Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tensiomed Arteriograf Omfattande kardiovaskulär riskanalys på endast 3 minuter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tensiomed Arteriograf Omfattande kardiovaskulär riskanalys på endast 3 minuter."— Presentationens avskrift:

1 Tensiomed Arteriograf Omfattande kardiovaskulär riskanalys på endast 3 minuter

2 ETT MEDICINSKT GENOMBROTT INOM TIDIG DIAGNOSTIK AV ATHEROSKLEROS Ett stort problem idag är att många som drabbas av hjärtinfarkt och stroke har normala analysvärden. De har oftast normala värden på blodtryck, blodfetter och vilo-EKG m.m. Den cirkulatoriska katastrofen kommer utan förvarning. Med Arteriografen som är evidensbaserad, enkel, snabb, noninvasiv och användaroberoende kan man nu för första gången ha god chans att hitta dessa patienter innan de drabbas. Man kan även se hur effektivt din behandling/medicin fungerar.

3 Miklós Illyés MD. Ph.D. TensioMed Centrum för artärstelhet, Budapest Pécs universitet, Medicinska fakulteten, Hjärt Institutet Ungern VARFÖR SKA MAN MÄTA ARTÄRSTELHET? NONINVASIVA METODER VID MÄTNING AV ARTÄRSTELHET NONINVASIVA METODER VID MÄTNING AV ARTÄRSTELHET

4 BEGRÄNSNINGAR MED TRADITIONELLA KARDIOVASKULÄRA RISKMÄTNINGAR VARFÖR SKA MAN MÄTA DEN ARTÄRIELLA FUNKTIONEN (STELHETEN)?

5 STROKE CAD PAD } CVD I ca 30% av CVD, är det första kliniska symtomet olyckligtvis det sista………(  ) Kliniska manifestationer av atheroskleros

6 CV RISK STRATIFICATION (SCORE)

7 Begränsningar med traditionella riskbedömningar (Score, Framingham) Traditionella riskbedömningar tar inte hänsyn till ett flertal etablerade riskfaktorer (övervikt, diabetes, förtida insjuknande i CHD, fysisk inaktivitet, psykosociala faktorer etc.) De tar inte hänsyn till etnicitet Mer än 80% av den globala CVD belastningen är i låg- och mellaninkomstländer, där utvärderingen av riskfaktorer ännu inte har etablerats. Simon, A. and Levenson, J.: May subclinical arterial disease help to better detect and treat high-risk asymptomatic individuals? J Hypertens 2005, 23: 1939-1945

8 1998, John Hopkins Hospital (USA) White Papers, Coronary Heart Disease Högt blodtryck förekommer hos mindre än 40% av de patienter som drabbas av en hjärtattack, Höga kolesterolnivåer förekommer hos mindre än 40% av de patienter som drabbas av en hjärtattack

9 Simon, A. and Levenson, J.: May subclinical arterial disease help to better detect and treat high-risk asymptomatic individuals? J Hypertens 2005, 23: 1939-1945 Framingham och SCORE ger en utmärkt poplulationsbaserad CV riskstratifiering, men de är mindre specifika på individuell nivå (Churchill-effect)

10 Noninvasiv metod för diagnos av atheroskleros Ankel/brachial index: Enkel att mäta – detekterar senare stadier (PAD) IMT (a. carotis): Dyrt, svårtatt mäta – detekterar tidiga stadier Kardio-CT (kalcium score I koronarkärl: Dyrt, svårt att mäta – detekterar senare stadier MR:Dyrt, svårt att mäta – detekterar senare stadier Flödesmedierad vasodilatation (FMD):Dyrt, svårt att mäta – detekterar tidiga stadier Artärstelhetsmätning :Relativt dyrt, ganska svårt att mäta – detekterar i tidiga med applanationstonometri stadier, användarberoende Artärstelhetsmätning med oscillometrisk metod (Arteriografen)

11 Methods and their Sensitivity for detecting CAD INTRAVASCULAR ULTRASOUND (IVUS) CORONAROGRAPHY Nach Erbel. HERZ 1996;21,75-77 0% 20% 45% 60% 70% 90% INVASIVE METHODS ECG ECHO PET Cardio-CT NON-INVASIVE METHODS SCINTIGRAPHY Remodeling Arteriograph (Aix, PWV)

12 Davies, J.I., Struthers, A.D.: J Hypertens 21:463-472; 2003 ”…vaskulär stelhet föregår atheroskleros och är en riskfaktor för atheroskleros …studier visar klart att Pulsvågshastighet (PWV) och Augumentation Index (AIx) är associerade med strukturella förändringar av atheroskleros”

13 1. Augumentations Index (Aix) visar på total perifer resistans och Endotelfunktion 2. Aortans pulsvågshastighet (PWVao) visar på stelheten i aortans vägg

14 Varför ska man mäta artärstelhet? Aix och PWVao är oberoende prediktorer av CV morbiditet och mortalitet Varför ska man mäta artärstelhet? Aix och PWVao är oberoende prediktorer av CV morbiditet och mortalitet

15 PWV i aortan förutser kardiovaskulära resultat i högre grad och utöver traditionella riskfaktorer, inräknat 24-timmars blodtrycksmätning Circulation, 2006 Feb 7; 113(5):664-70 STUDIE (Danmark): 1678 patienter, mellan 40-70 år, 9,4 års uppföljning Endpoints: CV dödlighet, fatal och icke-fatal CHD

16

17

18 The cuff can be used as a sensitive pressure sensor… …if a very high-fidelity oscillometric tonometer is applied to receive the weak suprasystolic signals from the cuff ARTERIOGRAPH ONLY 3-4 MINUTES EXAMINATION TIME

19 Dagens metoder: Svåra, Obekväma, Dyra Kräver specialutbildad personal Arteriografen:Enkel, Snabb AnvändaroberoendePålitlig Noninvasiv metod Aix och PWVao är lätta att registrera i det dagliga patientarbetet. Dagens metoder: Svåra, Obekväma, Dyra Kräver specialutbildad personal Arteriografen:Enkel, Snabb AnvändaroberoendePålitlig Noninvasiv metod Aix och PWVao är lätta att registrera i det dagliga patientarbetet. Hur underlättar Arteriografen?

20 Indikationer för mätning av artäriell funktion 1. Screening av tidig atheroskleros bland asymtomatiska, till synes ”friska” individer (endast arteriografen är användbar för detta syfte) 2.Värdering av terapieffekten på den vaskulära funktionen hös patienter med etablerad atherosklerotisk kärlsjukdom (cad, post mi, stroke, pad) Metoden kan inte användas för att detektera lokala stenoser i en specifik artär

21 The amplitude of the reflected wave is mainly determined by the actual TPR AIX MEASUREMENT

22 The time between the direct and reflected pressure waves is equal with the transit time of the direct wave to the reflection site (bifurcation) and back. PWVao MEASUREMENT

23 Arteriografen mäter följande parametrar som uttryck för artärfunktion 1.Systatoliska/diastoliska BT och HF 2.Augumentations Index (AIx) Visar total Perifer resistans och Endotelfunktion 3.Aortans pulsvågshastighet (PWVao) Visar Stelheten i aortans vägg 4.SAI, DAI och DRA Genom att mäta det systoliska- och diastoliska areaindexet och den diastoliska reflektionsarean kan vänster koronarkärlsfyllnad uppskattas 5.Centrala (aorta) blodtrycket SBT

24 PWV vs AGE M. Illyés, et al.: University of Pécs, Dept. of Cardiology, Pécs, Hungary

25 Mean values of changes In blood pressure, heart rate, augmentation index and pulse wave velocity

26 PWV-Variability in 97 hypertensive patients within three consecutive recording. TensioCinic SD = 1,6 m/sec MW= 0,2 m/sec

27 THE IMPORTANCE OF ASSESSING CENTRAL (AORTIC) SBP THE IMPORTANCE OF ASSESSING CENTRAL (AORTIC) SBP

28 CAFE Study 1042 assessed on an intention-to-treat basis 1038 complete information (997 alive, 41 dead) 4 subjects incomplete information, 1 alive at last visit, 2 withdrawn consent, 1 lost to follow-up 2199 subjects recruited from 5 UK ASCOT centres 126 excluded due to heart rate irregularity/poor waveforms 2073 evaluable for tonometry 1042 received amlodipine-based regimen 1031 received atenolol-based regime 1031 assessed on an intention-to treat basis 1030 complete information (989 alive, 41 dead) 1 subject incomplete information, withdrawn consent Circulation. 2006;113:1213-1225

29 CAFE: Differences in measured BP in patients treated with amlodipine-based vs atenolol-based regimen CAFE investigators. Circulation 2006; available at: http://circ.ahajournals.org. Measure  amlodipine-based vs atenolol-based regimen (mm Hg)95% CIp Brachial systolic BP 0.7–0.4 to 1.70.2 Central aortic systolic BP 4.33.3 to 5.4<0.0001 Central aortic pulse pressure 3.02.1 to 3.9<0.0001

30

31

32 ValideringValidering

33

34

35 Central (aortic) SBP validation 59 patients 44 CAD15 without CAD Age (years)68,1 ± 8,765,6 ± 12,3 ARG SBPao 155,7 + 28,9 mmHg 151,4 + 31,7 mmHg Invasive SBPao156,8 + 27,1 mmHg 151,4 + 31,1 mmHg R = 0,93R = 0,94 Alessandri et al.: Dept. of cardiology, Latina General Hospital, Latina, Itali

36 Comparison of Arteriograph PWVao and c – f PWV measured by ECG gated pulsed wave Doppler R Laczik R Laczik et al.: University of Debrecen Medical and Health Science Center Institute for Internal Medicine 3 rd Department of Internal Medicine Angiology and Intensive Care Unit

37 Carotid-femoral PWV measurement by Doppler - study population •31 patients - 16 male, 15 female •17 healthy asymptomatic •10 hypertension •4 APS •mean age: 43.1 y ± 14.9 y (26-77 years) •Devices: Arteriograph ECG gated pw Doppler ultrasound •simultaneosuly recorded blood pressure (mean: 123/72 Hgmm, SD: 16/8 Hgmm) •simultaneously recorded heart rate (mean: 71/min) •Standard conditions

38 Correlation between PWV values measured by Arteriograph and Doppler ultrasound R= 0. 86 p < 0.0001 n = 31

39 Simultaneous measurements of Aix-br recorded by intraarterial Catheter and Arteriograph Horvath, I. et al.: University of Pécs, Dept. of Cardiology, Pécs, Hungary

40 Suprasystolic cuff pressure Stop flow in the artery Simultaneous measurements of Aix-br recorded by intraarterial Catheter and Arteriograph

41 PRESSURE PULSE OF THE BRACHIAL ARTERY RECORDED INVASIVELY BY INTRAARTERIAL CATHETER POSITIONED 1 CM ABOVE OF THE OVERPRESSURIZED (SYSTOLIC BP + 35 mmHg) CUFF OF THE AERTERIOGRAPH PRESSURE PULSE OF THE BRACHIAL ARTERY RECORDED SIMULTANEOUSLY AND NON-INVASIVELY BY THE OVERINFLATED CUFF OF THE ARTERIOGRAPH Horvath, I. et al.: University of Pécs, Dept. of Cardiology, Pécs, Hungary

42

43

44 FallstudierFallstudier

45 REFERENSVÄRDEN FÖR AIX & PWVao VID ARTERIOGRAFMÄTNING >12m/s>10%abnormal from 9,7m/s to 12m/s from10% +10% from - 10% +10%increased from 7m/s to 9,7m/s from -30% to -10% normal <7m/s<-30%optimal APWVAix

46 Elevated PWV = high CV risk !!! Enalapril, Hydrochlorothiazide Low CV risk, according to SCORE stratification

47 Bisoprolol Abnormal Aix, increased peripheral vasoconstriction, high central blood pressure, increased after-load Use a β-blocker, with vasodilation effect !!! β-blocker as antihypertensive drug

48 Quinapril, Nebivolol, Atorvastatin, Acetylsalicylic Acid β-blocker with vasodilation effect Lower Aix, reduced after-load, normal central blood pressure !!! The same subject with modified therapy

49 The genesis of atherosclerosis DECADES ENDOTHEL DYSFUNCTION VASCULAR DYSFUNCTION HYPERTENSION STROKE, MI, PAD SUNRISE SUNSET ART. SCLER. REVERSIBLE IRREVERSIBLE ? (CAMELOT, REVERSAL, ASTEROID) AIX PWV

50

51 KAN MAN ELIMINERA ATHEROSKLEROS? Studier med intravaskulärt ultraljud har visat att med adekvat terapi kan den utvecklade atherosklerosen minskas/gå tillbaka Vid Atheroskleros som påvisas i ett tidigt stadium (Arteriografen visar increased eller Abnormal AIx) har man en god chans att sakta ner och även stoppa utvecklingen genom en livsstilsförändring, kostförbättring och ökad fysisk aktivitet.

52 Consensus of the 3rd International Symposium on Arterial Stiffness 23-24 February 2007, Budapest Diagnostiska och terapeutiska förslag VAD SKA MAN GÖRA OM MAN PÅVISAR FÖRHÖJDA VÄRDEN AV AIx OCH/ELLER PWVao?

53 Vad ska man göra om man påvisar förhöjda värden? Increased/abnormal AIx (rutinscreening utan att du vet något om individen) - Lipidprofil (LDL, HDL kolesterol, triglycerider) - faste och postprandiell s-glucos, HbA1C - rutinmässiga lever- och njurfunktionsprov, - 24 timmars samlad urin för mikroalbuminuri och kreatinin clearance - Om BT>140/90 mmHg - ABPM or HBPM - Livsstilsförändringar Increased/abnormal PWVao Patient ska anses ha en hög/väldigt hög CV risk! - Om SBT<140 mmHg, HF<80/min Karotis ultraljud visar eckogeniskt plack (>1 mm, or IMT >1,3 mm) - Om SBT>140 mmHg, HF>80/min Repetera Arteriografmätning om BT<140 mmHg och HF<80/min och om PWVao är increased/abnormal genomför ett karotis ultraljud

54 Slutsatser Pulsvågshastighet (PWV) och pulsvågs-förstärkning (AIx) är oberoende riskfaktorer för kardiovaskulär sjukdom Pulsvågshastighet och pulsvågsförstärkning är idag lika enkelt att utföra som en blodtryckstagning. Variationen vid upprepade mätningar är betydligt mindre än för systoliskt blodtryck

55 Pulsvågshastighet och augmentation Lämpar sig för att kartlägga kardiovaskulär risk hos symptomlösa, de med känd CVD, diabetes, fetma & njursjukdom m.m Som verktyg för att titrera fram optimal behandling (kost, livsstil, farmaka)


Ladda ner ppt "Tensiomed Arteriograf Omfattande kardiovaskulär riskanalys på endast 3 minuter."

Liknande presentationer


Google-annonser