Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kvalitet hos kultursorter av spannmål Hans Larsson SLU Alnarp Agrosystem.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kvalitet hos kultursorter av spannmål Hans Larsson SLU Alnarp Agrosystem."— Presentationens avskrift:

1 Kvalitet hos kultursorter av spannmål Hans Larsson SLU Alnarp Agrosystem

2

3 Stråförkortningsmedel i spannmål • Stråförkortningsmedel förbjudet i all spannmål utan råg sedan 1987 • Kemikalieinspektionen avslog ansökan om att stråförkorta i all spannmål 2005 • Företagen överklagade till regeringen som avslog 2008 • Företagen överklagade till regeringsrätten som gav företagen rätt 2010 • ”Vad gäller miljöeffekterna går Kemikalieinspektionens och regeringens resonemang om indirekta risker ut på att det är bra att svenska lantbrukares säd förstörs, för då behöver de inte använda gödnings- och bekämpningsmedel. Besluten har inte fattats på grundval av tillgänglig vetenskaplig och teknisk kunskap utan bygger på spekulationer beträffande indirekta effekter. ” • Studie 2011 i Lund. Av 100 individer utan anknytning till jordbruk hade samtliga rester av Cycocel i urinen.

4

5

6

7 Wheat proteins

8 Proteinanalys • Extraktion av protein • Separering av olika proteiner (chromatografi HPLC) • Total extraktion TOTE korrelerat med proteinhalt • % unextractable polymera proteiner (%UPP) korrelerat med glutenstyrka

9 SE-HPLC chromatogram of organically produced wheat sample, SDS-extractable proteins( ) SDS-unextractable prot ( ).  TOTE  %Large UPP  %UPP SE-HPLC chromatogram of wheat flour monomeric Polymeric

10 Amount of different protein fractions (TOTE, %UPP and %LargeUPP) in different genotype groups

11 Amount of different protein fractions (TOTE, %UPP and %LargeUPP) in spring and winter wheat

12 Prov numberGenotype nameGroupLocationTypeTOTE (10 8 ) 423Öland urval 10 lång borst speltSpeltGotlandSpring Brun spelt Alnarp 1027SpeltAlnarpWinter FramOld cultivarUppsalaSpring Ölands 17 borst speltSpeltAlnarpSpring Enkorn MetalaPrimitiveAlnarpWinter Atle 2Old cultivarUppsalaSpring T. boeoticumPrimitiveAlnarpSpring Fylgia 93Old cultivarUppsalaSpring EnkornPrimitiveGotlandWinter Ölands urval 10 borst speltSpeltAlnarpSpring Lantvete Gotland 9SpeltGotlandSpring Lantvete Gotland borst 2SpeltGotlandSpring Lv. Dalarna 15 vit borstLandraceUppsalaSpring Atson 99Old cultivarUppsalaSpring Lv. Halland EkhagaLandraceUppsalaSpring1.92 7Hjelmqvist 6356LandraceAlnarpWinter Fylgia IOld cultivarAlnarpSpring Ax 4:1speltSelectionAlnarpWinter Enkorn svartPrimitiveAlnarpWinter KenyaOld cultivarAlnarpSpring1.88 Top twenty genotypes with highest amount of TOTE in grain samples.

13 Prov numberGenotype nameGroupLocationType%UPP 501KulturemmerPrimitiveGotlandWinter RenoCultivarAlnarpSpring RolloCultivarAlnarpSpring OlympiaLandraceGotlandWinter Svart emmerPrimitiveGotlandWinter RunarCultivarAlnarpSpring PondusOld cultivarGotlandSpring Röd EmmerPrimitiveGotlandWinter T. dicoccum kortPrimitiveAlnarpSpring KenyaOld cultivarAlnarpSpring Lv. Dalarna vit borstLandraceAlnarpSpring Walter brunOld cultivarAlnarpSpring ExtremCultivarAlnarpWinter Progress 2Old cultivarUppsalaSpring PondusOld cultivarUppsalaSpring Peter JacobyLandraceGotlandWinter StavaCultivarBohus LantWinter Progress 1Old cultivarGotlandSpring AtleOld cultivarGotlandSpring ArosOld cultivarBohus LantWinter53.9 Top twenty genotypes with highest %UPP in grain samples.

14

15 Genotypes with high %UPP in the flour and their respective %UPP in the dough at optimum mixing

16 Proteiner och glutenstyrka • Kultursorter har höga proteinhalter och höga glutenhalter • Glutenet är oftast svagt men motsatsen förekommer • Förädlingen har minskat proteinhalt och glutenhalt men ökat glutenstyrkan • Mixing, degblandningen avgörande för brödet. • Många gamla sorter klarar inte brödfabriker

17 Långliggande fältförsök Rothamstead • Försök sedan 1840 • Olika gödsling, NPK och stallgödsel • Sorterna har varit de bästa för sin tid • Prover har sparats för senare analys

18

19 CultivarZn (mg/kg)Fe (mg/kg)Cu (mg/kg)Mg (mg/kg) Long-straw (1845– 1967) Short-straw (1968– 2005) Significance (P value) <0.001 Squarehead's Master Brimstone Significance (P value) <0.001 Table 4. Comparison between the mean mineral concentrations of wheat grain of the ten long-straw cultivars (1845–1967) and the five short-straw cultivars (1968–2005), and between the long-straw cultivar Squarehead's Master and the short-straw cultivar Brimstone, which were grown side-by-side during 1988– 1990 a a

20 Konklusioner från Rothamstead • Införandet av kortstråiga högavkastande vetesorter ca 1970 medförde en drastisk nedgång i mineralhalter • Minskningen beror delvis på utspädning med den högre skörden men beror också på att man förändrat morfologin på växten, ett annat förhållande mellan halm och kärna

21 Mineralanalyser gamla sorter • Analyser från Alnarp, Gotland, Uppsala och Bohuslän • Materialet indelat i grupper: speltvete, primitiva (enkorn,emmer), lantsorter, gamla sorter( ), nyare sorter efter 1970, selektioner • Totalt 630 analyser

22 CuSeFeMgZn Selektioner5.270,1835, ,6 Gamla sorter5.10,139, ,1 primitiva5.750,1132, ,7 Spelt5.50, ,2 Lantsorter5.330,0938, ,1 Sorterefter ,1133, ,3

23 Antal analys erZnSeMgCuCdFe Speltvete25400, ,60,0438 Sorter efter , ,10,0531 Svenno11350, ,10,0641 Emmer10400, ,60,0332 Lantvete Öland27420, ,40,0547 Lantvete Gotland20380,112806,20,0641 Lantvete Dalarna10480, ,30,0852 Lantvete Jacoby11380, ,80,0534 Borstvete Gotland17350, ,60,0531 Enkorn7460, ,50,0130 Fylgia9410, ,80,0647 Hansa9400, ,70,0534

24 Analyser konventionell höstvete • Analyser av fyra sorter från 6 platser • Fransåker, Hedemora, Järpås, laholm, Skänninge, Vassmolösa • Akteur, Olivin, Opus, Tulsa

25 Konventionellt höstveteEkologisk höstvete% Cu3,25,160 Se0,0160,1625 Fe28,732,513 Mg Zn20,33887 Ca Mn21,622,54 Mo0,41,975 P S K

26 Gamla sorterNya sorter % av gamla sorter EnglandZn EnglandFe EnglandCu5,43,970 EnglandMg SwedenZn SwedenFe SwedenCu5,13,262 SwedenMg

27

28

29

30 Bioconcentration factor explain the transfer of Cd from soil to the grain

31 Antioxidanter i säd kompletterar antioxidanter i frukt och grönt Finns i bunden form och blir först aktiva med hjälp av mikroorganismer i tarmarna

32

33 Antioxidanter • Karotenoider högst i emmer, enkorn och durum lantsorter • Tocoler högst i emmer, enkorn och lantsorter av brödvete • Lantsorter av svarthavre har mer antioxidanter • Majs har högsta antioxidantaktiviteten av spannmål, karotenoider, antocyaner

34 Tocochromanols (vitamin E) in organic wheat  What are tocochromanols? tocopherols (α, β, γ and δ) tocotrienols (α, β, γ and δ)  Role in human body  Wheat grain and tocochromanols

35 Genotypic groupsNo. of samplesα-Tα-T3β-Tβ-T3 Total tocochroma- nols Landraces a3.52 bc4.08 a15.07 a32.93 a Old cultivars a3.12 c3.43 bc14.70 a30.33 ab Modern cultivars28.88 a3.80 abc3.52 ab16.33 a32.53 a Spelt wheat b3.89 ab2.89 c15.89 a28.94 b Primitive wheat65.18 b4.39 a1.87 d16.52 a27.96 b Variation in Genotypic groups regarding tocochromanol compounds and total tocochromanols (mg/kg) a 4.39 a 4.08 a32.93 a

36 Variation between spring and winter wheat for tocochromanols compounds

37 Tocotrienols in total tocochromanols of wheat

38 Kvalitet i vete har många aspekter • Bekämpningsmedelsrester • Mineralhalter • Tungmetaller • Antioxidanter • Proteinhalt • Glutenstyrka

39 De sju sädesslagen vete, korn, havre, råg, hirs, majs och ris utvecklar människan och ger en mångfald i kosten

40 Hälsoeffekterna av fullkorn kommer från helheten och kombinationen av alla ämnen skyddar mot vissa sjukdomar • Hjärt- och kärlsjukdomar, antioxidanter fungerar synergistiskt med fibrer • Cancer, fullkorn skyddar mot mag- och tarmcancer • Diabetes, fullkorn skyddar mot risken att utveckla diabetes


Ladda ner ppt "Kvalitet hos kultursorter av spannmål Hans Larsson SLU Alnarp Agrosystem."

Liknande presentationer


Google-annonser