Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Infrastructure & Cities Sector, Mobility and Logistics Division © Siemens AG 2012 Siemens eHighway Göran Persson, Siemens AB Göteborg 2013-05-13.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Infrastructure & Cities Sector, Mobility and Logistics Division © Siemens AG 2012 Siemens eHighway Göran Persson, Siemens AB Göteborg 2013-05-13."— Presentationens avskrift:

1 Infrastructure & Cities Sector, Mobility and Logistics Division © Siemens AG 2012 Siemens eHighway Göran Persson, Siemens AB Göteborg 2013-05-13

2 Infrastructure & Cities Sector, Mobility and Logistics DivisionPage 2 © Siemens AG 2012 Vår affärer bygger på fyra megatrender  Klimatförändring  Demografi  Globalisering  Urbanisering Pendlare i Jakarta

3 Infrastructure & Cities Sector, Mobility and Logistics DivisionPage 3 © Siemens AG 2012 Vår historia – elektrifiering av fordon är inget nytt

4 Infrastructure & Cities Sector, Mobility and Logistics DivisionPage 4 © Siemens AG 2012 Vi måste hitta mer hållbara lösningar för transport av gods!  Transportbehovet ökar världen över  EU- kommissionens mål: Reducera CO 2 -utsläpp med 80% till 2050 (1990 års nivå)  Svenska regeringens mål: Fossiloberoende fordonsflotta till 2030  Årlig ökning av godtransport 2000 - 2030 dubbelt så hög jämfört med persontrafik  Ökade godstransporter kan inte enbart gå på järnväg  Utsläpp tung trafik i Sverige: cirka en fjärdedel av totala vägtransporternas CO 2 -utsläpp Omvärlden och våra drivkrafter 1 Source: Mobility 2030 report compiled by World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), International Energy Agency (IEA)

5 Infrastructure & Cities Sector, Mobility and Logistics DivisionPage 5 © Siemens AG 2012 Ökad andel transport av gods på väg kräver nya logistiklösningar Elektrifierad logistik  Effektiv, tillförlitlig och säker  Kostnadseffektiv  Tillgänglig på kort till medellång sikt  Öppen för flexibel användning av regenerativ kraft Dagens utmaningar med ökad vägbaserad godstrafik Ökande lokala emissioner Begränsning av fossila resurser Ökande bränslepriser Ökande godstransportvolymer Begränsad kapacitet av spårinfrastruktur Finansiella begränsningar Ökande CO 2 utsläpp

6 Infrastructure & Cities Sector, Mobility and Logistics DivisionPage 6 © Siemens AG 2012 Alternativa koncept för elektrifierad trafik Extern strömförsörjning Lagring ombord Markbaserad kontaktledning Linjär synkronmotor koncept KonduktivtKontaktlöst Induktiv strömförsörjning Överliggande kontaktledning Bränslecell Batteri Kondensatorer ElektricitetAlternativt bränsle

7 Infrastructure & Cities Sector, Mobility and Logistics DivisionPage 7 © Siemens AG 2012 Intelligenta pantografer Hybriddrivsystem Elektrifierad väginfrastruktur Trafikledning, tullar, smarta väglösningar Kraftförsörjning på mellanspänningsnivå Förnyelsebar kraftgenerering eHighway – en helhetslösning för elektrifierad godstransport eHighway: de största fördelarna  Öppet, skalbart, och pålitligt system för elektrifierad vägtransport  Ökad energieffektivitet för lastbilsdrift  Investering i infrastruktur kan finansieras genom besparingar i driftkostnader  Möjlighet för lastbilar att utnyttja regenerativ kraft Fördelarna med eHighway och mervärdet av de omgivande Siemenskomponenterna

8 Infrastructure & Cities Sector, Mobility and Logistics DivisionPage 8 © Siemens AG 2012 Intelligenta trafiklösningar Järnvägsautomation DriftsystemBanströmsförsörjning Elektriska / automatiserade fordon Banströmsförsörjning Ombordutrustning Driftsystem Smart a vägar eHighway - Innovativ kombination av välbeprövade teknologier

9 Infrastructure & Cities Sector, Mobility and Logistics DivisionPage 9 © Siemens AG 2012 Siemens eHighway Technology

10 Infrastructure & Cities Sector, Mobility and Logistics DivisionPage 10 © Siemens AG 2012 Anpassningsbar för alla situationer  Kontaktledningslösningar för broar, trafikplatser, tunnlar och sträckor med litet utrymme  Kan användas för tvåfiliga elektrifierade motorvägar  Inga systemförändring på etablerade punkt-till-punkt sträckor eHighway förbättrar lastbilsprestandan och är lätt att implementera i stor skala Inget avkall på lastbilens tillgänglighet och prestanda  Ingen minskning av axeltryck eller lastkapacitet krävs  Fullständig eldrift möjlig upp till full hastighet på motorväg Fungerar i alla trafiksituationer  Omkörning  Filbyte  Full elektrisk tomgång

11 Infrastructure & Cities Sector, Mobility and Logistics DivisionPage 11 © Siemens AG 2012 Skytteltrafik  Lösningar för högfrekvent transport på kort och mellan långt avstånd (<50km)  Lägre bränsleförbrukning och längre livstid  Minskning av luft- och ljudföroreningar Fjärrtransport  Ekonomiskt och hållbart alternativ för fjärrtrafik på väg  Betydlig minskning av CO 2 utsläpp  Betydande kostnadsbesparingar för fjärrtrafikfirmor Gruvtransport  Anslutning av gropar och gruvor till förvaring eller lastplatser  Minimering av farliga utsläpp  Hållbar, ren och ekonomisk gruvdrift Olika applikationer för olika behov Potentiella eHighway applikationer

12 Infrastructure & Cities Sector, Mobility and Logistics DivisionPage 12 © Siemens AG 2012 eHighway skapar fördelar för både logistik- och lastbilsoperatörer * Beräkning baserad på generellt nationellt motorvägsnät Fördelar för logistik- och lastbilsoperatörer LogistikoperatörerLastbilsoperatörer  Systemet baseras på beprövad teknik  Kostnadsfördelar jämfört med konkurrerande system  Hög säkerhetsstandard  Trafikövervakning och ytterligare automatisering möjligt  Låga underhållskostnader  Finansieras genom mindre än 10% kostnadsökning av vägtullar för lastbilar*  Stora besparingar i driftkostnader  Full flexibilitet m.h.a hybridkonfiguration  Oberoende av fluktuerande fossila bränslepriser  Effektivitet s- och prestandafördelar med elmotor  Återbetalningstid för operatör < 3 år*  Årliga besparingar om 9% (13% med vägtullavgift); break even vid 60.000 km elektrifierad drift*

13 Infrastructure & Cities Sector, Mobility and Logistics DivisionPage 13 © Siemens AG 2012 Siemens eHighway test track

14 Infrastructure & Cities Sector, Mobility and Logistics DivisionPage 14 © Siemens AG 2012 eHighway i Almedalen 2012

15 Infrastructure & Cities Sector, Mobility and Logistics DivisionPage 15 © Siemens AG 2012 Vägen mot en kommersiellt lösning – vi är snart där!  Bedömning av olika tekniska lösningar  Design av valt system  Analys av ekonomiska och ekologiska fördelar Framgångsrikt uppnådda milstolpar  Konstruktion och drift av första demonstration på Siemens testanläggning  Lyckade systemtester  Partnerskap för fordonsintegration  Utveckling av kommersiella komponenter och system  Uthållighetstester  Pilotprojekt Nästa steg

16 Infrastructure & Cities Sector, Mobility and Logistics DivisionPage 16 © Siemens AG 2012 Tack för er uppmärksamhet! Göran Persson Siemens AB Infrastructure & Cities Goran.persson@siemens.com +46 (8) 728-1464 +46 (70) 7281464 Besök gärna vår hemsida:www.siemens.com/mobility/ehighway


Ladda ner ppt "Infrastructure & Cities Sector, Mobility and Logistics Division © Siemens AG 2012 Siemens eHighway Göran Persson, Siemens AB Göteborg 2013-05-13."

Liknande presentationer


Google-annonser