Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

 Bemötandet av närstående vid misstanke om misshandel  Bedömande förförståelsen  Inför vår kommande profession.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: " Bemötandet av närstående vid misstanke om misshandel  Bedömande förförståelsen  Inför vår kommande profession."— Presentationens avskrift:

1

2  Bemötandet av närstående vid misstanke om misshandel  Bedömande förförståelsen  Inför vår kommande profession

3  Studie gjord med läkare inom ortopedi  Beskrivande kvalitativ ansats  Fokusgrupper och enskilda intervjuer  Transskribering och kodning enligt Sandelowski

4  Läkares tidsbrist och andra brister  Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) kap 10 §24  SOU 2006:65  Låta sjuksköterskan utföra screeningen

5  Läkare och sjuksköterskor  ”Skadans läkning och funktion vid misstanke om misshandel” - fysioterapeut  ”Hur kommer en eventuell misshandel påverka den nya familjen” - barnmorska

6  Sprague, S., Swinton, M., Madden, K., Swaleh, R., Goslings, J.C., Brad Petrisor, B. & Bhandari, M. (2013). Barriers to and facilitators for screening women for intimate partner violence in surgical fracture clinics: a qualitative descriptive approach. BMC Musculoskeletal Disorders 2013, 122 (14).  Sveriges riksdag. (u.å.). Offentlighets – och sekretesslagen (2009:400). Hämtad den 4/4 2016 från https://www.riksdagen.se/sv/Dokument- Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Offentlighets-- och-sekretessla_sfs-2009-400/ https://www.riksdagen.se/sv/Dokument- Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Offentlighets-- och-sekretessla_sfs-2009-400/  Statens offentliga utredningar (2006). Att ta ansvar för sina insatser - Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor. Stockholm: Edita Sverige AB.


Ladda ner ppt " Bemötandet av närstående vid misstanke om misshandel  Bedömande förförståelsen  Inför vår kommande profession."

Liknande presentationer


Google-annonser