Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

L ADOK 3- PROJEKTET 2015-11-25 Version 1.0. 2 SystemöversiktSystembeskrivning Ladok3-funktionalitet 18-24 månader före ursprunglig plan. Syftar till tidig.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "L ADOK 3- PROJEKTET 2015-11-25 Version 1.0. 2 SystemöversiktSystembeskrivning Ladok3-funktionalitet 18-24 månader före ursprunglig plan. Syftar till tidig."— Presentationens avskrift:

1 L ADOK 3- PROJEKTET 2015-11-25 Version 1.0

2 2 SystemöversiktSystembeskrivning Ladok3-funktionalitet 18-24 månader före ursprunglig plan. Syftar till tidig och bred spridning med tidig återkoppling. En ny version kan komma beroende på vilken typ av fel som identifieras. Leverans Resultathantering

3 3 Leverans Uppföljning Innehåller allt som är utvecklat t.o.m. sommaren 2015 Leveransen syftar till att kunna verifiera konverterat data. I andra hand kan leveransen användas till att jämföra rapporter med L2. Olikheter och brister beskrivs i leveransen. Endast utdata Uppdateras via informationskonvertering en gång per vecka.

4 4 Erfarenheter Otydlighet i vad som krävs av L3. När är vi tillräckligt klara för alla 37 lärosäten? Svårt att jämföra L2 vs L3. Oro att inte täcka all behov. Komplexitet i krav. Registervård. Batchar.

5 5 Dagens produktionssättningsstrategi Produktionssättning L3 1.0 170101 Produktionssättning av Resultat och Uppföljning Framtida ambitionsnivå Ladok3 1.0 Funktionell tillväxt Ladok3-projektet Ladok3-förvaltning Projektets bemanning

6 6 Ny strategi och arbetssätt Tydligare beskrivning av vad Ladok3 innehåller. Säkra flöden genom systemet. Gör det enkla först och lär på vägen. Jobba med piloter med gott om tid för återkoppling.

7 7 Förändrad inriktning Styrgruppen för Ladok3 har vid sitt möte den 6 november kommit fram till att Ladok3-projektet bör delas in i faser där: Fas 1 har som huvudsyfte att leverera en första version till ett namngivet medelstort lärosäte som efter produktionssättning kan stänga dagens system. Fas 2 syftar till att ersätta Ladok 2 på samtliga lärosäten och målbilden blir att stegvis produktionssätta efter återkoppling på funktionalitet från fas 1 I ett senare skede övergår projektets nyckelresurser i en vidareutvecklingsfas med syfte att säkerställa funktionstillväxt över tiden och därmed säkra att studieadministrationen i sektorn sker på ett effektivt sätt som möjligt. Detta ingår dock inte i projektets åtagande.

8 8 Kontinuerlig vidareutveckling & produktionssättning 60 personer20-30 personer NyA CSN 1-2 enklaProof Of Concept 1 medel Resten 1 svårt 2015 20162017 Utvecklingsfas 1Utvecklingsfas 2 2018

9 9 Versionsplanering

10 10 Ladok 3 Produktplan version A-I Produktions- sättningsteam Koordinator Utbildning Information Integrationer Processtöd Registervård Ladokkonsortiet 2016 en leveransorganisation Förvaltning Underhåll Ladok2 Resultat Uppföljning Förbereda Ladok3


Ladda ner ppt "L ADOK 3- PROJEKTET 2015-11-25 Version 1.0. 2 SystemöversiktSystembeskrivning Ladok3-funktionalitet 18-24 månader före ursprunglig plan. Syftar till tidig."

Liknande presentationer


Google-annonser