Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sustain Forskningsprojekt Hälso- och sjukvårdskonto.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sustain Forskningsprojekt Hälso- och sjukvårdskonto."— Presentationens avskrift:

1 Sustain Forskningsprojekt Hälso- och sjukvårdskonto

2 Bakgrund  Glömt vilken info som gavs  Provresultat?  Diskutera med anhöriga  På resande fot  Telefonköer…  Hörsel/blygsel  Alternativ informationsväg

3 Syfte med projektet  Kartlägga patienters tillgång till info via Internet  Praktiska erfarenheter  Användarvänlighet  Säkerhet  Få igång ”processen”

4 Frågeställningar?  Vilken information?  Hur skall info visas?  Hur uppfattas info?  Vilka patientgrupper?  Vilka tjänster?  Nyttan?  Teknisk lösning?

5 Mål med projektet  Pilotprojekt i skrap drift  500 personer som får tillgång till sina journaler  Få in synpunkter och förbättringsförslag!  Process kring patientens tillgång till egen journal

6 Teknisk struktur Patient med säkerhetskort Web-server Brandvägg Kontroll server Identifierings- server Vårdcentraler

7 Förväntad målgrupp?  Män i 30-årsåldern…

8 Bra spridning  Medelåldern låg på 55 år och ungefär lika många män som kvinnor deltog.  Cirka en tiondel hade någon form av funktionshinder.  100 patienter totalt

9 Datormognad  87% dator hemma i 2år  4 användare utan dator

10 Vad fick patienterna se?  Samtliga kontakter med mottagningen  Inplanerade läkarbesök  Patientuppgifter  Utskrivna läkemedel  Laboratoriesvar, ej referensvärden  Sjukskrivningar  Överkänslighet  Avgifter  Diagnoser  Journalanteckningar

11 Säkerhet, oro? IngenLitenMåttligStor Vet ej Testperiod82%11%4%0%0% Allamedborg.73%14%9%2%2% Skall man av säkerhetsskäl välja bort vissa typer av tjänster från ett framtida HoS-konto? Ja9% Nej57% Vet ej34%

12 Erbjudande till patienter på vårdcentralen  Har ni tillgång till Internet?  Är ni intresserad av att läsa uppgifter ur Er journal?  Varsågod att ta en ansökan…

13 Framtida önskemål, givna  Kommunicera med sjukvården  Sjukhusjournal  PV journal  Apoteksinköp  Patientavgifter, frikort  Planerade besök  Byta husläkare

14 Framtida önskemål, fritt  Betala sjukvård  Betala apoteksräkningar  Översiktsbild över all sjukvård

15 Lärdomar, patienter  Saknar uppgifter  Gamla uppgifter  Visar inte all information  Signering måste till först

16 Lärdomar, vårdgivare  Inget ökat behov av frågor  Högre krav på journalföring från patienterna  Patienter går sällan till sin läkare  Kostsam säkerhetslösning  --  sms via mobilen!  Resurser….

17 Diskussion  Rätt att ta del av sin journal  Många agerar förmyndare  ”Förstår troligtvis inte”  ”Kan verka skrämmande  Inga onödiga prover  Tillgång till information för ex vårdhem

18 Mer information?  http://www.lul.se/sustains/ http://www.lul.se/sustains/  helene.richardsson@ltdalarna.se helene.richardsson@ltdalarna.se


Ladda ner ppt "Sustain Forskningsprojekt Hälso- och sjukvårdskonto."

Liknande presentationer


Google-annonser