Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landstingets ledningskontor  Ny Patientlag  Etik, korruption och oegentligheter Jens Larsson, Chefsjurist 0706-110179.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landstingets ledningskontor  Ny Patientlag  Etik, korruption och oegentligheter Jens Larsson, Chefsjurist 0706-110179."— Presentationens avskrift:

1 Landstingets ledningskontor  Ny Patientlag  Etik, korruption och oegentligheter Jens Larsson, Chefsjurist 0706-110179

2 Landstingets ledningskontor Patientlagen  Syftet med lagen är att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet Patientlagstiftningen i Norden  Finland 1993  Island 1997  Danmark 1998  Norge 2001

3 Landstingets ledningskontor

4 Huvuddragen i lagen  Informationsplikten utvidgas och förtydligas  Vård enligt HSL kräver samtycke  Regel om beslutsoförmögna  Möjligheten till ny medicinsk bedömning utvidgas  Rätt att välja öppenvård i hela landet  Bestämmelse om barns inflytande över sin vård  Vårdgaranti, fast vårdkontakt, fast läkarkontakt, individuell planering samt val av behandlingsalternativ och hjälpmedel  Omfattar alla som landstinget har ansvar för, dvs. även asylsökande och papperslösa

5 Landstingets ledningskontor Information om valfrihet och vårdgaranti m.m.  Möjligheten att välja behandlingsalternativ, fast läkarkontakt samt vårdgivare av offentligt finansierad hälso- och sjukvård  Möjligheten att få en ny medicinsk bedömning och en fast vårdkontakt  Vårdgarantin  Möjligheten att hos Försäkringskassan få upplysningar om vård i ett annat EES-land eller i Schweiz

6 Landstingets ledningskontor Samtycke  Skydd i RF mot påtvingat kroppsligt ingrepp ex. läkarundersökning, vaccinering, blodprov  All vård som ges är frivillig dvs. samtycke från patienten till vården (undantag; LPT, LRV, Smittskyddslagen)  Inget formkrav, kan lämnas skriftligt, muntligt eller på annat sätt; konkludent eller tyst samtycke  Inget krav om dokumentation i journalen; dock ska ett nekande att ta emot vård dokumenteras

7 Landstingets ledningskontor Barn under 18 år som söker hälso- och sjukvård  Vårdnadshavarens ansvar contra sjukvårdens regelverk  Vård ges med patientens samtycke och respekt för patientens självbestämmande och integritet  I takt med barnets stigande ålder och utveckling ska allt större hänsyn tas till barnets vilja

8 Landstingets ledningskontor Fritt val av utförare i öppen vård  Patient som omfattas av ett landstings ansvar för hälso- och sjukvård ska få möjlighet att inom eller utom detta landsting välja utförare av offentligt finansierad öppen vård  Det egna landstinget svarar för kostnaderna för vård som ges utanför landstinget. Om remissregler finns måste dessa följas.

9 Landstingets ledningskontor Etik, korruption och oegentligheter

10 Landstingets ledningskontor

11  …missbruk av förtroendeställning till egen vinning.

12 Landstingets ledningskontor

13

14

15

16 CK2014-0130


Ladda ner ppt "Landstingets ledningskontor  Ny Patientlag  Etik, korruption och oegentligheter Jens Larsson, Chefsjurist 0706-110179."

Liknande presentationer


Google-annonser