Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.ltv.se OH BASPAKET 2010 svenska 1.01 12014-06-29 Landskapssymboler Blomma: MistelDjur:Rådjur Fisk:Gös Svamp:Trattkantarell Fågel: TofsmesSten: Kvartsbandad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.ltv.se OH BASPAKET 2010 svenska 1.01 12014-06-29 Landskapssymboler Blomma: MistelDjur:Rådjur Fisk:Gös Svamp:Trattkantarell Fågel: TofsmesSten: Kvartsbandad."— Presentationens avskrift:

1 www.ltv.se OH BASPAKET 2010 svenska 1.01 12014-06-29 Landskapssymboler Blomma: MistelDjur:Rådjur Fisk:Gös Svamp:Trattkantarell Fågel: TofsmesSten: Kvartsbandad blodstensmalm

2 www.ltv.se OH BASPAKET 2010 svenska 1.01 22014-06-29 Sjöar och vattendrag Mälaren: 1 120 km2 (varav en tredjedel inom länet) Här finns Sveriges största insjöhamn Hjälmaren: 483 km2 (varav en tredjedel inom länet

3 www.ltv.se OH BASPAKET 2010 svenska 1.01 32014-06-29 Yta Västmanlands läns areal är 5 690 km2 - varav 5 145 km2 är land. Länet har 10 kommuner, Västerås kommun har flest invånare och Sala kommun har störst areal.

4 www.ltv.se OH BASPAKET 2010 svenska 1.01 42014-06-29 Några kända Västmanlänningar

5 www.ltv.se OH BASPAKET 2010 svenska 1.01 52014-06-29 En presentation av Landstinget Västmanland

6 www.ltv.se OH BASPAKET 2010 svenska 1.01 62014-06-29 Vi finns nära dig * Källa: SCB per 2009-12-31 10 kommuner Centralort Västerås 251 353* invånare Sjukhus Privata familjeläkarmottagningar Landstingsdrivna familjeläkarmottagningar Ägare

7 www.ltv.se OH BASPAKET 2010 svenska 1.01 72014-06-29 Yrkesgrupper i landstinget Sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, barnmorskor: 2 206 Skötare, undersköterskor, sjukvårdsbiträden, barnskötare, ambulanssjukvårdare: 1 283 Administrativ personal, kontorspersonal, assistenter m fl: 898 Läkare: 657 Psykologer, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, kuratorer, logopeder m fl: 560 Övrig personal t ex köks-, städ-, och utbildningspersonal : 518 Totalt antal anställda: 6 122 Siffrorna anger tillsvidareanställda, visstidsförordnande och vikarier, vissa kan vara deltidsanställda. Timavlönade ingår inte. Ägare

8 www.ltv.se OH BASPAKET 2010 svenska 1.01 82014-06-29 Våra inriktningsmål Stolta engagerade medarbetare och uppdragstagare En god och jämlik hälsa En livskraftig region Nöjda och trygga medborgare En säker och kostnadseffektiv verksamhet av god kvalitet En stark och uthållig ekonomi Ägare

9 www.ltv.se OH BASPAKET 2010 svenska 1.01 92014-06-29 Politisk organisation Sjukvårdsutskott Folkhälsoutskott Regionalpolitiskt utskott Landstingsfullmäktige (LF) Landstingets revisorer Patientnämnd Demokratiberedning Landstingsstyrelse (LS) Gemensamma nämnder • Hjälpmedel och samverkan med kommunerna i Västmanland • DU-nämnden med Landstinget Sörmland om länssjukvården • Varuförsörjningsnämnden (fem landsting) • Kostnämnden med Landstinget i Uppsala län Hel- och delägda bolag Folktandvården Västmanland AB Västmanlands Lokaltrafik AB Almi Företagspartner AB Sjukvårdsrådgivningen SVR AB Kommunalförbund Teater Västmanland Västmanlandsmusiken Västmanlands Samtrafikförbund Samordningsförbund Norra Västmanland Västra Mälardalen (01-05-2010) Västerås (01-05-2010) Landstingsrådsberedning Arbetsutskott

10 www.ltv.se OH BASPAKET 2010 svenska 1.01 102014-06-29 Ledningsstab Landstingsdirektör Närsjukvård •Närsjukhus •Familjeläkarmott •HSU •Handikappcentrum •Asyl- och integrationshälsan •Enhet för psykosomatisk medicin •Ungdomsmottagning •Vuxenpsykiatri •Rättspsykiatri •Barn- och ungdomspsykiatri Medicin •Medicinklinik 1 •Medicinklinik 2 •Medicinklinik 3 •Infektionskliniken •Hudkliniken •Barn- och ungdomskliniken Kirurgi •Kirurgkliniken •Kvinnokliniken •Ortopedkliniken •Urologkliniken •Ögonkliniken •ÖNH-kliniken •Kärlkirurgkliniken •Onkologkliniken •Operationskliniken Diagnostik •Akutkliniken •Bild- och funktionsmedicin •Hjälpmedelscentrum •Laboratoriemedicin •Medicinsk Teknik och Fysik •Resursenheten Konsult och Service •Administration •Fastighet/Teknik •Försörjning •IT-centrum •Landstingshälsan •Lärcentrum •Kultur •Patientnämndens kansli Tjänstemannaorganisation Kärnverksamhet Stödfunktion •Hälso- sjuk- och tandvårdsutveckling •Ekonomi och planering •Arbetsgivar- och personalpolitik •Regionutveckling •Information/kommunikation •Landstingsstyrelsens sekretariat Centrum för klinisk forskning Smittskyddsenhet Läkemedelskommitté Läkemedelsenhet Vårdval Västmanland Kompetenscenter för hälsa Folktandvården AB •Barntandvård •Vuxentandvård •Specialisttandvård Aktiebolaget Folktandvården ägs till 100% av landstinget Kostverksamhet •Patientmat •Försäljning Styrs av gemensamma kost- nämnden för Landstinget Västmanland och Landstinget i Uppsala län.

11 www.ltv.se OH BASPAKET 2010 svenska 1.01 112014-06-29 Aktuellt lNy vårdbyggnad – klar hösten 2010 lFärdigställande av Rättspsykiatrisk klinik Sala lFärdigställande av Landstingshuset - sista etappen lOm-tillbyggn av Akutmottagning klar hösten 2012 lOmbyggnad Barnkliniken klart jan 2013 lIT i vården, bl.a. elektronisk journal lEkonomi i balans lFokus på ökad patientsäkerhet lFörbättrade vårdprocesser med Lean lMina Vårdkontakter gör det lättare att komma i kontakt med vården. Ägare

12 www.ltv.se OH BASPAKET 2010 svenska 1.01 122014-06-29 Sjukvård en vanlig dag lca 980 besöker familjeläkare lca 220 besöker specialistläkare lca 970 besöker sjukgymnast lca 152 besöker akutmottagning lca 110 läggs in på sjukhus lca 375 röntgas lca 7-8 barn föds Finansiär

13 www.ltv.se OH BASPAKET 2010 svenska 1.01 132014-06-29 Vad kostar vården? Besök hos familjeläkare120 krLäkarbesök på sjukhus 1 700 kr Besök hos distriktssköterska50 krAkutbesök på sjukhus 3 100 kr Besök hos specialistläkare300 krInneliggande vårdavdelning (1) 3 700 kr Läkarbesök akutmottagning300 krBlindtarmsoperation för barn (3) 31 700 kr Sjukvårdande behandling100 krOperation höft/knäledsprotes (10) 68 400 kr Mammografisk hälsokontroll200 krOkomplicerad förlossning (4) 23 000 kr Vårddygnsavgift sjukhus80 krMagsjuka/influensa för barn (2) 14 600 kr Så mycket betalar du Exempel på vanliga patientavgifter Vårdens verkliga kostnad Antal vårddagar inom parentes > Behandling av brännskada på Akademiska sjukhuset i Uppsala kostar 598 000 kr (beräknat utifrån 15 vårddagar och 16 besök). Patientavgiften är 900 kr. Finansiär

14 www.ltv.se OH BASPAKET 2010 svenska 1.01 142014-06-29 Visste du att…. lVästmanlänningarna konsumerar vård för ca 11 miljoner kr per dygn*. l Om landstingsskatten förändras med 1 krona, påverkas landstingets inkomster med cirka 430 miljoner kronor. l Om lönerna till landstingets anställda ökar med 1 % så ökar landstingets kostnader med 26 miljoner kronor. * exkl tandvård och läkemedel i öppenvård, men inkl tandvård och läkemedel blir beloppet 13,1 mkr, budget 2008 ^ exkl tandvård 18 652 kr per invånare och år, inkl tandvård och läkemedel 19 260 kr per invånare och år, budget 2008 lHälso- och sjukvården kostar ca 16 200 kronor per invånare och år.^ Finansiär

15 www.ltv.se OH BASPAKET 2010 svenska 1.01 152014-06-29 Vårdval Västmanland lÖkad valfrihet och enklare att få kontakt lDu väljer familjeläkarmottagning lRemissfrihet till sjukgymnast, naprapat och kiropraktor lHälso- och sjukvårds- upplysningen öppet dygnet runt Patient och brukare

16 www.ltv.se OH BASPAKET 2010 svenska 1.01 162014-06-29 Närsjukhus Närsjukhuset i Västerås är en del av Centrallasarettet. lInriktade på patienter med flera medicinska problem lFrämst äldre och andra patienter som behöver omfattande rehabilitering. Närsjukhusen innehåller lMedicinmottagning lVårdavdelning lRehabiliteringsresurser lAvancerad hemsjukvård. Närsjukhus finns i Fagersta, Sala, Köping och Västerås Närsjukhuset i Köping har dessutom akutmottagning och akut internmedicinsk verksamhet. Patient och brukare

17 www.ltv.se OH BASPAKET 2010 svenska 1.01 172014-06-29 Länssjukvården Kvalificerad akutsjukvård dygnet runt Specialiserad planerad vård Ambulanssjukvård Patient och brukare

18 www.ltv.se OH BASPAKET 2010 svenska 1.01 182014-06-29 Länssjukhus Centrallasarettet i Västerås Mottagningar, vårdavdelningar och rehabilitering inom de flesta specialiteter Akutsjukvård inom samtliga kirurgiska specialiteter Diagnostik, kemlab/blodcentral, mikrobiologi, patologi, röntgen och fysiologi Förlossningsavdelning/BB Operationsklinik för akuta och planerade operationer Smärtmottagning Patient och brukare

19 www.ltv.se OH BASPAKET 2010 svenska 1.01 192014-06-29 Specialistkliniker Akutklinik Barn- och ungdomsklinik Fysiologklinik Hudklinik Infektionsklinik Kemlab/Blodcentral Kirurgklinik Kvinnoklinik Kärlkirurgisk klinik Mikrobiologi/vårdhygien Medicinkliniker (3) Onkologiklinik Operationsklinik Ortopedklinik Patologklinik Röntgenklinik Urologklinik Ögonklinik Öron-, näs- och halsklinik Patient och brukare

20 www.ltv.se OH BASPAKET 2010 svenska 1.01 202014-06-29 Operationsverksamhet Dagkirurgi Planerade operationer inom alla kirurgiska specialiteter Akuta operationer Intensivvård Smärtmottagning KÖPINGVÄSTERÅS Dagkirurgi Planerade operationer Patient och brukare

21 www.ltv.se OH BASPAKET 2010 svenska 1.01 212014-06-29 Regionsjukvård Exempel på vård vid Akademiska sjukhuset i Uppsala Hjärtkirurgi Neurologi, neurokirurgi Plastikkirurgi Transplantationer Brännskadevård Patient och brukare

22 www.ltv.se OH BASPAKET 2010 svenska 1.01 222014-06-29 Vårdplatser Patient och brukare l Kirurgi200 l Medicin209 l Närsjukhus152 (Köping 92, Västerås 24, Fagersta 16, Sala 20) l Psykiatri127 Totalt688 Siffrorna är ungefärliga och avser ?????

23 www.ltv.se OH BASPAKET 2010 svenska 1.01 232014-06-29 Folktandvården Västmanland AB l Barn och ungdom l Bettfysiologi l Dentala material l Endodonti l Käkkirurgi l Oral medicin l Parodontologi l Protetik l Tandreglering l Barn- och ungdomstandvård l Vuxentandvård l Sjukhustandvård SPECIALIST- TANDVÅRD ALLMÄN- TANDVÅRD Patient och brukare

24 www.ltv.se OH BASPAKET 2010 svenska 1.01 242014-06-29 Patientnämnd Informerar och svarar på frågor Verkar för goda kontakter mellan patienter och personal Återför patienternas samlade synpunkter till vården Patient och brukare

25 www.ltv.se OH BASPAKET 2010 svenska 1.01 252014-06-29 Kultur och utbildning Västmanlands läns museum Länsbibliotek Film i Västmanland Kraftcentrum Ung kultur Västmanlandsmusiken Teater Västmanland Tärna Folkhögskola Patient och brukare

26 www.ltv.se OH BASPAKET 2010 svenska 1.01 262014-06-29 Stöd till viktig organisations- och föreningsverksamhet Folkbildning Idrottsrörelser Handikapporganisationer Nykterhetsorganisationer Ungdomsorganisationer Kulturföreningar Övriga ideella föreningar Projektverksamhet Patient och brukare

27 www.ltv.se OH BASPAKET 2010 svenska 1.01 272014-06-29 Regional utveckling och internationella frågor Näringspolitik och EU-projekt Kollektivtrafik Regionala organisationer Turism Patient och brukare

28 www.ltv.se OH BASPAKET 2010 svenska 1.01 282014-06-29 Mandatfördelning Landstingsvalet innebar att en ny majoritet bestående av socialdemokrater, vänsterpartiet och miljöpartiet den kommande mandatperioden styr Landstinget Västmanland. Väljare Landstingsråd (med ansvarsområden) Denise Norström (S)VästeråsFinanser Rigmor Åkesson (S)Kungsör Sjukhusvård, riks- och regionvård Kenneth Östberg (S)NorbergPersonal, primärvård, ambulanssjukvård Lars Eriksson (S)Västerås Trafik, tandvård Juha Rundgren (V)Norberg Psykiatri, kultur, IT Hans Jansson (V)Västerås Forskning, utveckling, regionalpolitik Barbara Conte (MP) Västerås Folkhälsa, miljö Lars Flodin (MP)Hallstahammar Fastigheter, energi Oppositionsråd Tomas Högström (M) Västerås Maria Dellham (M)Västerås Hans Strandlund (M)Hallstahammar Torsten Källberg (FP)Västerås Birgitta Andersson (C)Köping Ingvar Nordén (KD)Västerås Landstingsfullmäktiges presidium Glenn Andersson (S)Sala Ordförande Linnéa Landerstedt (S)Norberg 1:e vice ordförande Stefan Johanson (M)Västerås2:e vice ordförande


Ladda ner ppt "Www.ltv.se OH BASPAKET 2010 svenska 1.01 12014-06-29 Landskapssymboler Blomma: MistelDjur:Rådjur Fisk:Gös Svamp:Trattkantarell Fågel: TofsmesSten: Kvartsbandad."

Liknande presentationer


Google-annonser