Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Siemens eHighway Göran Persson, Siemens AB Göteborg

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Siemens eHighway Göran Persson, Siemens AB Göteborg"— Presentationens avskrift:

1 Siemens eHighway Göran Persson, Siemens AB Göteborg 2013-05-13

2 Vår affärer bygger på fyra megatrender
Klimatförändring Demografi Globalisering Urbanisering Pendlare i Jakarta

3 Vår historia – elektrifiering av fordon är inget nytt
“I will not sell the future for a short-term profit!” Werner von Siemens Elektriska lok Werner konstruerade själv också en mängd elektriska apparater, såsom världens första elektriska lok -1879 Snabbtåg inte är något nytt för Siemens: 1903 nådde Siemens ett fantastiskt hastighetsrekord för tåg km. En hastighet som imponerar än idag. Elektriska bussar Siemens konstruerade också världens första elektriska hiss 1880, världens första elektriska gatlykta och världens första elektriska buss faktiskt fem år innan bilen var uppfunnen. E-Victoria Redan 1905 tillverkade Siemens elbilen Elektrische Viktoria på Siemens Schuckert Werke i Berlin. Bilen gick då i tjänst som en exklusiv hotelltaxi och var en av de första fordonen i den tyska huvudstaden som drevs på enbart el. Räckvidden för Elektrische Viktoria var ca 80 km per ladding.

4 Omvärlden och våra drivkrafter
Transportbehovet ökar världen över EU- kommissionens mål: Reducera CO2-utsläpp med 80% till 2050 (1990 års nivå) Svenska regeringens mål: Fossiloberoende fordonsflotta till 2030 Årlig ökning av godtransport dubbelt så hög jämfört med persontrafik Ökade godstransporter kan inte enbart gå på järnväg Utsläpp tung trafik i Sverige: cirka en fjärdedel av totala vägtransporternas CO2-utsläpp De globala utsläppen av växthusgaser ökar, liksom koncentrationen av växthusgaser i atmosfären. De allt större utsläppen orsakas bland annat av förbränning av fossila bränslen för el- och värmeproduktion och transporter. Siemens tittar hela tiden på omvärlden för att justera och anpassa våra visioner och strategier. Vi har alltid varit och är nu mer än någonsin ett företag som arbetar för miljömässigt hållbara lösningar. Transportbehovet av gods ökar, och en stor del av ökningen sker på väg med lastbilar (se graf på följande gömda slides, den ljusblå och grå delen) då järnvägen har sina logistiska begränsningar och inte kan byggas ut lika snabbt som det ökade behovet. Att köra lastbil på diesel är inte det mest miljövänliga och gör att vi har väldigt svårt att nå våra nationella miljömål kring fossiloberoende fordonslotta till 2030 och fossilfri fordonsflotta till 2050 (i tyskland har de fossiloberoende 2050 som mål). Utsläppen från de 80 000 tunga lastbilarna i Sverige motsvarar nästan 25 procent av vägtransporternas totala utsläpp av koldoxidekvivalenter (I stor sett är detta mestadels CO2-utsläpp) enligt Naturvårdsverket. Vi måste hitta mer hållbara lösningar för transport av gods! 1 Source: Mobility 2030 report compiled by World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), International Energy Agency (IEA)

5 Ökad andel transport av gods på väg kräver nya logistiklösningar
Dagens utmaningar med ökad vägbaserad godstrafik Ökande CO2 utsläpp Elektrifierad logistik Effektiv, tillförlitlig och säker Kostnadseffektiv Tillgänglig på kort till medellång sikt Öppen för flexibel användning av regenerativ kraft Ökande lokala emissioner Begränsning av fossila resurser Ökande bränslepriser Ökande godstransportvolymer De utmaningar som vi ser med denna utveckling är att utsläppen ökar, Vi har problemet med tillgäng på olja med ökade priser som följd. Vi har begräsningar i järnvägsinfrastrukturen och att bygga bort dem kostar massor av pengar som inte finns för det. Vi behöver alltså ELVÄG Effektivt pålitligt och säkert. Kostnadseefektivt. Tillgängligt NU! en öppen lösning som inte stänger någon ute. Inget hokus pokus! Begränsad kapacitet av spårinfrastruktur Finansiella begränsningar

6 Alternativa koncept för elektrifierad trafik
Extern strömförsörjning Lagring ombord Kontaktlöst Konduktivt Elektricitet Alternativt bränsle Linjär synkronmotor koncept Markbaserad kontaktledning Bränslecell Induktiv strömförsörjning Överliggande kontaktledning Kondensatorer Batteri Siemens development examples LSM by Siemens Spain, test track in Madrid Catenary system, conductive power supply via overhead line Fuel Cell bus prototyp by Siemens and MAN, German bus manufacturer Super Cap / Battery Tram in operation in Lisboa, Portugal

7 eHighway – en helhetslösning för elektrifierad godstransport
Fördelarna med eHighway och mervärdet av de omgivande Siemenskomponenterna eHighway: de största fördelarna Intelligenta pantografer Hybriddrivsystem Trafikledning, tullar, smarta väglösningar Öppet, skalbart, och pålitligt system för elektrifierad vägtransport Ökad energieffektivitet för lastbilsdrift Investering i infrastruktur kan finansieras genom besparingar i driftkostnader Möjlighet för lastbilar att utnyttja regenerativ kraft Elektrifierad väginfrastruktur EHighway fördelar, Det ÄR en öppen skalbar pålitlig lösning! Lägre energiförbrukning! Och ej fosilt! Investeringen kan finasieras av besparingar i driftkostnad. OCH vi kan regerera energi i nedförsbackar /när vi bromsar! Vi behöver En interligent strömavtagare. Bilen rör sig i sidled och utanför kontaktledningen och det måste strömavtagern kunna hantera och regera på. Trafikstyrning, debitering och kanske smart road lösningar (såsom road trains) Vi behöver också kontaktledning efter vägarna!! Och MSP som matar systemet. Och REN el! Vilket vi har till stor utsträckning i sverige. Kraftförsörjning på mellanspänningsnivå Förnyelsebar kraftgenerering

8 eHighway - Innovativ kombination av välbeprövade teknologier
Driftsystem Banströmsförsörjning Banströmsförsörjning Ombordutrustning Driftsystem Smart a vägar Intelligenta trafiklösningar Järnvägsautomation Elektriska / automatiserade fordon Vi har tittade i lådan vad vi hade och använde i så stor utrsäckning som möjligt det. Vi tog lösningar både från väg och järnvägslösningar. Vi kan titta lite på hur vi kombinerat dem!

9 Siemens eHighway Technology

10 eHighway förbättrar lastbilsprestandan och är lätt att implementera i stor skala
Anpassningsbar för alla situationer Kontaktledningslösningar för broar, trafikplatser, tunnlar och sträckor med litet utrymme Kan användas för tvåfiliga elektrifierade motorvägar Inga systemförändring på etablerade punkt-till-punkt sträckor Inget avkall på lastbilens tillgänglighet och prestanda Ingen minskning av axeltryck eller lastkapacitet krävs Fullständig eldrift möjlig upp till full hastighet på motorväg Vi kan alltså se att vi har produkterna och lösningarna för att göra detta på ett enkelt och pålitligt sätt och att det kan anpassas till en stor del av de förutsättningar vi kan se ute i befintligt vägnät. Viktigt är också att lösningen inte ska påverka lastbilen prestana eller hur föraren upplever lastbilen (inte negativt i alla fall) Och att den fungerar i trafiken. Fungerar i alla trafiksituationer Omkörning Filbyte Full elektrisk tomgång

11 Olika applikationer för olika behov
Potentiella eHighway applikationer Skytteltrafik Lösningar för högfrekvent transport på kort och mellan långt avstånd (<50km) Lägre bränsleförbrukning och längre livstid Minskning av luft- och ljudföroreningar Gruvtransport Anslutning av gropar och gruvor till förvaring eller lastplatser Minimering av farliga utsläpp Hållbar, ren och ekonomisk gruvdrift Fjärrtransport Ekonomiskt och hållbart alternativ för fjärrtrafik på väg Betydlig minskning av CO2 utsläpp Betydande kostnadsbesparingar för fjärrtrafikfirmor Där lastbilar går i skytteltrafik mellan två punkter fram och tillbaka såsom från en fabrik till en terminal, järnväg eller hamn. För Gruvor! Mycket material som ska fraktas mellan två punkter. Här kan man med fördel kombinera med våra elektrifierade gruvtruckar tycker jag! Och för stamnätet, stockholm göteborg malmö stockholm där många lastbilar går hela tiden.

12 eHighway skapar fördelar för både logistik- och lastbilsoperatörer
Fördelar för logistik- och lastbilsoperatörer Logistikoperatörer Lastbilsoperatörer Systemet baseras på beprövad teknik Kostnadsfördelar jämfört med konkurrerande system Hög säkerhetsstandard Trafikövervakning och ytterligare automatisering möjligt Låga underhållskostnader Finansieras genom mindre än 10% kostnadsökning av vägtullar för lastbilar* Stora besparingar i driftkostnader Full flexibilitet m.h.a hybridkonfiguration Oberoende av fluktuerande fossila bränslepriser Effektivitet s- och prestandafördelar med elmotor Återbetalningstid för operatör < 3 år* Årliga besparingar om 9% (13% med vägtullavgift); break even vid km elektrifierad drift* Denna lösning ger fördelar både för den som äger infratructuren (trafikverket) och de som äger frodonen. Viktigt för den som äger infrastrukture är att investerings konstande är tilltalande och att underhållskostnaderna är låga. Och för åkaren att ekonomin eller prestanda inte försämras. Vi har sett att drift och underhållskostanderan för åkaren minskar med upp till 18 % inkulsive allt i vissa fall. * Beräkning baserad på generellt nationellt motorvägsnät

13 Siemens eHighway test track

14 eHighway i Almedalen 2012 Vi hade i somras med en lastbil till almedalen tillsammans med Scania och ett väl besökt frukostdebatt där bla infrastrukturministerna deltog.

15 Vägen mot en kommersiellt lösning – vi är snart där!
Framgångsrikt uppnådda milstolpar Nästa steg Bedömning av olika tekniska lösningar Design av valt system Analys av ekonomiska och ekologiska fördelar Konstruktion och drift av första demonstration på Siemens testanläggning Lyckade systemtester Partnerskap för fordonsintegration Utveckling av kommersiella komponenter och system Uthållighetstester Pilotprojekt Vi har gjort en utvärdering och ett teknikval och vi har gjort en testanläggning där vi visat att tekniken fungerar Vi jobbar nu med nästa steg med trafikstyrning, system för debitering och att få instalera detta på allmän väg. I sverige jobbar vi just nu med två projekt ett för att komma igenom prcessen med tillstånds provning och ett för att få bevisa tekniken i extrema förhållanden. OBS! Kommentar Elin : Jag flyttade ”Partnering” punkten till Sucessfully achived…

16 Tack för er uppmärksamhet!
Göran Persson Siemens AB Infrastructure & Cities +46 (8) +46 (70) Besök gärna vår hemsida:


Ladda ner ppt "Siemens eHighway Göran Persson, Siemens AB Göteborg"

Liknande presentationer


Google-annonser