av optiska fönstret. Fel E102. Buffertabsorbansen är för hög Test 2: ”Normalt” fingeravtryck med tidigare insmorda fingrar. Med ögat klart synligt fingeravtryck på optiska fönstret. Resultat 4,9%. Normal lot Tidigare värden med korrekt hantering: 4,8% och 4,9% Rör inte det optiska avläsningsfönstret på kassetten!

8 DCA Vantage ® Analysprincip HbA1c HbA1c från provet binds till antikroppar på latexpartiklarna så att agglutination förhindras. I brist på HbA1c binds agglutinatorn till antikropparna istället. Fotometern mäter ljusspridningen vid 531 nm. Vid liten mängd HbA1c uppträder agglutination och resultatet blir stor ljusspridning (högre absorbans). Med stigande mängd HbA1c minskar agglutinationen och därmed ljusspridningen (lägre absorbans). Procenten HbA1c kalkyleras som förhållandet mellan HbA1c och den totala mängden hemoglobin. Analysrange: 16 – 130 mmol/mol HbA1c

9 Hemoglobin A1c Analysprincip
INHIBERING AV LATEX AGGLUTINATION Inget Hemoglobin A1c AGGLUTINATION Agglutinator Högre ljusspridning (ökad absorbans) Lägre ljusspridning (minskad absorbans) Antikropps-Latex

10 DCA Vantage ® Hållbarhet
Oöppnad kassett och reagens/kontroll till HbA1c och Mikroalbumin Förvaring i kyl: Till utgångsdatum Rumstemperatur: Tre månader Kontroll ospädd i kyl: Till utgångsdatum Kontroll spädd i kyl: Tre månader Öppnad kassett HbA1c kassett: 1 timma Mikroalbumin kassett: 10 minuter (ljuskänslig) Prov i kapillär, HbA1c: 5 minuter Prov i kapillär, Mikroalb: 5 minuter

11 Prov – och Reagenshantering
Kapillärt och venöst prov (EDTA rör) ger jämförbara svar Viktigt vid Kapillär provtagning Varm, Ren hand Torka av första dropparna Se till att ha ett bra flöde Torka försiktigt av överflödigt blod på utsidan av kapillären Efter fylld kapillär skall analys startas inom 5 min Venöst prov (EDTA rör) skall blandas 10 minuter på vagga. Nytaget prov kan analyseras direkt Reagenskasetten skall vara rumstempererad vid analys Tänk på att aldrig ta på det Optiska fönstret på kassetten

12 DCA Vantage ® Fylla kapillären
Test 1: Normal kontroll. Blod kvar på kapillär, ej torkat. Synligt liggande utanpå men ej i form av stor utanpåliggande droppe. Resultat lot ,9%. Fullt normalt värde. Test 2: Normal kontroll. Sugit ut ca 1/3 av blodet ur kapillären med avläskningspapper. 5,2%. Endast 1 ul blod

13 DCA Vantage ® Analys Efter 6 minuter är analysen klar och
resultatet presenteras.

14 Inläggning av patientinformation under tiden man kör en analys
Möjlighet att lägga in patientinformation under tiden som test sker. Att lägga in patientinformation kan väljas som valfritt eller krav beroende på användarens behov

15 DCA Vantage ® Ta bort kassett

16 Mikroalbumin/Kreatinin KVOT DCA Vantage
Upptäck njurskadan…… …..innan det är försent !!

17 DCA Vantage ® Pistång Mikroalbumin

18 DCA Vantage ® Analysprincip U-Albumin/U-Kreatinin DCA Vantage bygger på en immunoturbidimetrisk teknik för mätning av U-Albumin. En polyklonal get-antihuman antikropp reagerar med albumininnehållet i urin. Mätprincipen är en immunoturbidimetrisk metod som är mycket tillförlitlig för kvantitativ bestämning av albumin i urin. U-Kreatinin är en standard kolorimetrisk metod (modifierad Benedict-Behre reaktion). Metoden är baserad på reaktionen mellan 3, 5-dininitrobenzoic syra och kreatinin i ett starkt basiskt medium. Båda analyserna är kvantifierade genom jämförelse mot LOT specifika kalibreringskurvor, vars parametrar finns lagrade i instrumentets mjukvara.

19 U-Albumin/U-Kreatinin/Index
DCA Vantage ® U-Albumin/U-Kreatinin/Index 1. Absorbansmaterial, suger upp prov och reagens efter analys. 2. 40 L glaskapillärrör. 3. Låsmekanism. 4. Nivå plugg 5. Optiskt fönster.

20 DCA Vantage ® Provtagning & analys

21 DCA Vantage ® Provtagning & analys

22 DCA Vantage ® - Resultat Albumin: Albumin- koncentrationen: 5 – 300 mg/L. Kreatinin: Kreatinin- koncentrationen: 1,3 - 44,2 mmol/L. U-Albumin/Kreatinin kvot: U-Albumin/Kreatinin kvot : 0,11 – 226 mg/mmol. Resultat: Kvantitativt inom rangen. Om albumin och/eller kreatininvärdet är under eller över rangen, kommer index också att presenteras under/över rangen (< eller >). I vissa fall kan inte index beräknas och resultatet kommer då att visas som ( --- ).

23 DCA Vantage ® Intern kvalitetssäkring
Kontroller, HbA1c Preparering Ta fram en flaska DCA VantageTM Hemoglobin A1c normal eller abnormal kontroll. Använd den direkt efter det att den är uttagen ur kylskåpet. Knacka försiktigt flaskan mot bordet så att pulvret lägger sig i botten. Öppna flaskan försiktigt och släpp ut vakuumet sakta så att inget pulver flyger ut. Tillsätt 6 droppar av rekonstitueringslösningen. OBS! Ta först bort en droppe så att volymen blir konstant. Sätt på locket. Snurra försiktigt flaskan så att allt pulver löses upp. SKAKA ALDRIG FLASKAN! Låt flaskan stå i 15 minuter. Vänd flaskan och snurra den tills pulvret är helt löst och innehållet är homogent. När kontrollen är klar skall den behandlas och analyseras som patientblod. Innehåll Varje kit består av: Frystorkat blod. 2 normala och 2 abnormala (4 x 0.25 ml). Rekonstruktionslösning (avjoniserat vatten och konserveringsmedel, 1 x 2.0 ml). 4 pipetter. Bipacksedel.

24 DCA Vantage ® Intern kvalitetssäkring
DCA Vantage, kontroll för HbA1c, IFCC Jämför erhållna resultat mot de värden som finns angivna på kortet som följer förpackningen. IFCC (mmol/mol) NGSP (%)

25 DCA Vantage ® Kontroller, Mikroalbumin

26 DCA Vantage ® Kontroller, Mikroalbumin Uppspädning Öppna en flaska av vardera reagens och spädningslösning. Släpp försiktigt ur vakuumet. Sug upp hela innehållet i flaskan med spädningslösning med medföljande pipett och tillsätt det försiktigt till flaskan med frystorkat material. Låt flaskan stå i 15 minuter. Blanda noga tills lösningen är homogen. Sätt på doseringshylsan. Kontrollen behandlas som patientprov. Förvaring och hållbarhet Oblandad I kylskåp ( 2-8C ) Hållbar till utgångsdatum Blandad Förvaras i kylskåp ordentligt försluten Kontrollösningen får vara i rumstemperatur i högst 30 minuter vid testningstillfället Är hållbar i 3 månader i kylskåp Kassera kontrollösning som är grumlig

27 DCA Vantage ® Loggblad Internkontroll Normal

28 DCA Vantage ® Optisk Testkassett
Den optiska testkassetten gör följande kontroller: ”Home position test” för att kontrollera kassettens läge. Medel T – Genomsnittlig transmittans SD, T - Standardavvikelse Avv.max - Drift mellan 1 och 6 minuter

29 DCA Vantage ® Optisk testkassett Instrumentet avläser testkassetten 10 gånger per minut i 6 minuter. Medelvärdet och standardavvikelsen beräknas och presenteras för varje minut. Efter 6 minuter beräknas och presenteras medelvärdet och standardavvikelsen för alla 60 avläsningarna. Dessutom beräknar och presenterar instrumentet drift över 6 Kontrollen av ”home position” presenteras enbart om den misslyckas.

30 DCA Vantage ® Optisk test Transmission(T) = Mäter hur mycket ljus som lampan sänder ut Skall vara mellan 0, ,0500 Bör inte avvika med mer än 0,0100 från grundvärdet Om ni får ett avvikande värde BEROR detta på damm/smuts framför lampan Åtgärd filterbyte, kolla ev kassettklämma Ny optisk test, om dåliga värden kontakta produktspecialist

31 DCA Vantage ® Optisk test Standardavvikelse (SD)= Mäter ljusstrålarnas jämnhet Bör vara mindre än 0,00150 Drift(D)=Mäter ljusstrålarnas spridning Skall vara mindre än 0,01400 Kollar kassetthållarens placering

32 DCA Vantage ® Loggblad Optisk testkassett

33 DCA Vantage ®

34 DCA Vantage ® Frågor!


Ladda ner ppt "DCA Vantage Norrbotten oktober -13"

Liknande presentationer


Google-annonser