Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Så jobbar vi med användbarhet och verksamhetstest i Ladok3

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Så jobbar vi med användbarhet och verksamhetstest i Ladok3"— Presentationens avskrift:

1 Så jobbar vi med användbarhet och verksamhetstest i Ladok3
NUAK 2014 Lisa Eliasson - OPÄ Verksamhetstest & Ladokanv HDa Anders Stenebo - Användarbarhetsexpert

2 Under hösten 2009 togs ett beslut om att starta ett projekt med målet att ta fram en nytt system som ska ersätta nuvarande Ladok. Beslutet togs av Konsortiets stämma där alla medlemmar representeras. Ladok3-projektet startade sedan upp under våren 2010. Nya Ladok ska tas fram i stark förankring hos medlemmarna enligt det direktiv som projektet fått – denna förankring sker bland annat genom att tidiga resultat har skickats ut på remiss till medlemmarna, genom att projektdeltagarna representerar ett flertal olika lärosäten, genom MIT-miljön där lärosätena kan testa och se den funktionalitet som hittills är utvecklad samt genom att lärosätesrepresentanter deltar i workshops vid kravframtagning.

3 Fokus för passet Vårt arbete med test och återkoppling
Verksamhetstester Användartester Vad är användbarhet? Tjänsternas utformning Gränssnittets utformning

4 Systemet ska vara användbart!
Kraven utgår från verksamhetsprocesserna Lägger grunden till vad som tas fram och hur det ska fungera Gränssnittet måste gå att använda Utvecklas parallellt med kravarbetet Användartester Prototyping Tjänsterna måste vara relevanta och dugliga Verksamhetstester Funktionalitet till MIT-miljön Systemet måste fungera Tekniska tester: prestanda, …, … Löpande under utvecklingen och sprintarbetet

5 LADOK3 KRAV- ARBETE VERKSAMHETS- TESTER ANVÄNDAR- TESTER TEKNISKA TESTER

6 Verksamhetstester och användartester
Vad är målet med testerna? Vilka genomför testerna? Hur genomförs testerna? Fördelar med de olika testformerna

7 Vad är målet med verksamhetstesterna?
Målet är att ge information om produktens kvalité - utifrån ett verksamhetsperspektiv - till resten av projektet I förlängningen till Ladokförvaltningen och lärosätena Produkten blir inte bättre för att vi testar, men testerna leder till en bättre produkt Vi ger information så att krav och utveckling kan förbättra

8 Hur gör vi systemet användbart?
Användarna deltar i utvecklingsarbetet Produktorganisationen där verksamhetstestarna ingår, består av dagens Ladok-användare I Verksamhetstestteamet ingår 8 testare från 7 lärosäten Ladokansvariga Ladokhandläggare Examenshandläggare Antagningshandläggare Studieadministratörer Verksamhetstestarna utbildas i Ladok3 och testning Har kommunikation med resten av projektet Mångsidiga och har en bra inblick i alla arbetsmoment I den här presentationen fokuserar vi på verksamhetstestarna Tillgång till all dokumentation

9 Hur genomförs verksamhetstesterna?
I verksamhetstest arbetar vi främst med metoden Utforskande tester Ger inte statiska resultat Olika testare kan använda samma testfall och få olika resultat – större testtäckning Den bygger på testarens erfarenhet – gammal och ny Vi skriver testrapporter och åtgärder som tas om hand av produktorgansationen Kan även lämna kravönskemål till kravställarna

10 Fördelar med verksamhetstest
Verksamhetstestarna är experter på verksamheten – oftast inte på systemutveckling Verksamhetstestarna står mittemellan utveckling och färdig produkt De är inte en del av lösningen och kan se på systemet med ofärgade ögon

11 Användbarhet Rätt funktionalitet Lätt att lära sig
Effektivt att använda

12 Rätt funktionalitet Kravställarna tar fram scenarier och user stories utifrån dagens/framtidens verklighet Prototyp tas fram baserade på dessa scenarier Prototypen förfinas och vidareförädlas tillsammans med scenarier

13 Lätt att lära sig Det kommer att kräva en utbildning för att förstå förändringar på koncept- och begreppsnivå T ex resultat är fokuserat på nya användare och ska vara ”lättare att lära sig”. Många användare och funktioner som görs av ofta. Vissa saker är nedprioriterade t ex hur man arbetar med nationella mallar för kurser dvs. några få användare gör detta. Få användare och funktioner som används sällan

14 Effektivitet Hur testar man effektivitet på bästa sätt?
Verksamhetstestarna kommer att arbeta med utforskande tester för att se till att det fungerar effektivt. Kortkommandon Tabbning Webbläsaren

15 Rena användbarhetsaktiviteter
Prototypframtagning av projektet Avstämning i användarworkshops Användartester

16 Prototypframtagning Visualisera scenarier och user stories så att kraven blir tydligare Förankra en målbild om vad det ska bli Känna efter flödet fungerar, om det motsvarar vad användaren förväntar sig.

17 Användarworkshops Kompassriktning
Workshops genomförs hos de lärosäten som anmält intresse för detta - men vi kommer gärna till er Tio till femton användare går igenom prototypen utifrån ett antal uppgifter och sammanställer kommentarer Uppdaterar prototypen och testar via distans och tar in ytterligare kommentarer

18 Användartester En användare i taget
Genomför ett antal uppgifter under en timmes tid Noggrann analys av hur användaren arbetar, vilka fel/misstag/förvirring som görs

19 Frågor?

20 Mer information om Ladok3
Din lokala projektledare för införandet Ladok.se > Fliken Ladok3 Wikin: Ladokbrevet: elektroniskt nyhetsbrev Öppna frågestunder


Ladda ner ppt "Så jobbar vi med användbarhet och verksamhetstest i Ladok3"

Liknande presentationer


Google-annonser