Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillgängliga Samordnade Individuella Planer

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillgängliga Samordnade Individuella Planer"— Presentationens avskrift:

1 Tillgängliga Samordnade Individuella Planer

2 Huvuddrag lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Syfte: främja god vård och leda till trygg och säker utskrivningsprocess Berör: landsting/regioner, kommuner, privata aktörer med offentlig finansiering Träder i kraft 1/ men för sluten psykiatri 1/1 2019 Innebär förändrade roller och ansvar Innebär förändrad process Uttalat krav på patientendelaktighet Lagen är dispositiv – överenskommelse ska tecknas i respektive län

3 Förändringar Den enskilde ska - göras delaktig i beslut - samtycke - få skriftlig information vid utskrivning Planering kan ske hemma eller på sjukhus Administrativa uppgifter kan utföras av alla yrkeskategorier, ej förbehållet legitimerad personal. T ex fast vårdkontakt. Dock läkare som gör bedömningarna, ex inskrivningsmeddelande, utskrivningsklar etc

4 Förändringar Egen planering och gemensam planering (samordnad individuell planering) I samband med inskrivningsmeddelandet ska respektive enhet påbörja den egna planeringen av insatser som den enskilde bedöms behöva. Landstingsfinansierade öppenvården ska utse fast vårdkontakt inom 3 dygn kalla till samordnad individuell planering om patienten behöver insatser från hälso- och sjukvård slutenvården ska förse patienten med information vid utskrivning Ändrade regler för kommunernas betalningsansvar (3 dagar) Höjda belopp för kommunernas betalningsansvar Sluten psykiatri undantas från ändrade dagar t om 1 jan 2019

5 Tidplan Överenskommelse mellan parterna tas fram
Beslut om överenskommelse Politisk samverkansberedning 10 maj Regionstyrelse 7 juni Norrbottens Kommuners styrelse 15 juni Förändrade arbetsprocesser Piloterna Haparanda och Luleå Testversion av nya Lifecare april-maj Information kontinuerligt i hela länet Utveckling av Lifecare för barn och unga Nya samverkansriktlinjer utifrån ny lagstiftning och förändrade arbetssätt tas fram innan sommaren Utbildning i hela länet Q4. Arbetsprocess och nytt systemstöd (Lifecare)


Ladda ner ppt "Tillgängliga Samordnade Individuella Planer"

Liknande presentationer


Google-annonser