Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föräldramöte 22 september 2016.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föräldramöte 22 september 2016."— Presentationens avskrift:

1 Föräldramöte 22 september 2016

2 Innehåll på föräldramötet
Välkomna Presentation Allmänt om verksamheten Färdigheter för livet Byggprojekt Övriga frågor Innehåll på föräldramötet

3 organisationsstruktur
Övergripande verksamhet Grund Utvecklings områden Övergripande organisationsstruktur Ett av de största hjulen består av personal och ekonomi. Här ryms lagar och regler förordningar och personalfrågor i stort och smått. Detta kugghjul kräver en egen struktur och planering för att fungera och ett kvalitetsarbete för att utvecklas. (Huvudman, föräldrar och förskolechef) Grundverksamhet Vardagen i förskolan! Det är här mötet mellan barnet och pedagogen sker. Vår likabehandlingsplan. Det är här man kan påverka, skapa och bygga en verksamhet som ständigt lär och utvecklas. Pedagogen ska möjliggöra undervisning, möta det enskilda barnet och anpassa verksamheten efter barnets behov. Hur kan vi optimera rutinsituationerna? Här arbetas det ständigt med normer och värden. Det går inte att föra en verksamhet framåt om det inte finns en tydlig grund att vila på. Utvecklingsområden De områden som behöver utvecklas i grundverksamheten lyfts in i utvecklingshjulet och bearbetas där. Det är här vi tittar extra på vilka fokusområden från läroplanen vi arbetar extra med. Vi sätter fokusmål för verksamheten och fördjupar oss i olika projekt.

4 Barngruppen hösten -16 4 år 3 år 2 år 1 år Vilgot Charlie Helmer
Gustav Manne 3 år Stig Mattis Alva Ingrid Molly Viktor Ines 2 år Abbe Olof Alfred 1 år Ludvig Elsa Gunnar

5 Den viktiga grundverksamheten
Förutsättningar för att få den att fungera - föräldraansvar Friska barn, vart går gränsen för sjuka barn? Hur vet man? - Vi följer socialstyrelsen Smitta i förskola. Tider - schema - Lämna nytt schema eller ändra tid med framförhållning, barnets tider ligger till grund för vår planering och personaltäthet ”Kläder efter väder” - Se till att fyll på extralådan ovanför ert barns klädfack Återhämtning – sömn - Rutiner vid sängläggning hemma/ förskola, trött – övertrött Var går gränsen?

6 Hur ser vi på lärandet? Vygotskijs Proximala utvecklingszon
Lärandet handlar till viss del om mognad, som i sin tur inte sker av sig självt, utan utvecklas av det ständigt pågående lärandet i samspelet med omgivningen. Hur möter och vägleder vi barnen bäst för ett lärande?

7 Kasam – Känsla av sammanhang
Begreppet KASAM (Antonovsky) Kan användas till att förstå under vilka omständigheter barn kan samla sin kompetens, må bra och utvecklas. Känsla av sammanhang innefattar tre aspekter som är centrala för barns lärande: Förståelse av situationen - Vad förväntas? - Vad ska hända? Rutiner, tydlighet, konkret Kunna hantera situationen Har barnet de färdigheter som behövs för att möta de förväntningar som ställs? Meningsfullhet - Är situationen meningsfull, intressant och utmanande

8 Förskolan = relationsverkstad
Vi kommer under hösten arbeta med Stegen I arbetet med Stegen får barnen lära sig färdigheter inom följande fyra områden: 1. Färdigheter för lärande: Barnen lär sig färdigheter som hjälper dem att bli bättre på att lära sig saker. De blir bättre på att fokusera sin uppmärksamhet, lyssna noga och att be om hjälp. 2. Empati: Barnen lär sig att känna igen och förstå sina egna känslor och andras känslor. Barnen lär sig också att visa omsorg för andra. 3. Känslohantering: Barnen lär sig att lugna ner sig själva när de har starka känslor, som oro och ilska. 4. Kamratskaps- och problemlösningsfärdigheter: Barnen lär sig hur man får och behåller kamrater och de lär sig att lösa problem i samspelet med andra på ett positivt sätt. Förskolan = relationsverkstad

9 Hur arbetar vi med stegen?
Vi kommer utgå från den barngrupp vi har idag Vi har stegen och Färdigheter för livet som underlag till verksamheten Det kommer ingå i grundverksamheten och fördjupas på samlingar, då det handlar om att lära in ett förhållningssätt Vi kommer inte byta steg varje vecka, ibland krävs det fördjupning Föräldralänkar skickas ut när nytt ämne tas upp i barngruppen Följ oss på Bloggen

10 Byggprojekt – byggarbetsplats - koja Natur och Teknik
¤ Uppstartade byggprojektet av vårt eget bygge med hjälp av QR koder. Inspirera barnen till bygge med hjälp av två filmsnuttar. ¤ Vi tar vara på barnens egna intresse för kojbygge. Utvecklar den och fördjupar oss i olika tekniker och material. ¤ Vi samlar material från skogen och spillvirke, hållbar utveckling. ¤Vi följer bygget i vår närhet och bearbetar sen verkligheten i vårt egna kojbygge. ¤Vi testar hållfastheten och olika material och tekniker och tillvägagångssätt för att förbättra och utveckla vårt bygge. ¤ I projektet väver vi in STEGEN – ”färdigheter för livet” ¤ Vi kommer använda oss av digital teknik för att inspirera, ta reda på fakta, dokumentera och utveckla oss. Ta vara på barnens intresse för kojbygge Närmiljön – följa byggarbetsplatsen Stegen väver vi in i projektet


Ladda ner ppt "Föräldramöte 22 september 2016."

Liknande presentationer


Google-annonser