Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

De svenska hamnarna En grundbult i Sveriges näringsliv.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "De svenska hamnarna En grundbult i Sveriges näringsliv."— Presentationens avskrift:

1 De svenska hamnarna En grundbult i Sveriges näringsliv

2 95 % av Sveriges utrikeshandel går via en hamn

3 Ständigt ökande utrikeshandel

4 Svenska handelsmarknader

5 Verkstadsvaror dominerar

6 En del av Sveriges näringsliv Hamnföretagen – en integrerad del av den totala förädlingsskedjan från råvara till konsument

7 En länk i transportkedjan Mötesplats för tre transportslag: båt, lastbil och järnväg

8 Samverkar med många •Industri och handel •Transportbranschen •Sjöfartsrelaterade företag och organisationer •Politiker •Kommuner •Verk och myndigheter •Internationella organisationer •Fackförbund •Allmänheten

9 Hamnen är en ”logistikpunkt” Hamnen är en ”logistikpunkt” där gods, människor och transportslag möts och där effektiva logistiklösningar utvecklas

10 En affärsmässig verksamhet •Affärsmässiga företag på internationell och konkurrensutsatt marknad •Finansieras av intäkter från hamnföretagens kunder •Ägs av kommuner, men är självständiga aktiebolag

11 Knutpunkt med möjligheter •Effektiv och smart logistik •Överblick, kapacitet och kompetens

12 Inte bara sjöfart • Allt mer landbaserad verksamhet • Lagring, förädling och distribution • Stora varuvärden kräver säkerhet och tillförlitlighet

13 52 hamnar med kommersiell trafik Hamnarna i Sverige

14 Olika typer av hamnar BulkContainerFärjor OljaRoro

15 Norr Mellan Gotland Syd Syd/Ost Syd/Väst Öst Väst 35 % av totalen 12 % av totalen 3% av totalen 19 % av totalen <1% av totalen 3% av totalen8% av totalen 20 % av totalen 2011 hanterades 141 miljoner ton 9 % av totalen 3 % av totalen

16 Gävle hamn OxelösundNorrköping Stockholms hamnar Karlshamn hamn Malmö hamn Helsingborgs hamn Göteborgs hamn Luleå hamn Trelleborgs hamn Sveriges 10 största hamnar (ton)

17 •Luleå hamn Wallhamn Göteborg Halmstad Sölvesborg Gävle hamn Oxelösund Stockholms hamnar Umeå Malmö hamn Luleå hamn Skellefteå Piteå Skärnäs Vänerhamn Södertälje Mälarhamnar Norrköping Mönsterås Åhus Helsingborg Varberg Lysekil Uddevalla 2011 hanterades 1,5 miljoner TEU TEU

18 Trailers/släp 2011 hanterades ca 2,7 miljoner ”rullande gods” Göteborg Halmstad Stockholms hamnar Umeå Strömstad Ystad Varberg Malmö hamn Helsingborg Trelleborgs hamn Gotland Gävle hamn Uddevalla Karlskrona Oskarshamn Piteå

19 Fordon 2011 hanterades 959 951 fordon Wallham Göteborg Halmstad Karlskrona Stockholms hamnar Södertälje Umeå Piteå Malmö Helsingborg Trelleborg Gävle Uddevalla

20 •Luleå hamn Bulk 2011 hanterades 83 miljoner ton Wallhamn Göteborg Halmstad Sölvesborg Gävle hamn Oxelösund Stockholms hamnar Umeå Malmö hamn Luleå hamn Skellefteå Piteå Skärnäs Vänerhamn Södertälje Mälarhamnar Norrköping Mönsterås Åhus Varberg Lysekil Uddevalla Gotland Karlskrona Ystad Örnsköldsvik Härnösand Deltaterminal Sundsvall Söderhamn Hargshamn Kalmar Bergkvara Trelleborg Karlshamn Landskrona Helsingborg

21 Olja 2011 hanterades 33,5 miljoner ton olja Kalmar Göteborg Halmstad Gävle hamn Oxelösund Stockholms hamnar Umeå Malmö hamn Luleå hamn Piteå Sundsvall Vänerhamn Södertälje Mälarhamnar Norrköping Oskarshamn Helsingborg Lysekil Uddevalla Trelleborg Karlshamn Västervik

22 Skog 2011 hanterades 14,7 miljoner ton Göteborg Halmstad Sölvesborg Gävle Stockholms hamnar Umeå Skellefteå Piteå Skärnäs Vänerhamn Södertälje Mälarhamnar Norrköping Mönsterås Helsingborg Varberg Lysekil Uddevalla Gotland Sundsvall Harg Bergkvara Karlshamn Falkenberg Kalix Husum Deltaterminal Kalmar Luleå hamn Norrtälje Oskarshamn Oxelösund Söderhamn Wallham Västervik Ystad Örnsköldsvik

23 •Luleå hamn Övrig bulk 2011 hanterades 32,4 miljoner ton Wallhamn Göteborg Halmstad Sölvesborg Gävle hamn Stockholms hamnar Umeå Malmö hamn Skellefteå Vänerhamn Södertälje Mälarhamnar Norrköping Åhus Varberg Uddevalla Gotland Örnsköldsvik Sundsvall Söderhamn Hargshamn Kalmar Karlshamn Landskrona Helsingborg Falkenberg Luleå hamn Piteå Ystad

24 En del i människors resande Ca 29 miljoner människor reser via hamnarna i Sverige

25 Anpassning till en föränderlig värld Trender Globalisering Tillverkning i lågkostnadsländer Modularisering Containerisering Ökande miljökrav

26 Många spelregler Exempel •Arbetsmiljö •Miljöbalken •Avfallsmottagning •Hamn- och sjöfartsskydd •Farligt gods

27 EU satsar på miljön • Gröna godskorridorer • Ökad intermodalitet

28 Aktivt miljöarbete i hamnarna Avfallsmottagning LandströmEkobränslen

29 Stora investeringar för framtiden Hamnarna investerar stort i både infrastruktur och utrustning för att möta marknadens krav

30 •Luleå hamn Hamnföretag samarbetar

31 Hamnar flyttar •Städerna tar över centrala hamnområden •Hamnarna flyttar närmare farlederna

32 Många yrken i hamnarna

33 Utbildningar för hamnjobb •Lägst gymnasiekompetens för alla hamnyrken •Omfattande introduktionsutbildning för hamnarbetare

34 Förbundet Sveriges Hamnar De svenska hamnföretagens bransch- och arbetsgivareförbund Förbundet driver branschens intressefrågor så att hamnföretagen kan bli framgångsrika Ingår i TransportGruppen

35 Samverkan med många

36 Sveriges hamnföretag Konkurrenskraftiga logistiklösningar, som möjliggör tillväxt och utveckling för näringsliv och samhälle

37 Hamnarna En grundbult i det svenska näringslivet

38 16 Sveriges Hamnar www.sverigeshamnar.se


Ladda ner ppt "De svenska hamnarna En grundbult i Sveriges näringsliv."

Liknande presentationer


Google-annonser