Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samverkan för det gemensammas bästa Nätverken Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samverkan för det gemensammas bästa Nätverken Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa."— Presentationens avskrift:

1 Samverkan för det gemensammas bästa Nätverken Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa

2 Gemensam bild skapar mervärde för dem vi är till för  Hur ser det ut i vårt län? –Vilka grupper behöver vi särskilt samverka kring? –Tydliggör viktiga begrepp för att kunna prata samma språk.  Vad vet vi och vad tror vi? –Kunskap om befolkningen kan döda vissa myter.  Vad får de och vad tycker de? –Lär mer genom aggregerad kunskap från vårdbarometern, patientenkäter, brukarenkäter, etc.  Hur samverkar vi? –Vilka formella samverkansarenor finns? –Dubbeljobb? Ramlar något mellan stolarna? –Vilka funktioner behöver träffas?  Hur följer vi upp effekterna av insatserna? –Har hälsan förbättrats?  Ur en gemensam bild kan politiska strategier växa fram! Inget ont om eldsjälar - men om ansvariga på jämförbara nivåer i organisationer möts stärks möjligheten till förändring Nätverken Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa

3 Att diskutera…  Hur ser samverkan mellan landsting/region och kommun ut?  Möts man med samma mandat?  Hur är klimatet?  Vad behöver ni gemensamt ta ansvar för när det gäller befolkningens hälsa? Nätverken Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa

4 Till sist  Samverkan måste hela tiden erövras på nytt. Personer byts ut, nya kunskaper finns.  En pågående process som aldrig stannar och som inte handlar om informationsöverföring främst – utan att bygga relationer och skapa tillit. Nätverken Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa


Ladda ner ppt "Samverkan för det gemensammas bästa Nätverken Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa."

Liknande presentationer


Google-annonser