Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sverige 2010+ Svenskens önskade värderingar Medskapande samtal World Values Day, Stockholm - September 18, 2011 Gunnel Eneroth Martin Sande Tor Eneroth.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sverige 2010+ Svenskens önskade värderingar Medskapande samtal World Values Day, Stockholm - September 18, 2011 Gunnel Eneroth Martin Sande Tor Eneroth."— Presentationens avskrift:

1 Sverige 2010+ Svenskens önskade värderingar Medskapande samtal World Values Day, Stockholm - September 18, 2011 Gunnel Eneroth Martin Sande Tor Eneroth

2 Tänk om det var möjligt att sätta…. … ord på det som sitter i väggarna? 1. Tänk om vi kunde samtala om vad orden betyder för oss! 2. Tänk om vi kunde: a)Arbeta aktivt för att bevara det vi är riktigt stolta över b)Aktivt och engagerat lägga till det som fattas c)Medvetet välja bort det som inte hjälper oss längre För att kunna prestera optimalt tillsammans och skapa ett välfungerande samhälle!

3 www.sverigestudien.se 2009, 2010, 2011…

4 VI STÅR BAKOM SVERIGESTUDIEN! Martin Sande, Emilie Widarsson, Philip Bergendahl & Pontus Persson, PREERA Maria Ivarson, FORTOS MANAGEMENT CONSULTING Tor Eneroth, VOLVO IT och BARRETT VALUES CENTRE Gunnel Eneroth, FRISTÅENDE Andrea Jowell Svensson och Alexandra Margoulis, VIDUNDERLIG

5

6

7

8

9

10 Låt oss börja med en kort incheckning……. Skriv ner tre värderingar som du tycker det behövs mer av i det svenska sammhället ? OBS! en per post-it lapp.

11 VI STÄLLDE FEM FRÅGOR TILL 1030 PERSONER 1.Välj ut tio värdeord som bäst beskriver vem du är! 2.Välj ut tio värdeord som bäst beskriver hur du upplever att samhället fungerar idag! 3.Välj ut tio värdeord som bäst beskriver hur du önskar samhället skall fungera 4.Välj ut tio värdeord som bäst beskriver hur din arbetsplats fungerar idag 5.Välj ut tio värdeord som bäst beskriver den arbetsplats där ni presterar optimalt tillsammans

12 Humor/glädje Ansvar Ekonomisk stabilitet Byråkrati (L) Arbetstillfällen Arbetslöshet (L) Anställdas hälsa Familj Ansvar för kommande generationer Yttrandefrihet Erkännande av anställda Tar ansvar Osäkerhet om framtiden (L) Välfungerande sjukvård Ärlighet Materialistiskt (L) Skylla på varandra (L) Resursslöseri (L) Lagarbete Engagemang Anpassningsbarhet Positiv attityd Balans hem/arbete Demokratiska processer Medkänsla Fred Kortsiktighet (L) Miljömedvetenhet Resultatinriktat Bevarande av naturen Hierarki (L) Lagarbete Öppen kommunikation Omsorg om de äldre Förvirring (L) Rättvisa Hållbar utveckling Omsorg om de utsatta Osäkra anställningar(L)

13 FEM TEMAN I SVERIGESTUDIEN 2011…. 1.ÄRLIGHETEN VARAR INTE LÄNGST 2.TOPPSTYRDA ARBETSPLATSER 3.DEN FÖRSVUNNA KUNDEN 4.MYTEN OM DEN INNOVATIVA SVENSKEN 5.LÄNGTAN EFTER ETT UTHÅLLIGT SAMHÄLLE Läs mer på www.sverigestudien.se

14 ÄRLIGHETEN VARAR INTE LÄNGST Ärlighet har gått från en given första plats, till FEMTE plats bland personliga värderingarna, och FÖRSVUNNIT HELT ifrån den önskade kulturen för organisation och nation! PERSONLIGA VÄRDERINGAR 200920102011 1. ärlighet 1. familj 2.humor/glädje2. familj2. humor/glädje 3. familj3.humor/glädje3. ansvar 4. ansvar 4. tar ansvar 5. tar ansvar5. medkänsla5. ärlighet 6. medkänsla6. tar ansvar6. positiv attityd 7. positiv inställning7.självständig7. medkänsla 8. vänskap8. positiv inställning8. rättvisa 9. självständig9. rättvisa9. anpassningsbarhet 10.rättvisa10.respekt10. omtanke VAD BETYDER DETTA FÖR SVERIGE? 1.Håller ärligheten på att vittra sönder? 2.Är våra ledares egenintresse orsaken? Såsom av girighet drivna i bonusar, fallskärmar, mutor och rent fusk! 3.Är vi medvetna om att Ledarskap smittar! >> Ökad egen vinning söndrar det gemensamt goda. Det vill vi ändra på! Placering av ärlighet inom personliga värderingar

15 TOPPSTYRDA ARBETSPLATSER 2009-10: Ansvar, lagarbete och humor/glädje. Två potentiellt begränsande värdeord 2011: Kostnadsjakt, resultatinriktat och hierarki. Sex av tio värdeord är nu potentiellt begränsade! VAD BETYDER DETTA FÖR SVERIGE? 1.Arbetsplatser som toppstyrt springer fortare, med siktet på resultat utan delaktighet, skapar osäkerhet, stress men brist på verklig effektivitet 2.Brist på risktagande och öppenhet, minskar kreativiteten 3.Egodrivna värden vinner mark >> Vår fulla potential krävs för att vi skall vara framgångsrika i den globala konkurrensen! RÅDANDE KULTURÖNSKAD KULTUR 1. kostnadsjakt(L)1. anställdas hälsa 2. resultatinriktat2. erkännande av anställda 3.hierarki (L)3. humor/glädje 4. lagarbete 5. förvirring (L)5. ansvar 6. ansvar6. engagemang 7. humor/glädje7. anpassningsbarhet 8 kortsiktighet (L)8. balans hem/arbete 9. osäkra anställningar (L)9. ekonomisk stabilitet 10. byråkrati (L)10. öppen kommunikation Rådande och önskad kultur på Sveriges arbetsplatser

16 DEN FÖRSVUNNA KUNDEN Kundfokuserande värdeord lyser alldeles tydligt med sin FRÅNVARO även i år! Den självgoda arbetsplatsen med fokus ett rikt inre liv lever och frodas även 2011! Vi är helt annorlunda än resten av världen! VAD BETYDER DETTA FÖR SVERIGE? 1.Det är skillnad på kundfokus (kundnöjdhet) och kundens fokus (kundsamarbete och kunddialog). Saknar vi båda! 2.Hållbar utveckling bygger på fantasi och förmåga att se andras perspektiv. Saknar vi förmågan! 3.Prioriteringar i framtiden. Vem kan bättre berätta, vad som verkligen är kärnan i den service som erbjuds bättre än kunderna? >> Vi behöver mer utifrån-in fokus för att skapa framgång! LAND/REGIONRÅDANDE KULTUR ÖNSKAD KULTUR UK Northwest11 USA12 Kanada12 Australien13 Danmark910 Island132 Sverige46 (54)38 (44) ()=2010 Placering av värdeordet kundtillfredsställelse (eller motsvarande översättning) på arbetsplatser i världen

17 MYTEN OM DEN INNOVATIVA SVENSKEN Anpassningsbarhet på 10-i-topp listan. Ständigt lärande (13) och kreativitet (19) alldeles under ytan på personliga värderingar. På arbetsplatsen inte ett spår, men vi anpassar oss reaktivt på yttre förändringar. VAD BETYDER DETTA FÖR SVERIGE? 1. Vi har inte innovativa arbetsplatser, men väl intraprenörer 2.Tål våra arbetsplatser innovation och nytänkande, som stör ”ordningen”? 3.Är endast några få utvalda innovativa och kreativa? Nej, förmågan finns, men den behöver komma fram på arbetsplatsen! >> Vi behöver bli mer INTERAKTIVA och PROAKTIVA för att skapa värde för våra kunder och oss själva! PRIVAT SEKTOROFFENTLIG SEKTOR 1. resultatinriktat1. hierarki (L) 2. kostnadsjakt(L)2. byråkrati (L) 3.vinst3. kostnadsjakt(L) 4. humor/glädje4. lagarbete 5. lagarbete5. förvirring (L) 6. ansvar6. kortsiktighet (L) 7. hierarki (L)7. ansvar 8 förvirring (L)8. resultatinriktat 9. osäkra anställningar (L)9. samarbete 10. produktivitet10. ständigt lärande Rådande kultur, privat och offentlig verksamhet

18 NULÄGEÖNSKAD FRAMTID 1. arbetslöshet (L)1. arbetstillfällen 2. byråkrati (L)2. ekonomisk stabilitet 3. yttrandefrihet 3. ansvar för kommande generationer 4. osäkerhet om framtiden (L)4. välfungerande sjukvård 5. matrialistiskt (L)5. demokratiska processer 6. skylla på varandra (L)6. bevarande av naturen 7. resursslöseri (L)7. omsorg om de äldre 8. fred8. miljömedvetenhet 9. ekonomisk stabilitet9. hållbar utveckling 10. miljömedvetenhet10. omsorg om de utsatta LÄNGTAN EFTER ETT UTHÅLLIGT SAMHÄLLE Ett ambitiöst och välfungerande samhälle önskas även i år. Hållbarhet, omsorg om utsatta & äldre står sig stark 2011. Oro för att framidens välfärd fungerande sjukvård och fattigdoms- bekämpning är helt nya värdeord. VAD BETYDER DETTA FÖR SVERIGE? 1.”Nånannismen” råder i vårt land. Vare sig arbetsplatsen eller individen tänker bidra! 2.Vi har utmaningar avseende förtroende för välfärds- produktion och kommande prioriteringar gör det svårt att leva upp till våra högt ställda ambitioner. >> Vi behöver vara medskapande för att skapa välfärd! Det finns ingen ”nånannan”…. Rådande och önskad samhällskultur

19 Så här kan det också beskrivas Source: Richard Barrett

20 Utvecklingsnivåer av organisatorisk medvetenhet Postiva värdeord/ Potentiellt begränsande värdeord FINANSIELL STABILITET Finansiell stabilitet, medarbetares hälsa och säkerhet. Kontroll, osäker anställning, kortsiktighet RELATIONER SOM STÖTTAR ORGANISATIONEN Öppen kommunikation, brukar/kundnöjdhet, öppenhet Manipulation, skylla på varandra, håller på information HÖG PRESTERANDE SYSTEM OCH PROCESSER Produktivitet, effektivitet, kvalitet, professionell tillväxt. Byråkrati, förvirring, hierarki STÄNDIG FÖRNYELSE OCH LÄRANDE Ansvar, ständigt lärande, kreativitet, anpassningsförmåga, innovation, teamwork. UTVECKLING AV EN STARK SAMHÖRIGHETSKULTUR Engagemang, entusiasm, gemensam vision, mission och värderingar, öppenhet, transparens STRATEGISKA ALLIANSER OCH PARTNERSKAP Miljömedvetenhet, brukar/kunddialog, partnerskap, medarbetarutveckling, coachning/mentorskap SERVICE TILL MÄNSKLIGHETEN Långsiktighet, etik, socialt ansvar, framtida generationer, empati, SERVICE TILL ANDRA ATT GÖRA SKILLNAD INTERN SAMSTÄMMIGHET TRANSFORMATION SJÄLVKÄNSLA RELATIONER ÖVERLEVNAD

21 Samhällets rådande värderingar 2009-2011 SAMHÄLLETS NUVARANDE VÄRDERINGAR 201120102009 1. arbetslöshet (L)1. yttrandefrihet 2. byråkrati (L) 2. fred 3. yttrandefrihet3. arbetslöshet (L)3. byråkrati (L) 4. osäkerhet om framtiden (L)4. fred4. arbetslöshet (L) 5. materialistiskt (L)5. resursslöseri5. mänskliga rättigheter 6. skylla på varandra (L)6. miljömedvetenhet6. demokratiska processer 7. resursslöseri (L)7. demokratiska processer7. miljömedvetenhet 8. fred8. skyller på varandra 8.ovisshet om framtiden (L) 9. ekonomisk stabilitet9. mänskliga rättigheter9. resursslöseri (L) 10. miljömedvetenhet10. ovisshet om framtiden (L)10.bevara naturen

22 Önskade samhällsvärderingar 2009-2011 ÖNSKADE VÄRDERINGAR FÖR SAMHÄLLET 201120102009 1. arbetstillfällen 2. ekonomisk stabilitet 3. ansvar för kommande generationer 4. välfungerande sjukvård4. ärlighet4. bevara naturen 5. demokratiska processer5. bevara naturen5. ärlighet 6. bevarande av naturen6. omsorg om de äldre6. fred 7. omsorg om de äldre7. omsorg om de utsatta7. omsorg om de äldre 8. miljömedvetenhet8. livskvalitet8. miljömedvetenhet 9. hållbar utveckling9. rättvisa9. yttrandefrihet 10. omsorg om de utsatta10. fred10. rättvisa

23 Kort om hur tabeller och modeller utläses • Orden på listan är de som valts av flest respondenter, det totala antalet respondenter återfinns i parentesen i de översta blå fältet • Varje prick motsvaras av ett ord i listan, blå prick = positivt ord, vit prick = potentiellt begränsande ord • Siffrorna efter orden visar hur många som valt ordet samt vilken nivå i ”timglaset” motsvarande prick finns på • En person, organisation eller samhälle i balans har prickar på alla nivåer

24 ÖVERGRIPANDE RAPPORTER SVERIGESTUDIEN

25 National Assessment Sweden: Samhälle (1030) Level 7 Level 6 Level 5 Level 4 Level 3 Level 2 Level 1 Personal ValuesCurrent Culture ValuesDesired Culture Values IRS (P)= 5-5-0 | IRS (L)= 0-0-0 IROS (P)= 1-0-1-2 | IROS (L)= 2-1-3-0IROS (P)= 1-1-2-6 | IROS (L)= 0-0-0-0 Värderin- gar som matchar PV - CC0 CC - DC2 PV - DC0 Hälsoindex (Möjligtvis begränsand e) PV: 10-0 CC: 4-6 DC: 10-0 1. familj 4722(R) 2. humor/ glädje 4675(I) 3. ansvar 3884(I) 4. tar ansvar 3714(R) 5. ärlighet 3405(I) 6. positiv attityd 3055(I) 7. medkänsla 3007(R) 8. rättvisa 2625(R) 9. anpassningsbarhet 2514(I) 10. omtanke 2392(R) Black Underline = PV & CCOrange = CC & DCP = PositiveL = Potentially Limiting I = IndividualO = Organizational Orange = PV, CC & DCBlue = PV & DC(white circle)R = RelationshipS = Societal 1. arbetslöshet (L) 5351(O) 2. byråkrati (L) 4833(O) 3. yttrandefrihet 4084(O) 4. osäkerhet om framtiden (L) 3691(I) 5. materialistiskt (L) 3381(I) 6. skylla på varandra (L) 3312(R) 7. resursslöseri (L) 3263(O) 8. fred 2987(S) 9. ekonomisk stabilitet 2881(I) 10. miljömedvetenhet 2866(S) 1. arbetstillfällen 6291(O) 2. ekonomisk stabilitet 5001(I) 3. ansvar för kommande generationer 4237(S) 4. välfungerande sjukvård 3691(O) 5. demokratiska processer 3004(R) 6. bevarande av naturen 2846(S) 7. omsorg om de äldre 2674(S) 8. miljömedvetenhet 2536(S) 9. hållbar utveckling 2486(S) 10. omsorg om de utsatta 2394(S) Values PlotCopyright 2011 Barrett Values CentreMarch 2011

26 National Assessment Sweden: Arbetsplats (1030) Level 7 Level 6 Level 5 Level 4 Level 3 Level 2 Level 1 Personal ValuesCurrent Culture ValuesDesired Culture Values IRS (P)= 5-5-0 | IRS (L)= 0-0-0 IROS (P)= 1-1-2-0 | IROS (L)= 0-0-6-0IROS (P)= 3-3-4-0 | IROS (L)= 0-0-0-0 Värderingar som matchar PV - CC2 CC - DC3 PV - DC3 Hälsoindex (Möjligtvis begränsand e) PV: 10-0 CC: 4-6 DC: 10-0 1. familj 4722(R) 2. humor/ glädje 4675(I) 3. ansvar 3884(I) 4. tar ansvar 3714(R) 5. ärlighet 3405(I) 6. positiv attityd 3055(I) 7. medkänsla 3007(R) 8. rättvisa 2625(R) 9. anpassningsbarhet 2514(I) 10. omtanke 2392(R) Black Underline = PV & CCOrange = CC & DCP = PositiveL = Potentially Limiting I = IndividualO = Organizational Orange = PV, CC & DCBlue = PV & DC(white circle)R = RelationshipS = Societal 1. kostnadsjakt (L) 2921(O) 2. resultatinriktat 2853(O) 3. hierarki (L) 2823(O) 4. lagarbete 2754(R) 5. förvirring (L) 2623(O) 6. ansvar 2524(I) 7. humor/ glädje 2405(O) 8. kortsiktighet (L) 2301(O) 9. osäkra anställningar (L) 2281(O) 10. byråkrati (L) 2243(O) 1. anställdas hälsa 5601(O) 2. erkännande av anställda 4072(R) 3. humor/ glädje 3845(O) 4. lagarbete 3164(R) 5. ansvar 3124(I) 6. engagemang 3075(I) 7. anpassningsbarhet 3064(I) 8. balans hem/arbete 3014(O) 9. ekonomisk stabilitet 2821(O) 10. öppen kommunikation 2722(R) Values PlotCopyright 2011 Barrett Values CentreMarch 2011

27 Nationell studie Sverige (1030) Level 7 Level 6 Level 5 Level 4 Level 3 Level 2 Level 1 Personal ValuesCurrent Culture ValuesDesired Culture Values IRS (P)= 5-5-0 | IRS (L)= 0-0-0 IROS (P)= 1-0-1-2 | IROS (L)= 2-1-3-0IROS (P)= 1-1-2-6 | IROS (L)= 0-0-0-0 Värderin- gar som matchar PV - CC0 CC - DC2 PV - DC0 Hälsoindex (Möjligtvis begränsand e) PV: 10-0 CC: 4-6 DC: 10-0 1. familj 4722(R) 2. humor/ glädje 4675(I) 3. ansvar 3884(I) 4. tar ansvar 3714(R) 5. ärlighet 3405(I) 6. positiv attityd 3055(I) 7. medkänsla 3007(R) 8. rättvisa 2625(R) 9. anpassningsbarhet 2514(I) 10. omtanke 2392(R) Black Underline = PV & CCOrange = CC & DCP = PositiveL = Potentially Limiting I = IndividualO = Organizational Orange = PV, CC & DCBlue = PV & DC(white circle)R = RelationshipS = Societal 1. arbetslöshet (L) 5351(O) 2. byråkrati (L) 4833(O) 3. yttrandefrihet 4084(O) 4. osäkerhet om framtiden (L) 3691(I) 5. materialistiskt (L) 3381(I) 6. skylla på varandra (L) 3312(R) 7. resursslöseri (L) 3263(O) 8. fred 2987(S) 9. ekonomisk stabilitet 2881(I) 10. miljömedvetenhet 2866(S) 1. arbetstillfällen 6291(O) 2. ekonomisk stabilitet 5001(I) 3. ansvar för kommande generationer 4237(S) 4. välfungerande sjukvård 3691(O) 5. demokratiska processer 3004(R) 6. bevarande av naturen 2846(S) 7. omsorg om de äldre 2674(S) 8. miljömedvetenhet 2536(S) 9. hållbar utveckling 2486(S) 10. omsorg om de utsatta 2394(S) Values PlotCopyright 2011 Barrett Values CentreMarch 2011

28

29 Slutord! Vi behöver sluta tro och utgå från att förändring är ett projekt som övergår till en ny ordning. Förändring är en ständigt närvarande och nödvändig förmåga i alla organisationer. Förändring är det mest naturliga som finns, stabilitet är en illusion och konstruktion som vi människor håller alltför hårt i, det behöver vi prata om….

30 World Values Day Stockholm 2011: Group Prepared by: Barrett Values Centre September, 2011

31 Likhet mellan Personlig & Nuvarande kultur – Värderingar som matchar: 3 eller flera. De anställda kan helt fokusera på sitt arbete. 1-2. De anställda kan någorlunda fokusera på sitt arbete. 0. De anställda kan inte fokusera på sitt arbete. Titta på de blå värderingarna i Önskad kultur för vägledning, om möjligt. Likhet mellan Nuvarande & Önskad kultur – Värderingar som matchar: 6 eller flera. Utmärkt, stark, hälsosam kultur. 4-5, bra. Gruppen är på rätt väg. 2-3, ok. Gruppen är någorlunda på rätt väg. Mer arbete krävs. 0-1, dålig. Gruppen är missnöjd eller frustrerad, vill ha ändringar eller få en ny inriktning. Begränsande värderingar: 0. Den här gruppens arbete är inte baserat på rädslor. 1-2. Det kan finnas en del bakomliggande rädslor som påverkar hur beslut tas eller hur människor leds. 3+. Rädsla är en bakomliggande faktor för hur gruppen fungerar eller leds. World Values Day Stockholm 2011: Group (14) NYA VÄRDERINGAR ATT FOKUSERA PÅ Värderingar som visas i blått är viktiga för de individer som arbetar för organisationen och är efterfrågade inom Önskad kultur men syns inte som toppvärderingar för Nuvarande kultur. Hur kan du stödja din personal till att få dessa värderingar och styrkor att fungeras så att de och organisationen kan dra ytterligare fördel av dem? Önskade kulturella värderingar som visas i svart är helt och hållet nya efterfrågningar. De visas inte inom Personlig eller Nuvarande kultur. I vilken utsträckning är dessa värderingar positiva nya efterfrågningar eller kanske en reaktion på något som händer eller som är ohälsosamt i den Nuvarande kulturen? Vilka mönster noterar du gällande dessa nya värderingar? Starta en dialog med de anställda för att få en djupare förståelse.     4 2 0 5% SummaryCopyright 2011 Barrett Values Centre September 2011 Entropi: Mindre än 10%. Hälsosam funktion. 10% -19%. Vissa problem som behöver noggrann granskning. 20% -29%. Betydande problem som måste åtgärdas. 30% -39%. Krissituation som kräver omedelbara ändringar. Över 40%. Hög risk för implosion, konkurs eller bankrutt.

32 World Values Day Stockholm 2011: Group (14) Nivå 7 Nivå 6 Nivå 5 Nivå 4 Nivå 3 Nivå 2 Nivå 1 Personliga värderingar Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar IRS (P)= 9-3-1 | IRS (L)= 0-0-0 IROS (P)= 4-1-2-2 | IROS (L)= 0-0-0-0IROS (P)= 4-2-3-1 | IROS (L)= 0-0-0-0 Värderingar som matchar PV - CC2 CC - DC4 PV - DC4 Hälsoindex (PL) PV: 13-0 CC: 9-0 DC: 10-0 1. ambition 63(I) 2. personlig utveckling 64(I) 3. självständig 64(I) 4. integritet 55(I) 5. kreativitet 55(I) 6. positiv attityd 55(I) 7. ständigt lärande 54(I) 8. välbefinnande (fysiskt/ emotionellt/mentalt/andligt) 56(I) 9. öppenhet 55(R) 10. engagemang 45(I) 11. göra skillnad/något betydelsefullt 46(S) 12. lyhördhet 42(R) 13. vänskap 42(R) Understruket med svart = PV & CC Orange = CC & DC P = PositivL = Möjligtvis begränsandeI = IndividuellO = Organisations Orange = PV, CC & DC Blå = PV & DC(vit cirkel)R = RelationsS = Samhälls 1. gemensam vision 55(O) 2. positiv attityd 55(I) 3. samhällsengagemang 56(S) 4. anpassningsförmåga 44(I) 5. ansvar 44(I) 6. coaching/ mentorskap 46(R) 7. entreprenör 44(O) 8. göra skillnad/något betydelsefullt 46(S) 9. prestation 43(I) 1. gemensam vision 65(O) 2. långsiktighet 67(O) 3. samarbete 65(R) 4. engagemang 55(I) 5. göra skillnad/något betydelsefullt 56(S) 6. lagarbete 54(R) 7. anpassningsförmåga 44(I) 8. gemensamma värderingar 45(O) 9. personlig utveckling 44(I) 10. positiv attityd 45(I) Values PlotCopyright 2011 Barrett Values CentreSeptember 2011

33 World Values Day Stockholm 2011: Group (14) C T S Values DistributionCopyright 2011 Barrett Values CentreSeptember 2011 C = Common Good (För gruppens bästa) T = Transformation (Förändring) S = Self-Interest (Egenintresse) Positiva värderingar Värderingar som kan vara begränsande CTS = 54-22-24 Entropi = 2% CTS = 50-27-23 Entropi = 5% CTS = 55-22-23 Entropi = 0% Personliga värderingar Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar

34 PersonligNuvarande kulturÖnskad kultur World Values Day Stockholm 2011: Group (14) Positive Values Distribution Copyright 2011 Barrett Values CentreSeptember 2011

35 World Values Day Stockholm 2011: Group (14) C - För gruppens bästa T - Förändring S - Egenintresse Kulturentropi CTSCopyright 2011 Barrett Values CentreSeptember 2011 Personliga värderingar Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar

36 World Values Day Stockholm 2011: Group (14) Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar Finans Fitness Kundrelation er EvolutionKultur Samhällsinsatser Nuvarande kultur Önskad kultur Finans Fitness prestation Kundrelationer Evolution anpassningsförm åga entreprenör långsiktighet anpassningsförmå ga Kultur gemensam vision coaching/ mentorskap gemensam vision samarbete lagarbete gemensamma värderingar personlig utveckling Samhällsinsatse r samhällsengagem ang göra skillnad/något betydelsefullt Business NeedsCopyright 2011 Barrett Values CentreSeptember 2011

37 World Values Day Stockholm 2011: Group (14) Entropy TableCopyright 2011 Barrett Values Centre September 2011 NivåVärderingar som kan vara begränsande (röster)Percent entropi 3 byråkrati (2) förvirring (2) långa arbetstider (1) 5 out of 18: 4% of total votes 2 0 out of 10: 0% of total votes 1anställnings osäkerhet (1) 1 out of 4: 1% of total votes Totalt 6 out of 1405% of total votes Detta är en låg och hälsosam nivå av entropi. Entropirapport Antalet värderingar som kan vara begränsande valda av utvärderarna per nivå för Nuvarande kultur. Dem representerar alla värderingar som kan vara begränsande som valdes och inkluderar därför nödvändigtvis inte de tio högst rankade värderingar i värderingsdiagrammet. Värderingar som kan vara begränsande finns bara på nivå 1, 2 och 3. Det är en reflektion av nivån av oordning inom ett system.

38 World Values Day Stockholm 2011: Group (14) Values Jumps TableCopyright 2011 Barrett Values Centre September 2011 Värdering Röster: Nuvarande kultur Röster: Önskad kultur Hopp långsiktighet066 samarbete264 engagemang352 lagarbete352 personlig utveckling242 passion132 välbefinnande (fysiskt/ emotionellt/ mentalt/ andligt)132 ekonomisk stabilitet022 informationsspridning022 konfliktlösning022 medkänsla022 produktivitet022 Värderingshopp Ett värderingshopp inträffar när det är fler röster för en värdering gällande Önskad kultur än för en värdering gällande Nuvarande kultur. Nedan listas de värderingar vars röster har ökat mest. Värderingar i fet stil är representerade i Önskad kultur.

39 National Assessment Sweden: Group Prepared by: Barrett Values Centre March, 2011

40 Personal & Current Culture Alignment – Values Matches: 3 or more. People are able to bring themselves to work. 1-2. People are somewhat able to bring themselves to work. 0. People are not able to bring themselves to work. Look to blue values in Desired Culture for guidance, if any. Current & Desired Culture Alignment – Values Matches: 6 or more. Excellent, strong, healthy culture 4-5, good. Group is on the right track. 2-3, fair. Group is somewhat on the right track. More work needs to be done. 0-1, poor. Group is unhappy or frustrated, wants to see changes or take a new direction. Limiting Values: 0. This group does not operate from the basis of fear. 1-2. May be some element of fear behind how decisions are made or how people are managed. 3+. Fear is a factor in how this group operates or is managed. National Assessment Sweden: Group (1030) NEW VALUES TO FOCUS ON Any values shown in blue, in this case anpassningsbarhet are values that are important to the individuals who work for the organization and are requested in the Desired Culture but are not showing in the top values of the Current Culture. How can you support your staff to bring these values and strengths to work so that they and the organization would derive further benefit from them? Desired Culture values shown in black, in this case anställdas hälsa, erkännande av anställda, engagemang, balans hem/arbete, ekonomisk stabilitet and öppen kommunikation are entirely new requests. They do not show in the Personal or Current Culture. To what extent are these values positive new requests, or maybe a reaction to something that is not happening or is unhealthy in the Current Culture? What themes do you notice with these new values? Open a dialogue with these people to gain a deeper understanding.     3 2 6 - kostnadsjakt, hierarki, förvirring, kortsiktighet, osäkra anställningar and byråkrati 26% SummaryCopyright 2011 Barrett Values Centre March 2011 Entropy: Less than 10%. Healthy functioning. 10%-19%. Some problems requiring careful monitoring. 20%-29%. Significant problems requiring attention. 30%-39%. Crisis situation requiring immediate change Above 40%. High risk of implosion, bankruptcy, or failure.

41 National Assessment Sweden: Group (1030) Level 7 Level 6 Level 5 Level 4 Level 3 Level 2 Level 1 Personal ValuesCurrent Culture ValuesDesired Culture Values IRS (P)= 5-5-0 | IRS (L)= 0-0-0 IROS (P)= 1-1-2-0 | IROS (L)= 0-0-6-0IROS (P)= 3-3-4-0 | IROS (L)= 0-0-0-0 Värderingar som matchar PV - CC2 CC - DC3 PV - DC3 Hälsoindex (Möjligtvis begränsand e) PV: 10-0 CC: 4-6 DC: 10-0 1. familj 4722(R) 2. humor/ glädje 4675(I) 3. ansvar 3884(I) 4. tar ansvar 3714(R) 5. ärlighet 3405(I) 6. positiv attityd 3055(I) 7. medkänsla 3007(R) 8. rättvisa 2625(R) 9. anpassningsbarhet 2514(I) 10. omtanke 2392(R) Black Underline = PV & CCOrange = CC & DCP = PositiveL = Potentially Limiting I = IndividualO = Organizational Orange = PV, CC & DCBlue = PV & DC(white circle)R = RelationshipS = Societal 1. kostnadsjakt (L) 2921(O) 2. resultatinriktat 2853(O) 3. hierarki (L) 2823(O) 4. lagarbete 2754(R) 5. förvirring (L) 2623(O) 6. ansvar 2524(I) 7. humor/ glädje 2405(O) 8. kortsiktighet (L) 2301(O) 9. osäkra anställningar (L) 2281(O) 10. byråkrati (L) 2243(O) 1. anställdas hälsa 5601(O) 2. erkännande av anställda 4072(R) 3. humor/ glädje 3845(O) 4. lagarbete 3164(R) 5. ansvar 3124(I) 6. engagemang 3075(I) 7. anpassningsbarhet 3064(I) 8. balans hem/arbete 3014(O) 9. ekonomisk stabilitet 2821(O) 10. öppen kommunikation 2722(R) Values PlotCopyright 2011 Barrett Values CentreMarch 2011

42 National Assessment Sweden: Group (1030) C T S Values DistributionCopyright 2011 Barrett Values CentreMarch 2011 C = Common Good T = Transformation S = Self-Interest Positive Values Potentially Limiting Values CTS = 42-21-37 Entropi = 5% CTS = 27-21-52 Entropi = 26% CTS = 41-26-33 Entropi = 1% Personal ValuesCurrent Culture Values Desired Culture Values

43 PersonalCurrent CultureDesired Culture National Assessment Sweden: Group (1030) Positive Values Distribution Copyright 2011 Barrett Values CentreMarch 2011

44 National Assessment Sweden: Group (1030) Common Good Transformation Self-Interest Cultural Entropy CTSCopyright 2011 Barrett Values CentreMarch 2011 Personal Values Current Culture Values Desired Culture Values

45 National Assessment Sweden: Group (1030) Current Culture ValuesDesired Culture Values Ekonomi och finans Hälsotillstånd Client Relations UtvecklingKultur Bidrag till samhället Current CultureDesired Culture Ekonomi och finans kostnadsjakt (L) ekonomisk stabilitet Hälsotillstånd resultatinriktat hierarki (L) förvirring (L) byråkrati (L) Client Relations Utveckling kortsiktighet (L) anpassnings- barhet Kultur lagarbete humor/ glädje erkännande av anställda humor/ glädje lagarbete balans hem/arbete öppen kommunikation Bidrag till samhället Business NeedsCopyright 2011 Barrett Values CentreMarch 2011

46 National Assessment Sweden: Group (1030) Entropy TableCopyright 2011 Barrett Values Centre March 2011 LevelPotentially Limiting Values (votes) Percentage Entropy 3 hierarki (282) förvirring (262) byråkrati (224) långa arbetstider (168) håller på information (146) makt (100) silomentalitet (15) 1197 out of 2596: 12% of total votes 2 intern konkurrens (159) skyller på varandra (152) manipulation (102) imperiebyggande (58) 471 out of 1097: 4% of total votes 1 kostnadsjakt (292) kortsiktighet (230) osäkra anställningar (228) kontroll (141) utnyttjande (121) försiktighet (70) 1082 out of 1661: 10% of total votes Total2750 out of 1030026% of total votes This is a moderate level of entropy indicating potential unease among the population and/or potential conflict situations that need to be addressed. Entropy Report This depicts the number of potentially limiting values per level in the Current Culture that were chosen by the survey participants. These represent all the potentially limiting values that were chosen and so may not be included in the top ten values on the Values Plot. Potentially limiting values are found only at levels 1, 2 and 3. This is a reflection of the degree of disorder within a system.

47 National Assessment Sweden: Group (1030) Values Jumps TableCopyright 2011 Barrett Values Centre March 2011 Value Current Culture Votes Desired Culture Votes Jump anställdas hälsa196560364 erkännande av anställda135407272 balans hem/arbete123301178 öppen kommunikation120272152 medarbetartillfredsställelse37187150 humor/ glädje240384144 långsiktighet37174137 personlig utveckling105229124 ekonomisk stabilitet168282114 anpassningsbarhet193306113 Values Jumps A value jump occurs when there are more votes for a value in the Desired Culture than in the Current Culture. Listed below are the values with the largest increase in votes. The values in bold are represented in the Desired Culture.

48 DIALOG…

49 ÄRLIGHETEN VARAR INTE LÄNGST Ärlighet har gått från en given första plats, till FEMTE plats bland personliga värderingarna, och FÖRSVUNNIT HELT ifrån den önskade kulturen för organisation och nation! PERSONLIGA VÄRDERINGAR 200920102011 1. ärlighet 1. familj 2.humor/glädje2. familj2. humor/glädje 3. familj3.humor/glädje3. ansvar 4. ansvar 4. tar ansvar 5. tar ansvar5. medkänsla5. ärlighet 6. medkänsla6. tar ansvar6. positiv attityd 7. positiv inställning7.självständig7. medkänsla 8. vänskap8. positiv inställning8. rättvisa 9. självständig9. rättvisa9. anpassningsbarhet 10.rättvisa10.respekt10. omtanke VAD BETYDER DETTA FÖR SVERIGE? 1.Håller ärligheten på att vittra sönder? 2.Är våra ledares egenintresse orsaken? Såsom av girighet drivna i bonusar, fallskärmar, mutor och rent fusk! 3.Är vi medvetna om att Ledarskap smittar! >> Ökad egen vinning söndrar det gemensamt goda. Det vill vi ändra på! Placering av ärlighet inom personliga värderingar

50 DIALOG Vad betyder ärlighet för dig? Hur ser ärlighet ut när det är som allra bäst? Vad kan du/vi göra för att utveckla ärligheten i Sverige?

51 DIALOG Vad betyder ärlighet för dig? Hur ser ärlighet ut när det är som allra bäst? Vad kan du/vi göra för att utveckla ärligheten i Sverige?

52 UPPSAMLANDE REFLEKTION..…

53


Ladda ner ppt "Sverige 2010+ Svenskens önskade värderingar Medskapande samtal World Values Day, Stockholm - September 18, 2011 Gunnel Eneroth Martin Sande Tor Eneroth."

Liknande presentationer


Google-annonser