Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tensiomed Arteriograf

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tensiomed Arteriograf"— Presentationens avskrift:

1 Tensiomed Arteriograf
Omfattande kardiovaskulär riskanalys på endast 3 minuter

2 ETT MEDICINSKT GENOMBROTT INOM TIDIG DIAGNOSTIK AV ATHEROSKLEROS
Ett stort problem idag är att många som drabbas av hjärtinfarkt och stroke har normala analysvärden. De har oftast normala värden på blodtryck, blodfetter och vilo-EKG m.m. Den cirkulatoriska katastrofen kommer utan förvarning. Med Arteriografen som är evidensbaserad, enkel, snabb, noninvasiv och användaroberoende kan man nu för första gången ha god chans att hitta dessa patienter innan de drabbas. Man kan även se hur effektivt din behandling/medicin fungerar.

3 NONINVASIVA METODER VID MÄTNING AV ARTÄRSTELHET
VARFÖR SKA MAN MÄTA ARTÄRSTELHET? Miklós Illyés MD. Ph.D. TensioMed Centrum för artärstelhet, Budapest Pécs universitet, Medicinska fakulteten, Hjärt Institutet Ungern

4 VARFÖR SKA MAN MÄTA DEN ARTÄRIELLA FUNKTIONEN (STELHETEN)?
BEGRÄNSNINGAR MED TRADITIONELLA KARDIOVASKULÄRA RISKMÄTNINGAR

5 Kliniska manifestationer av atheroskleros
} STROKE CVD CAD PAD I ca 30% av CVD, är det första kliniska symtomet olyckligtvis det sista………()

6 CV RISK STRATIFICATION (SCORE)

7 Begränsningar med traditionella riskbedömningar (Score, Framingham)
Traditionella riskbedömningar tar inte hänsyn till ett flertal etablerade riskfaktorer (övervikt, diabetes, förtida insjuknande i CHD, fysisk inaktivitet, psykosociala faktorer etc.) De tar inte hänsyn till etnicitet Mer än 80% av den globala CVD belastningen är i låg- och mellaninkomstländer, där utvärderingen av riskfaktorer ännu inte har etablerats. Simon, A. and Levenson, J.: May subclinical arterial disease help to better detect and treat high-risk asymptomatic individuals? J Hypertens 2005, 23:

8 1998, John Hopkins Hospital (USA) White Papers, Coronary Heart Disease
Högt blodtryck förekommer hos mindre än 40% av de patienter som drabbas av en hjärtattack, Höga kolesterolnivåer förekommer hos mindre än 40% av de patienter som drabbas av en hjärtattack 1998, John Hopkins Hospital (USA) White Papers, Coronary Heart Disease

9 Framingham och SCORE ger en utmärkt poplulationsbaserad CV riskstratifiering, men de är mindre specifika på individuell nivå (Churchill-effect) Simon, A. and Levenson, J.: May subclinical arterial disease help to better detect and treat high-risk asymptomatic individuals? J Hypertens 2005, 23:

10 Noninvasiv metod för diagnos av atheroskleros
Ankel/brachial index: Enkel att mäta – detekterar senare stadier (PAD) IMT (a. carotis): Dyrt, svårtatt mäta – detekterar tidiga stadier Kardio-CT (kalcium score I koronarkärl: Dyrt, svårt att mäta – detekterar senare stadier MR: Dyrt, svårt att mäta – detekterar senare stadier Flödesmedierad vasodilatation (FMD): Dyrt, svårt att mäta – detekterar tidiga stadier Artärstelhetsmätning : Relativt dyrt, ganska svårt att mäta – detekterar i tidiga med applanationstonometri stadier, användarberoende Artärstelhetsmätning med oscillometrisk metod (Arteriografen)

11 Methods and their Sensitivity for detecting CAD
INTRAVASCULAR ULTRASOUND (IVUS) CORONAROGRAPHY Nach Erbel. HERZ 1996;21,75-77 0% % 45% 60% 70% 90% INVASIVE METHODS ECG ECHO PET Cardio-CT NON-INVASIVE SCINTIGRAPHY Remodeling Arteriograph (Aix, PWV)

12 Davies, J.I., Struthers, A.D.:
”…vaskulär stelhet föregår atheroskleros och är en riskfaktor för atheroskleros …studier visar klart att Pulsvågshastighet (PWV) och Augumentation Index (AIx) är associerade med strukturella förändringar av atheroskleros” Davies, J.I., Struthers, A.D.: J Hypertens 21: ; 2003

13 1. Augumentations Index (Aix) visar på total perifer
1. Augumentations Index (Aix) visar på total perifer resistans och Endotelfunktion 2. Aortans pulsvågshastighet (PWVao) visar på stelheten i aortans vägg

14 Varför ska man mäta artärstelhet?
Aix och PWVao är oberoende prediktorer av CV morbiditet och mortalitet

15 STUDIE (Danmark): 1678 patienter, mellan år, 9,4 års uppföljning Endpoints: CV dödlighet, fatal och icke-fatal CHD PWV i aortan förutser kardiovaskulära resultat i högre grad och utöver traditionella riskfaktorer, inräknat 24-timmars blodtrycksmätning Circulation, 2006 Feb 7; 113(5):664-70

16

17

18 ARTERIOGRAPH The cuff can be used as a sensitive pressure sensor…
ONLY 3-4 MINUTES EXAMINATION TIME …if a very high-fidelity oscillometric tonometer is applied to receive the weak suprasystolic signals from the cuff

19 Hur underlättar Arteriografen?
Dagens metoder: Svåra, Obekväma, Dyra Kräver specialutbildad personal Arteriografen: Enkel, Snabb Användaroberoende Pålitlig Noninvasiv metod Aix och PWVao är lätta att registrera i det dagliga patientarbetet.

20 Indikationer för mätning av artäriell funktion
1. Screening av tidig atheroskleros bland asymtomatiska, till synes ”friska” individer (endast arteriografen är användbar för detta syfte) 2.Värdering av terapieffekten på den vaskulära funktionen hös patienter med etablerad atherosklerotisk kärlsjukdom (cad, post mi, stroke, pad) Metoden kan inte användas för att detektera lokala stenoser i en specifik artär

21 The amplitude of the reflected wave is mainly determined by the actual TPR
AIX MEASUREMENT

22 PWVao MEASUREMENT The time between the direct and reflected pressure waves is equal with the transit time of the direct wave to the reflection site (bifurcation) and back.

23 Arteriografen mäter följande parametrar som uttryck för artärfunktion
Systatoliska/diastoliska BT och HF Augumentations Index (AIx) Visar total Perifer resistans och Endotelfunktion Aortans pulsvågshastighet (PWVao) Visar Stelheten i aortans vägg SAI, DAI och DRA Genom att mäta det systoliska- och diastoliska areaindexet och den diastoliska reflektionsarean kan vänster koronarkärlsfyllnad uppskattas Centrala (aorta) blodtrycket SBT

24 PWV vs AGE M. Illyés, et al.: University of Pécs, Dept. of Cardiology, Pécs, Hungary

25 Mean values of changes In blood pressure, heart rate,
augmentation index and pulse wave velocity

26 PWV-Variability in 97 hypertensive patients within three consecutive recording.
TensioCinic SD = 1,6 m/sec MW= 0,2 m/sec

27 THE IMPORTANCE OF ASSESSING CENTRAL (AORTIC) SBP

28 CAFE Study 2199 subjects recruited from 5 UK ASCOT centres
126 excluded due to heart rate irregularity/poor waveforms 2073 evaluable for tonometry 1042 received amlodipine-based regimen 1031 received atenolol-based regime 1 subject incomplete information, withdrawn consent 4 subjects incomplete information, 1 alive at last visit, 2 withdrawn consent, 1 lost to follow-up 1031 assessed on an intention-to treat basis 1030 complete information (989 alive, 41 dead) 1042 assessed on an intention-to-treat basis 1038 complete information (997 alive, 41 dead) Circulation. 2006;113:

29 CAFE: Differences in measured BP in patients treated with amlodipine-based vs atenolol-based regimen
 amlodipine-based vs atenolol-based regimen (mm Hg) 95% CI p Brachial systolic BP 0.7 –0.4 to 1.7 0.2 Central aortic systolic BP 4.3 3.3 to 5.4 <0.0001 Central aortic pulse pressure 3.0 2.1 to 3.9 CAFE investigators. Circulation 2006; available at:

30

31

32 Validering

33

34

35 Central (aortic) SBP validation
59 patients 44 CAD 15 without CAD Age (years) 68,1 ± 8,7 65,6 ± 12,3 ARG SBPao 155,7 + 28,9 mmHg 151,4 + 31,7 mmHg Invasive SBPao 156,8 + 27,1 mmHg 151,4 + 31,1 mmHg R = 0,93 R = 0,94 Alessandri et al.: Dept. of cardiology, Latina General Hospital, Latina, Itali

36 Comparison of Arteriograph PWVao and c–f PWV measured by ECG gated pulsed wave Doppler
R Laczik et al.: University of Debrecen Medical and Health Science Center Institute for Internal Medicine 3rd Department of Internal Medicine Angiology and Intensive Care Unit

37 Carotid-femoral PWV measurement by Doppler - study population
31 patients - 16 male, 15 female 17 healthy asymptomatic 10 hypertension 4 APS mean age: 43.1 y ± 14.9 y (26-77 years) Devices: Arteriograph ECG gated pw Doppler ultrasound simultaneosuly recorded blood pressure (mean: 123/72 Hgmm, SD: 16/8 Hgmm) simultaneously recorded heart rate (mean: 71/min) Standard conditions

38 Correlation between PWV values measured by Arteriograph and Doppler ultrasound

39 Simultaneous measurements of Aix-br recorded by intraarterial Catheter and Arteriograph
Horvath, I. et al.: University of Pécs, Dept. of Cardiology, Pécs, Hungary

40 Suprasystolic cuff pressure Stop flow in the artery
Simultaneous measurements of Aix-br recorded by intraarterial Catheter and Arteriograph Suprasystolic cuff pressure Stop flow in the artery

41 PRESSURE PULSE OF THE BRACHIAL ARTERY RECORDED INVASIVELY
BY INTRAARTERIAL CATHETER POSITIONED 1 CM ABOVE OF THE OVERPRESSURIZED (SYSTOLIC BP + 35 mmHg) CUFF OF THE AERTERIOGRAPH PRESSURE PULSE OF THE BRACHIAL ARTERY RECORDED SIMULTANEOUSLY AND NON-INVASIVELY BY THE OVERINFLATED CUFF OF THE ARTERIOGRAPH Horvath, I. et al.: University of Pécs, Dept. of Cardiology, Pécs, Hungary

42 Horvath, I. et al. : University of Pécs, Dept
Horvath, I. et al.: University of Pécs, Dept. of Cardiology, Pécs, Hungary

43 Horvath, I. et al. : University of Pécs, Dept
Horvath, I. et al.: University of Pécs, Dept. of Cardiology, Pécs, Hungary

44 Fallstudier

45 VID ARTERIOGRAFMÄTNING
REFERENSVÄRDEN FÖR AIX & PWVao VID ARTERIOGRAFMÄTNING >12m/s >10% abnormal from 9,7m/s to 12m/s from -10% +10% increased from 7m/s to 9,7m/s from -30% to -10% normal <7m/s <-30% optimal APWV Aix

46 Elevated PWV = high CV risk !!!
Enalapril, Hydrochlorothiazide Low CV risk, according to SCORE stratification Elevated PWV = high CV risk !!!

47 Use a β-blocker, with vasodilation effect !!!
Bisoprolol β-blocker as antihypertensive drug Abnormal Aix, increased peripheral vasoconstriction, high central blood pressure, increased after-load Use a β-blocker, with vasodilation effect !!!

48 Lower Aix, reduced after-load, normal central blood pressure !!!
Quinapril, Nebivolol, Atorvastatin, Acetylsalicylic Acid The same subject with modified therapy β-blocker with vasodilation effect Lower Aix, reduced after-load, normal central blood pressure !!!

49 DECADES SUNRISE SUNSET AIX PWV The genesis of atherosclerosis
ENDOTHEL DYSFUNCTION VASCULAR DYSFUNCTION STROKE, MI, PAD HYPERTENSION ART. SCLER. REVERSIBLE IRREVERSIBLE ? (CAMELOT, REVERSAL, ASTEROID)

50

51 KAN MAN ELIMINERA ATHEROSKLEROS?
Studier med intravaskulärt ultraljud har visat att med adekvat terapi kan den utvecklade atherosklerosen minskas/gå tillbaka Vid Atheroskleros som påvisas i ett tidigt stadium (Arteriografen visar increased eller Abnormal AIx) har man en god chans att sakta ner och även stoppa utvecklingen genom en livsstilsförändring, kostförbättring och ökad fysisk aktivitet.

52 Diagnostiska och terapeutiska förslag
VAD SKA MAN GÖRA OM MAN PÅVISAR FÖRHÖJDA VÄRDEN AV AIx OCH/ELLER PWVao? Diagnostiska och terapeutiska förslag Consensus of the 3rd International Symposium on Arterial Stiffness 23-24 February 2007, Budapest

53 Vad ska man göra om man påvisar förhöjda värden?
Increased/abnormal AIx (rutinscreening utan att du vet något om individen) - Lipidprofil (LDL, HDL kolesterol, triglycerider) - faste och postprandiell s-glucos, HbA1C - rutinmässiga lever- och njurfunktionsprov, - 24 timmars samlad urin för mikroalbuminuri och kreatinin clearance - Om BT>140/90 mmHg - ABPM or HBPM - Livsstilsförändringar Increased/abnormal PWVao Patient ska anses ha en hög/väldigt hög CV risk! - Om SBT<140 mmHg, HF<80/min Karotis ultraljud visar eckogeniskt plack (>1 mm, or IMT >1,3 mm) - Om SBT>140 mmHg, HF>80/min Repetera Arteriografmätning om BT<140 mmHg och HF<80/min och om PWVao är increased/abnormal genomför ett karotis ultraljud

54 Slutsatser Pulsvågshastighet (PWV) och pulsvågs-förstärkning (AIx) är oberoende riskfaktorer för kardiovaskulär sjukdom Pulsvågshastighet och pulsvågsförstärkning är idag lika enkelt att utföra som en blodtryckstagning. Variationen vid upprepade mätningar är betydligt mindre än för systoliskt blodtryck

55 Pulsvågshastighet och augmentation
Lämpar sig för att kartlägga kardiovaskulär risk hos symptomlösa, de med känd CVD, diabetes, fetma & njursjukdom m.m Som verktyg för att titrera fram optimal behandling (kost, livsstil, farmaka)


Ladda ner ppt "Tensiomed Arteriograf"

Liknande presentationer


Google-annonser