Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förmaksflimmer - Varför bry sej ?. En bild säger mer än tusen ord.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förmaksflimmer - Varför bry sej ?. En bild säger mer än tusen ord."— Presentationens avskrift:

1 Förmaksflimmer - Varför bry sej ?

2 En bild säger mer än tusen ord

3 Varför bry sej ? •Vanligt •Farligt •Sämre Livskvalitet •Kostsamt för individ och samhälle •Det finns behandling !

4 Varför får man flimmer?

5 Finns Gud ?

6 Förmaksflimmer - Varför bry sej ?

7

8

9 9 •Prevalensen av förmaksflimmer ökar totalt sett, främst på grund av följande skäl: –Åldrande befolkningar världen över –Ökande prevalens av kronisk hjärtsjukdom –Ökande prevalens av riskfaktorer för förmaksflimmer,t ex diabetes mellitus, BT Antalet sjukhusinläggningar på grund av förmaksflimmer har ökat med 60% under de senaste 20 åren 2 2. Friberg J et al. Epidemiology 2003;14:666–72

10 Stroke är en vanlig komplikation till förmaksflimmer •Utan preventiv behandling kommer i genomsnitt var tjugonde patient (5%) med förmaksflimmer varje år att drabbas av stroke •Förmaksflimmer ligger bakom nästan var femte stroke och utgör den främsta orsaken till just embolisk stroke

11 11 Stroke är en allvarlig komplikation till förmaksflimmer •Stroke pga förmaksflimmer är associerat med kraftigt ökad morbiditet och mortalitet •Stroke pga förmaksflimmer är vanligen allvarligare än stroke av andra orsaker 1 •Jämfört med andra strokepatienter löper strokepatienter pga. förmaksflimmer högre risk att: 2 –Drabbas av uttalad svaghet i armar och ben –Drabbas av kortikal skada (t ex afasi) –Uppvisa nedsatt vakenhet –Vara sängliggande vid intag på sjukhus •Mortaliteten för patienter med förmaksflimmer är fördubblad jämfört med personer med normal hjärtrytm 3 1. Savelieva I et al. Ann Med 2007;39:371–91; 2. Dulli DA et al. Neuroepidemiology 2003;22:118–23; 3. Benjamin EJ et al. Circulation 1998;98:946–52

12 12 Förmaksflimmer är associerat med försämrad funktions- förmåga hos personer som överlevt en ischemisk stroke Lin HJ et al. Stroke 1996;27:1760–4 >40-årsuppföljning av 5 070 deltagare i Framingham-studien; *Barthel Index Tid efter ischemisk stroke Patienter med förmaksflimmer (n=30) Patienter utan förmaksflimmer (n=120) Andel patienter (%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Akutfas3 mån6 mån12 mån Starkt nedsatt funktionsförmåga*

13 13 Förmaksflimmer har allvarliga konsekvenser •Förmaksflimmer (FF) är associerat med ett flertal allvarliga och potentiellt livshotande komplikationer, bland annat stroke, 1,2 hjärstvikt 2 och död 2,3 Kvinnor utan FF Män utan FF Män med FF Kvinnor med FF 1. Wolf PA et al. Stroke 1991;22:983–8; 2. Stewart S et al. Am J Med 2002;113:259–64; 3. Benjamin E et al. Circulation 1998;98:946–52 Åldersjusterad händelsefri sannolikhet för överlevnad 1.0 Uppföljning (år) 20 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 024681012141618 Sjukhusinläggningar eller död av kardovaskulär orsak 2

14 14 Strokerisken kvarstår även vid asymtomatiskt/paroxysmalt förmaksflimmer •Risken för stroke vid asymtomatiskt eller paroxysmalt förmaksflimmer är jämförbar med risken vid permanent förmaksflimmer 1,2 1. Hart RG et al. J Am Coll Cardiol 2000;35:183–7; 2. Flaker GC et al. Am Heart J 2005;149:657–63 Årlig risk för stroke (%) Observerad frekvens ischemisk stroke 1 Strokerisk, kategori LågMåttligHög 0 2 4 6 8 10 12 14 Intermittent förmaksflimmer Persisterande förmaksflimmer

15 15 Vikten av att bedöma risken för stroke vid förmaksflimmer •Den absoluta reduktionen av strokefrekvensen är störst hos patienter med störst risk för stroke •Antitrombotisk terapi minskar risken för stroke hos patienter med förmaksflimmer men innebär även risk för blödningskomplikationer •Risken för större blödning som komplikation till antitrom- botisk behandling är likartad oavsett risken för stroke –För lågriskpatienter kan behandlingsvinsten vid oral antikoagulationsbehandling vara för låg för att överstiga blödningsrisken. van Walraven C et al. JAMA 2002;288:2441–8; van Walraven C et al. Arch Intern Med 2003;163:936–43

16 16 Uppskattad risk för stroke vid förmaksflimmer: CHADS 2 •Validerad med National Registry of Atrial Fibrillation (NRAF) •Mest använda verktyget för att styra valet av antitrombotisk terapi CHADS 2 riskkriterierPoäng Hjärtsvikt1 Hypertoni1 Ålder >75 år1 Diabetes1 Stroke eller TIA (i anamnesen)2 Gage BF et al. JAMA 2001;285:2864–70 TIA = transitorisk ischemisk attack

17 17 Uppskattad risk för stroke vid förmaksflimmer med CHADS 2 * Årlig risk, strokefrekvens (%) CHADS 2 -poäng Gage BF et al. JAMA 2001;285:2864–70 30 0 2 3 4 5 6 0510152025 * Point estimate m 95% KI 1

18 18 Förmaksflimmer och dess komplikationer är associerat med avsevärda sjukvårdskostnader •I Sverige beräknas de sammanlagda årliga vårdkostnaderna för förmaks- flimmer till €708 miljoner (2007) •Använda sjukvårdsresurser innefattade: –123 192 sjukhusinläggningar (26% med FF som primär diagnos) –80 855 klinikbesök (67% med FF som primär diagnos) •Det som driver kostnaderna är direkta kostnader för komplikationer (54%) Ericson et al. Eur J Health Econ 2010 online 23% 44% 29% Direkta kostnader för komplikationer 54% Direkta kostnader för sjukhusinläggning 18% Direkta kostnader för FF 13,3% Läkemedel 2,7% Indirekta kostnader 12% 54% 3% 18%

19 •Utöver samhällskostnader medför förmaksflimmer sämre livskvalitet jämfört med andra typer av hjärtsjukdom Livskvalitet enligt SF-36, poäng SF-36, poäng Allmän hälsa Fysisk funktionsförmåga Fysiska kvarstående men Vitalitet Psykiskt välbefinnande Emotionella men Social funktion Smärta Förmaks- flimmer (n=152) Efter hjärtinfarkt (n=69) Friska personer (n=47) 0 20 40 60 80 100 19 Patienter med FF har sämre livskvalitet Dorian P et al. J Am Coll Cardiol 2000;36:1303–9 SF = Short Form


Ladda ner ppt "Förmaksflimmer - Varför bry sej ?. En bild säger mer än tusen ord."

Liknande presentationer


Google-annonser