Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stöd till framtidens informationsmiljö Sara Meunier, Chefsarkitekt, Inera Fredrik Frimodig, CIO, eHälsomyndigheten Fredrik Frimodig, eHälsomyndigheten5.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stöd till framtidens informationsmiljö Sara Meunier, Chefsarkitekt, Inera Fredrik Frimodig, CIO, eHälsomyndigheten Fredrik Frimodig, eHälsomyndigheten5."— Presentationens avskrift:

1 Stöd till framtidens informationsmiljö Sara Meunier, Chefsarkitekt, Inera Fredrik Frimodig, CIO, eHälsomyndigheten Fredrik Frimodig, eHälsomyndigheten5 april 2016Sara Meunier, Inera

2 Nationell samordning Det pågår för närvarande många aktiviteter som rör arkitektur, informatik och interoperabilitet. När nu både 3R och Sussa-landstingen har påbörjat arbetet med att anskaffa nästa generations vårdinformationssystem stärks kraven på: –möjligheten att kommunicera med andra system –en öppen arkitektur –möjligheten att hantera strukturerad vårddokumentation Både Inera och eHälsomyndigheten är delaktiga och samarbetar i detta arbete – i syfte för att främja nationell e- hälsoutveckling och säkerställa full effekt av digitaliseringens möjligheter för hälsa, vård och omsorg.

3 Om oss Ett av eHälsomyndighetens viktiga uppdrag är att samverka för att överbrygga barriärer och lösa upp knutar inom e-hälsan i Sverige. Det finns massor av bra initiativ och omfattande utvecklingsområden, vilket kräver vägledning. Inera koordinerar landstingens och regionernas gemensamma eHälsoarbete. SKLs uppdrag är att stödja och bidra till att utveckla våra medlemmars verksamhet. Inera förväntas bli ett SKL-bolag. Tillsammans har Inera och eHälsomyndigheten möjlighet att hantera både de statliga initiativen inom eHälsa och kommuner och landstings krav och behov – samordning ur ett helhetsperspektiv!

4 Grundläggande förutsättningar - behövs i flera områden eHälsomyndighetenSKL och Inera

5 Samordna statens insatser Ansvaret för normgivning eSam – Myndigheter och SKL EU-direktiv, internationell samverkan Samordna landsting, kommun Följsamhet lagstiftning, tolkning Samarbete mellan huvudmän Verksamhetens krav och behov, scenario, målarkitektur, kravspec Staten, kommuner och landsting - samordning av olika områden - tillsammans

6 Officiella och formella standardiseringsorganisationer –ISO, CEN och SIS (särskilt TC 215/TC 251/TK 334) eHälsospecifika organisationer –HL7 (HLv2, HLv3, CDA, FHIR), DICOM, IHTSDO (Snomed CT), CDISC Andra organisationer med kopplingar mot eHälsa –IEEE, GS1, WHO (ICD) Profileringsorganisationer –IHE, Continua - CHA Övriga organisationer –openEHR, CIMI, EN13606 Samarbeten –JIT – Joint Initiative Counsil - Worldwide CEN/TC251, CDISC, DICOM, GS1, HL7, IHTSDO, ISO/TC215 och IHE International –SDO-platform (JAseHN) – Europewide CEN, HL7, IHE, GS1, IHTSDO, Continua och NCCs (National Competence Centers) Standardiseringsarbete är en utmaning

7 3R uppdrag –Regelverk för användning av HL7 EHR SFM –EHR-modell –Principer för regler för fackspråkanvändning –Förstudie Masterdata –Modeller och Mallar Sussa-landstingen och Cosmic-gruppens standardisering Vinnova – satsningar –StandIn (MedTech4Health) – teknisk interoperabilitet –SweLife – semantisk interoperabilitet Forskningsinstituten, SICS, RISE, välfärdsteknologi Enskilda frågor, såsom reservnummer / samordningsnummer Pågående initiativ - Framtidssäkert, standardiserat och öppet Inera samordnar landstingens egna initiativ nationellt Inera, SKL och eHälsomyndigheten medverkar

8 SAMBI – samverkan för säkrare eHälsa eSAM – digital samverkan, fortsättning på e-Delegationen Rådet för styrning av kunskap – myndigheter i samverkan Rådet för digitalisering – under näringsdepartementet Läkemedelsinformatik – ett nätverk för kunskapsutbyte Medlem i IHE och Continua – internationella organisationer Standardiseringsorgan - Samordning av SIS och SEK Med mera… Forum för att hantera frågor - Här finns eHälsomyndigheten, Inera, och/eller SKL representerade

9 Tack för uppmärksamheten! sara.meunier@inera.se fredrik.frimodig@ehalsomyndigheten.se sara.meunier@inera.se fredrik.frimodig@ehalsomyndigheten.se


Ladda ner ppt "Stöd till framtidens informationsmiljö Sara Meunier, Chefsarkitekt, Inera Fredrik Frimodig, CIO, eHälsomyndigheten Fredrik Frimodig, eHälsomyndigheten5."

Liknande presentationer


Google-annonser