Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Glokal hälsa – alkoholpolitik från FN till Alingsås 20 april 2013 Per Leimar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Glokal hälsa – alkoholpolitik från FN till Alingsås 20 april 2013 Per Leimar."— Presentationens avskrift:

1 Glokal hälsa – alkoholpolitik från FN till Alingsås 20 april 2013 Per Leimar

2 Punkter för dagen • Gårdsförsäljning • Glokal hälsa – NCD globalt – Sverige – Alingsås

3 Gårdsförsäljning • Vad handlar frågan om? – Att stötta svenskt jordbruk? – Att avskaffa monopolet? – Partipolitik inom alliansen?

4 Gårdsförsäljning – en fråga om visualisering • http://sofiaekarlsson.wordpress.com/20 12/10/18/gardsforsaljning-en-fraga-om- visualisering • ”Serietecknare i vardande” Sofia E Karlsson, 2012

5 GLOBALT Glokal hälsa

6 Gapminder

7 • Hur har livslängd och ekonomi utvecklats under 1900-talet? • Vad är viktigast – hälsa eller ekonomi?

8 Globala sjukdomsbördan 2010

9 Sveriges sjukdomsbörda 2010

10 Kina 2010

11 NCD Icke-smittsamma sjukdomar • 36 miljoner dödsfall globalt 2008 – 63 % av samtliga dödsfall • 55 miljoner dödsfall 2030 • 90 % av dödligheten i Sverige • 47 biljoner US dollar till 2030

12 NCD Icke-smittsamma sjukdomar • Fyra stora sjukdomar – Hjärtsjukdom – Cancer – Kroniska luftvägssjukdomar – Diabetes • Fyra gemensamma riskfaktorer – Tobak – Otillräcklig fysisk aktivitet – Ohälsosamma matvanor – Alkohol

13 Globala risker 2010 World Economic Forum, Davos Kroniska sjukdomar Fastighetspriser kollapsar Oljeprisökning Minskad globalisering

14

15 Vad säger de? • FN – Förebygg – Befolkningsnivå: utbildning, lagar, regler, skatter • WHO, Världsbanken, World Economic Forum Nyckelåtgärder alkohol: – Skattehöjningar – Reklamförbud – Begränsa tillgänglighet

16 SVERIGE Glokal hälsa

17 Realprisindex sprit, vin, öl Sverige 1995 - 2011

18 Serveringstillstånd Sverige 1995 - 2012

19 Öppettider Systembolaget per 10 000 inv 1996 - 2012

20 Reklam IQ Rapport 2012:1 Alkoholreklam i Sverige

21 Systembolagets försäljning 100 % alkohol per person 15+ 1998 – 2012

22 Sponsring • 1 av 4 av Sveriges festivaler har en alkoholsponsor • 4 av 10 festivaler med en majoritet besökare under 25 år har en alkoholsponsor • Ölvarumärken är mest framträdande på festivaler med unga som huvudmålgrupp • Alkoholleverantörerna blir markant mer aktiva i sin marknadsföring när målgruppen är yngre (under 25 år). IQ Rapport 2013:1 Alkoholvarumärkens sponsring

23 Nya alkohollagen 2011 • Ökade möjligheterna till serveringstillstånd • Mässor för allmänheten • Provsmakning för gårdsproducenter • Avskaffade tillstånd för tillverkning • Avskaffade tillstånd för teknisk sprit • Fri handel för fullständigt denaturerad sprit • Fri handel med alkoholhaltiga preparat • Inte förbud mot kommersiell förmedling • Inte gårdsförsäljning

24 Nyckelåtgärder WHO, Världsbanken, WEF • Skattehöjningar • Reklamförbud • Begränsa tillgänglighet

25 Avsaknad av vinstintresse • En grundläggande och viktig princip för den svenska alkoholpolitiken. Alkohol har så stora skadliga effekter att den inte ska säljas av företag med vinstintresse och i konkurrens, eftersom det driver upp konsumtionen. För att kunna bedriva försäljning utan vinstintresse krävs monopol. • Bild på omslag av boken ”När vinst inte är målet” av Jim Collins. Boken handlar inte om alkoholmonopol, men om att ledare i folkrörelser har stor kompetens och erfarenhet.

26 ALINGSÅS Glokal hälsa

27 Alingsås Antal serveringstillstånd/10 000 inv

28 Alingsås Systembolaget öppet/10 000 invånare

29 Alingsås Försäljning från Systembolaget

30 Alingsås Vård i alkoholrelaterad leversjukdom

31 Alingsås Döda alkoholindex

32 Alingsås Anmäld misshandel och rattfylleri

33 KommunLandstingRättsväsendeProduktionsbortfall 603246126 Alingsås Alkoholmissbrukets kostnader Miljoner kr/år Totalt 265 miljoner kr

34 KommunLandstingRättsväsendeProduktionsbortfall 213 896114 719164 202447 370 Missbruksutredningen Kostnad per person med särskilt behov av stöd Totalt per person: 0,97 miljoner Antal personer: 68 000 Summa: 66 miljarder per år

35 Nyckelåtgärder WHO, Världsbanken, WEF • Skattehöjningar • Reklamförbud • Begränsa tillgänglighet

36 Fullmäktigeledamöters åsikt om förslag om den egna kommunen 2008 "Bedriva en mer restriktiv kommunal alkoholpolitik" Från Politik på hemmaplan, Mikael Gilljam, David Karlsson, Anders Sundell, SKL Kommentus 2010 Antal svarande 8 810 ledamöter i kommun- eller landstingsfullmäktige, hösten 2008 Balansmått är andel ledamöter som tycker förslaget är mycket eller ganska bra minus andel ledamöter som tycker förslaget är mycket eller ganska dåligt. Kan variera mellan +100 och -100


Ladda ner ppt "Glokal hälsa – alkoholpolitik från FN till Alingsås 20 april 2013 Per Leimar."

Liknande presentationer


Google-annonser