Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mansfrid? - Offer på lika villkor?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mansfrid? - Offer på lika villkor?"— Presentationens avskrift:

1 Mansfrid? - Offer på lika villkor?
Olga Grakovski Nathalie Tankus

2 Metod Intervjuer med; - Socialtjänsten - Kriscentrum för Män/Kvinnor
- RFSL - Polisen Lagstiftning (inkl domar) Statistik från bl.a Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) Tidningsartiklar

3 Varför forska i frågan? Statistik
2008 anmäldes totalt av brott mot vuxen man som var bekant med förövaren. Av anmälningar var det 1400 män som utsattes för misshandel inomhus (BOJ, 2008) 85% man mot kvinna 14% kvinna mot man Mörkertal (NTU, 2008)

4 Hbt-relationer - partnervåld
- redan en utsatt samhällsgrupp - anmälningsstatistiken skiljer sig - lagsiftningen behandlar inte frågan för denna grupp - brist på kunskap inom olika myndighetsorgan

5 Anna på RFSL… ”Man behöver uttala att man riktar sig till en viss grupp av människor annars vänder sig inte folk till resursen och använder den bland annat på grund av skuld och skam” (Intervju, )

6 Kvinna som förövare - kvinnors våldsutövning skiljer sig åt både i motivbild och konsekvenser (Eriksson, 2001) - ”mad or bad” (Kordon, 2006)

7 Norrköpings tidningar 2009.09.06
En kvinna i 50 års åldern greps av polisen strax före midnatt misstänkt för misshandel av sin sambo alternativt make. - Hon har slagit honom i huvudet med ett tillhygge. Han är inte allvarligt skadad så han är kvar hemma, säger vakthavande polisbefäl Roland Carlson. Misshandeln skedde i parets bostad i Klockaretorpet i Norrköping. Polisen fick in ärendet genom att kvinnan ringde och sade att hon blivit misshandlad. Den berusade kvinnan ligger nu för tillnyktring hos polisen.

8 Lagstiftningen ” Den som begår brottsliga gärningar enligt 3,4, eller 6 kap. mot en närstående eller tidigare närstående person, döms, om gärningarna varit ett led i en upprepad kränkning av personens integritet och varit ägnade att allvarligt skada personens självkänsla, för grov fridskränkning till fängelse, lägst 6 månader och högst 6 år. Har gärningarna som anges i första stycket begåtts av en man mot en kvinna som han är eller har varit gift med eller som han bor eller har bott tillsammans med under äktenskapsliknande förhållanden, skall i stället dömas för grov kvinnofridskränkning till samma straff” (BrB 4 kap 4 a §)

9 Resultat Behov ”Mina erfarenheter är att männen inte polisanmäler när de blivit utsatta för våld. Det är svårt för dem att prata om det, särskilt det psykologiska våldet. När de väl gjort det har jag hört i flera fall att polisen vägrat ta emot anmälan, de blir inte trodda på” (Intervju, Kalle på KCM, )

10 Forts. ”Kvinnorna har behov av samtalsstöd och praktiskt hjälp samt skyddsbehov” (Intervju, Petra på KCK, )

11 Forts. resultat Resurser Hemsidan valdinararelationer.se
Många resurser riktas till kvinnor som utsatts för våld (10 st i Göteborgs Stad) 10 st riktade mot hedersrelaterat våld Män som utsätts för våld i nära relationer – inga renodlade verksamheter vänder sig till målgruppen, dock finns allmänna resurser såsom BOJ, polis, Socialtjänst, psykiatri och övriga myndighetsorgan Kriscentrum för män och Utväg män vänder sig uttalat till män med problem kring aggressivitet, hot och våld.

12 Kritik gällande resurser
”En homo- eller bisexuell kvinna eller tjej som utsätts för våld av sin partner behöver få känna att kvinnojourer och andra insatser även är till för henne, att hon är en del av målgruppen” (Intervju, Anna på RFSL, ) ”Jag möter flera män som utsätts för dagligt våld av sin partner” (Intervju, Kalle på KCM, ) ”Det behöver uppmärksammas att även kvinnor kan vara förövare och borde finnas hjälp för dem att ändra sitt beteende”

13 Våra tankar - mer forskning kring behov samt hur möta bl.a. psykologiskt våld. - öppen debatt - jämlik lagstiftning - attitydförändrig inom de resurser som finns - saknas resurser som möter kvinnor som förövare samt har specialistkunskap om våld i hbt-relationer.


Ladda ner ppt "Mansfrid? - Offer på lika villkor?"

Liknande presentationer


Google-annonser