Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sverige 2010+ KARTLÄGGNING AV SVERIGES KULTUR OCH VÄRDEGRUND 2011 PRODUCERAD AV:MEDARRANGÖRER: VÄLKOMNA!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sverige 2010+ KARTLÄGGNING AV SVERIGES KULTUR OCH VÄRDEGRUND 2011 PRODUCERAD AV:MEDARRANGÖRER: VÄLKOMNA!"— Presentationens avskrift:

1 Sverige 2010+ KARTLÄGGNING AV SVERIGES KULTUR OCH VÄRDEGRUND 2011 PRODUCERAD AV:MEDARRANGÖRER: VÄLKOMNA!

2 VARFÖR GÖR VI SVERIGESTUDIEN? Vi vill vara en positiv kraft i utvecklingen av demokrati och värdegrund för ett mer uthålligt och medvetet Sverige – för Världen GENOM ATT: synliggöra Sveriges värdegrund och skapa medvetenhet initiera och stimulera DIALOG för att skapa förflyttning. Notera att detta är våra tolkningar av Sverigestudien som vi presenterar idag och i rapporten! Välkommen att göra din! www.sverigestudien.se Tvivla aldrig på att en liten grupp människor kan förändra världen. Det är faktiskt det enda som någonsin har fungerat! Margaret Mead

3 VI STÅR BAKOM SVERIGESTUDIEN! Martin Sande, Emilie Widarsson, Philip Bergendahl och Pontus Persson, PREERA Maria Ivarson, FORTOS MANAGEMENT CONSULTING Andrea Jowell Svensson och Alexandra Margoulis, VIDUNDERLIG Tor Eneroth, VOLVO IT och BARRETT VALUES CENTRE Gunnel Eneroth, FRISTÅENDE

4 SVERIGESTUDIEN VÄLKOMNAR STOLT! ANNIE JOHANSSON  Ekonomisk-politiska talesperson för Centerpartiet  Riksdagsledamot  Utpekad som en av kandidaterna till partiledarposten i Centerpartiet

5 ANNIE JOHANSSON Värderingar och dess betydelse för politik och samhällets utveckling….

6 FÖRST I VÄRLDEN MED EN TREDJE STUDIE!

7 Humor/glädje Ansvar Ekonomisk stabilitet Byråkrati (L) Arbetstillfällen Arbetslöshet (L) Anställdas hälsa Familj Ansvar för kommande generationer Yttrandefrihet Erkännande av anställda Tar ansvar Osäkerhet om framtiden (L) Välfungerande sjukvård Ärlighet Materialistiskt (L) Skylla på varandra (L) Resursslöseri (L) Lagarbete Engagemang Anpassningsbarhet Positiv attityd Balans hem/arbete Demokratiska processer Medkänsla Fred Kortsiktighet (L) Miljömedvetenhet Resultatinriktat Bevarande av naturen Hierarki (L) Lagarbete Öppen kommunikation Omsorg om de äldre Förvirring (L) Rättvisa Hållbar utveckling Omsorg om de utsatta Osäkra anställningar(L)

8 SVERIGESTUDIEN ETT TROVÄRDIGT MÄTINSTRUMENT VI MÄTER RÄTT: 1.Åtta av tio personliga värderingar samma tre år i rad 2.Exakt samma fördelning av medvetenhet på personliga värderingar alla tre åren VI HADE FEL: 1.Vi trodde att värdeorden skulle vara mer eller mindre samma på både arbetsplats och samhälle över tid. 2.I år 6 nya värdeord på rådande arbetsplatsen. Fem av dem är potentiellt begränsande! STABILA RESULTAT FINKÄNSLIGT INSTRUMENT

9 FEM TEMAN I SVERIGESTUDIEN …. 1.ÄRLIGHETEN VARAR INTE LÄNGST 2.TOPPSTYRDA ARBETSPLATSER 3.DEN FÖRSVUNNA KUNDEN 4.MYTEN OM DEN INNOVATIVA SVENSKEN 5.LÄNGTAN EFTER ETT UTHÅLLIGT SAMHÄLLE … SOM UTMANAR OSS ATT SKAPA ETT VÄLFUNGERANDE SAMHÄLLE MED ARBETSPLATSER SOM BIDRAR, MÅR BRA OCH PRESTERAR TILLSAMMANS.

10 ÄRLIGHETEN VARAR INTE LÄNGST Ärlighet har gått från en given första plats, till FEMTE plats bland personliga värderingarna, och FÖRSVUNNIT HELT ifrån den önskade kulturen för organisation och nation! PERSONLIGA VÄRDERINGAR 200920102011 1. ärlighet 1. familj 2.humor/glädje2. familj2. humor/glädje 3. familj3.humor/glädje3. ansvar 4. ansvar 4. tar ansvar 5. tar ansvar5. medkänsla5. ärlighet 6. medkänsla6. tar ansvar6. positiv attityd 7. positiv inställning7.självständig7. medkänsla 8. vänskap8. positiv inställning8. rättvisa 9. självständig9. rättvisa9. anpassningsbarhet 10.rättvisa10.respekt10. omtanke VAD BETYDER DETTA FÖR SVERIGE? 1.Håller ärligheten på att vittra sönder? 2.Är våra ledares egenintresse orsaken? Såsom av girighet drivna i bonusar, fallskärmar, mutor och rent fusk! 3.Är vi medvetna om att Ledarskap smittar! >> Ökad egen vinning söndrar det gemensamt goda. Det vill vi ändra på! Placering av ärlighet inom personliga värderingar

11 TOPPSTYRDA ARBETSPLATSER 2009-10: Ansvar, lagarbete och humor/glädje. Två potentiellt begränsande värdeord 2011: Kostnadsjakt, resultatinriktat och hierarki. Sex av tio värdeord är nu potentiellt begränsade! VAD BETYDER DETTA FÖR SVERIGE? 1.Arbetsplatser som toppstyrt springer fortare med siktet på resultat utan delaktighet, skapar osäkerhet, stress men brist på verklig effektivitet 2.Brist på risktagande och öppenhet, minskar kreativiteten 3.Egodrivna värden vinner mark >> Vår fulla potential krävs för att vi skall vara framgångsrika i den globala konkurrensen! RÅDANDE KULTURÖNSKAD KULTUR 1. kostnadsjakt(L)1. anställdas hälsa 2. resultatinriktat2. erkännande av anställda 3.hierarki (L)3. humor/glädje 4. lagarbete 5. förvirring (L)5. ansvar 6. ansvar6. engagemang 7. humor/glädje7. anpassningsbarhet 8 kortsiktighet (L)8. balans hem/arbete 9. osäkra anställningar (L)9. ekonomisk stabilitet 10. byråkrati (L)10. öppen kommunikation Rådande och önskad kultur på Sveriges arbetsplatser

12 DEN FÖRSVUNNA KUNDEN Kundfokuserandet värdeord lyser alldeles tydligt med sin FRÅNVARO även i år! Den självgoda arbetsplatsen med fokus ett rikt inre liv lever och frodas även 2011! Vi är helt annorlunda än resten av världen! VAD BETYDER DETTA FÖR SVERIGE? 1.Det är skillnad på kundfokus (kundnöjdhet) och kundens fokus (kundsamarbete och kunddialog). Saknar vi båda! 2.Hållbar utveckling bygger på fantasi och förmåga att se andras perspektiv. Saknar vi förmågan! 3.Prioriteringar i framtiden. Vem kan bättre berätta, vad som verkligen är kärnan i den service som erbjuds bättre än kunderna? >> Vi behöver mer utifrån-in fokus för att skapa framgång! LAND/REGIONRÅDANDE KULTUR ÖNSKAD KULTUR UK Northwest11 USA12 Kanada12 Australien13 Danmark910 Island132 Sverige46 (54)38 (44) ()=2010 Placering av värdeordet kundtillfredsställelse (eller motsvarande översättning) på arbetsplatser i världen

13 MYTEN OM DEN INNOVATIVA SVENSKEN Anpassningsbarhet på 10-i-topp listan. Ständigt lärande (13) och kreativitet (19) alldeles under ytan på personliga värderingar. På arbetsplatsen inte ett spår, men vi anpassar oss reaktivt på yttre förändringar. VAD BETYDER DETTA FÖR SVERIGE? 1. Vi har inte innovativa arbetsplatser, men väl intraprenörer 2.Tål våra arbetsplatser innovation och nytänkande, som stör ”ordningen”? 3.Är endast några få utvalda innovativa och kreativa? Nej, förmågan finns, men den behöver komma fram på arbetsplatsen! >> Vi behöver bli mer INTERAKTIVA och PROAKTIVA för att skapa värde för våra kunder och oss själva! PRIVAT SEKTOROFFENTLIG SEKTOR 1. resultatinriktat1. hierarki (L) 2. kostnadsjakt(L)2. byråkrati (L) 3.vinst3. kostnadsjakt(L) 4. humor/glädje4. lagarbete 5. lagarbete5. förvirring (L) 6. ansvar6. kortsiktighet (L) 7. hierarki (L)7. ansvar 8 förvirring (L)8. resultatinriktat 9. osäkra anställningar (L)9. samarbete 10. produktivitet10. ständigt lärande Rådande kultur, privat och offentlig verksamhet

14 NULÄGEÖNSKAD FRAMTID 1. arbetslöshet (L)1. arbetstillfällen 2. byråkrati (L)2. ekonomisk stabilitet 3. yttrandefrihet 3. ansvar för kommande generationer 4. osäkerhet om framtiden (L)4. välfungerande sjukvård 5. matrialistiskt (L)5. demokratiska processer 6. skylla på varandra (L)6. bevarande av naturen 7. resursslöseri (L)7. omsorg om de äldre 8. fred8. miljömedvetenhet 9. ekonomisk stabilitet9. hållbar utveckling 10. miljömedvetenhet10. omsorg om de utsatta LÄNGTAN EFTER ETT UTHÅLLIGT SAMHÄLLE Ett ambitiöst och välfungerande samhälle önskas även i år. Hållbarhet, omsorg om utsatta & äldre står sig stark 2011. Oro för att framidens välfärd fungerande sjukvård och fattigdoms- bekämpning är helt nya värdeord. VAD BETYDER DETTA FÖR SVERIGE? 1.”Nånannismen” råder i vårt land. Vare sig arbetsplatsen eller individen tänker bidra! 2.Vi har utmaningar avseende förtroende för välfärds- produktion och kommande prioriteringar gör det svårt att leva upp till våra högt ställda ambitioner. >> Vi behöver vara medskapande för att skapa välfärd! Det finns ingen ”nånannan”…. Rådande och önskad samhällskultur

15 LÄS HELA RAPPORTEN OCH VAR MEDSKAPANDE TILL SAMTALEN OM HUR VI SKAPAR VÄLFUNGERANDE SAMHÄLLE OCH FUNGERANDE ARBETSPLATSER SOM PRESTERAR www.sverigestudien.se

16 TACK! MEDARANGÖRER: PRODUCENT: METODSTÖD:

17 TACK!


Ladda ner ppt "Sverige 2010+ KARTLÄGGNING AV SVERIGES KULTUR OCH VÄRDEGRUND 2011 PRODUCERAD AV:MEDARRANGÖRER: VÄLKOMNA!"

Liknande presentationer


Google-annonser