Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildning i SIP – Samordnad individuell plan Fokus: Vuxna med psykisk funktionsnedsättning 2015-04-21

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildning i SIP – Samordnad individuell plan Fokus: Vuxna med psykisk funktionsnedsättning 2015-04-21"— Presentationens avskrift:

1 Utbildning i SIP – Samordnad individuell plan Fokus: Vuxna med psykisk funktionsnedsättning 2015-04-21 karin.lindstrom@skl.se, viveca.axelsson@sollentu na.se

2 Varför behövs SIP? Varför tror ni att det behövs en lagstiftning om samordning av insatser mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård ? 2015-04-21 karin.lindstrom@skl.se, viveca.axelsson@sollentu na.se

3 Varför SIP 2015-04-21 karin.lindstrom@skl.se, viveca.axelsson@sollentu na.se

4 2015-04-21 karin.lindstrom@skl.se, viveca.axelsson@sollentu na.se

5 Vad är SIP? 2015-04-21 karin.lindstrom@skl.se, viveca.axelsson@sollentu na.se

6 Ett verktyg för samordning 2015-04-21 karin.lindstrom@skl.se, viveca.axelsson@sollentu na.se

7 2015-04-21 karin.lindstrom@skl.se, viveca.axelsson@sollentu na.se

8 Samordnad individuell plan Behov av samordning och Pågående stöd från flera verksamheter eller Behov av stöd från flera verksamheter 2015-04-21 karin.lindstrom@skl.se, viveca.axelsson@sollentu na.se

9 Socialtjänstlagen 2 kap § 7 och Hälso- och sjukvårdslagen § 3 f  Insatser både från socialtjänsten och hälso- och sjukvården  Bedömer att planen behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda  Samtycke  Utan dröjsmål  Upprättas tillsammans med den enskilde/ närstående 2015-04-21 karin.lindstrom@skl.se, viveca.axelsson@sollentu na.se

10 Innehåll i planen Av planen ska framgå 1. vilka insatser som behövs, 2. vilka insatser respektive huvudman ska svara för, 3. vilka åtgärder som vidtas av någon annan än kommunen eller landstinget 4. vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen Lag (2009:981) Prop. 2008/09:193 Vissa psykiatrifrågor m.m. 2015-04-21 karin.lindstrom@skl.se, viveca.axelsson@sollentu na.se

11 Vilka målgrupper? Alla - som har behov av samordning för att få sina behov tillgodosedda Gäller: Personer i alla åldrar Personer med all typ av problematik Enkel och komplex problematik 2015-04-21 karin.lindstrom@skl.se, viveca.axelsson@sollentu na.se

12 Vilka yrkesverksamma?  Gäller alla verksamheter inom hälso- och sjukvård i landstinget  Gäller alla verksamheter inom socialtjänsten -Myndighet, utförare, LSS, råd och stöd  Vård utförd av privata aktörer 2015-04-21 karin.lindstrom@skl.se, viveca.axelsson@sollentu na.se

13 När behövs SIP?  Psykisk sjukdom och missbruksproblematik  Allvarliga psykiska sjukdomar  Personer med funktionsnedsättning  Ungdomar med stora psykosociala behov  Dementa med behov av somatiska insatser 2015-04-21 karin.lindstrom@skl.se, viveca.axelsson@sollentu na.se

14 Behov av samordning ? När brukare:  behöver veta vem som gör vad  skickas runt mellan olika verksamheter  begär det När:  fler kompetenser behövs för att hjälpa brukaren  stödet behöver ges i särskild ordningsföljd  en insats förutsätter en annan insats  verksamheter sinsemellan har behov av att veta vad andra gör för att kunna ge rätt stöd  det är svårt för brukare och anhöriga att samordna vårdkontakter 2015-04-21 karin.lindstrom@skl.se, viveca.axelsson@sollentu na.se

15 Saknas några aktörer? 2015-04-21 karin.lindstrom@skl.se, viveca.axelsson@sollentu na.se

16 Exempel på andra viktiga aktörer  Försäkringskassan  Arbetsförmedlingen  SIS  Skolan  Kriminalvården  Polisen  Hemsjukvård  Tandvård  God man - Ombud - Förvaltare 2015-04-21 karin.lindstrom@skl.se, viveca.axelsson@sollentu na.se

17 2015-04-21 karin.lindstrom@skl.se, viveca.axelsson@sollentu na.se

18 Så här kan stegen se ut 2015-04-21 karin.lindstrom@skl.se, viveca.axelsson@sollentu na.se

19 Workshop Gör så här:  Utse en i gruppen som håller tiden  Utse en som dokumenterar  Läs vinjetterna en i taget  Resonera utifrån frågorna på vinjetterna 2015-04-21 karin.lindstrom@skl.se, viveca.axelsson@sollentu na.se

20 2015-04-21 karin.lindstrom@skl.se, viveca.axelsson@sollentu na.se


Ladda ner ppt "Utbildning i SIP – Samordnad individuell plan Fokus: Vuxna med psykisk funktionsnedsättning 2015-04-21"

Liknande presentationer


Google-annonser