Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ambition och ansvar SOU 2006:100

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ambition och ansvar SOU 2006:100"— Presentationens avskrift:

1 Ambition och ansvar SOU 2006:100
Nationell strategi för utveckling av samhällets insatser till personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder Kerstin Evelius

2 Nationell psykiatrisamordning
Tillsattes 2003 tidsmässigt i samband med ett antal olyckliga händelser Anders Milton Psykiatrisamordnare Ing-Marie Wieselgren huvudsekreterare Ca sju utredningssekreterare Ett 20-tal riktade projekt Ett dussin konferenser Över 400 möten med profession, brukare, politiker, fackföreningar och andra

3 Analys Lagstiftning, föreskrifter, politik och finansiering
Kommuner, landsting – politik och prioriteringar Handläggare, baspersonal - kompetens Medborgare - attityder

4 Ambition och ansvar En ökad ambitionsnivå är hela samhällets ansvar och kräver förbättrad: Tillgänglighet Samordning Kunskap och professionalism Brukarinflytande

5 Nationell nivå Förslag till författningsändringar
Sekretesslagen Socialtjänstlagen – boendestöd, individuell plan, gemensamma överenskommelser HSL – individuell plan, gemensamma överenskommelser LPT- lättad sekretess relativt kommunen Handikappersättning Ny lag – Särskilt aktivitetsstöd

6 Nationell nivå Samordning och tillgänglighet
Handlingsplan för psykisk hälsa och utvecklingsstrategi med nationella mål Ett politikområde och samordnande funktion inom Regeringskansliet Särskilt riktat statsbidrag i sju år: 800 miljoner till kommuner och landsting 100 miljoner till forskning 100 miljoner till utveckling, metodstöd

7 Kommuner och landsting Särskilt riktat statsbidrag 800 miljoner till kommuner och landsting
Villkor: Inrapportering av uppgifter till nationella register så att utvecklingen kan följas Överenskommelser mellan kommun och landsting om samarbete kring personer med psykiskt funktionshinder Brukarmedverkan – samråd om hur statsbidraget ska användas

8 Kommuner och landsting Kommuner och landsting - ansvarsfördelning:
Inga förändringar kring huvudmannaskap Tydliggörande av nuvarande ansvar Överenskommelser om samarbete och ansvar Skyldighet att upprätta individuella planer Incitament för ökad ambitionsnivå kring tillgänglighet till kunskapsbaserad vård och stöd med god kvalitet

9 Kommuner och landsting Tydliggörande av nuvarande ansvar
Landstingens skyldighet att erbjuda vård även när en person vistas inom kriminalvården, den slutna ungdomsvården eller LVM-hem förtydligas i HSL Ansvaret för utredning och behandling av missbruk inom rättspsykiatrin förtydligas i HSL Kommunens skyldighet att erbjuda boendestöd införs i SoL Ställer oss bakom Socialstyrelsens förslag om PO

10 Kommuner och landsting Överenskommelser om samarbete
Gemensamma mål Rutiner för samarbete Ansvar för personer med psykisk störning och samtidigt missbruk Ansvar för hjälpmedel Ansvar för boende och sysselsättning för personer som våras enligt LPT och LRV Ansvar i situationer och för grupper där särskild samverkan krävs Former för hur tvister ska lösas

11 Kommuner och landsting Gemensam individuell planering
Landsting och kommuner ska vara skyldiga att tillsammans upprätta en individuell plan när det behövs eller om den enskilde begär det. Införs i HSL och SoL Målen för insatserna, vad respektive huvudman ansvarar för och vem som ska samordna insatserna ska framgå

12 Handläggarnivå Kunskap och professionalism
Strategisk forskningssatsning – Vetenskapsrådet Utvecklingsstöd – Socialstyrelsen och SKL Nationellt kunskapscentrum för insatser till barn och ungdomar Nationellt samordningsorgan för rättspsykiatrisk utredning och vård Nationellt kompetensutvecklingsstöd

13 Alla nivåer Brukarinflytande
Insatserna ska präglas av medinflytande från den enskilde Utbildningssatsningar för att förbättra bemötande Stöd till metodutveckling för brukarinflytande Brukar- och anhörignätverket får ett särskilt ekonomiskt stöd i sju år

14 Vad efterlämnar psykiatrisamordningen?
60 utvecklingsprojekt med resultat och erfarenheter som kommer de närmaste åren Cirka 40 förslag och 70 bedömningar Behov av fortsatt fokus på frågorna och långsiktigt målmedvetet utvecklingsarbete

15 Sammanfattningsvis – måste öka den egna ambitionen och det egna ansvaret
Små ändringar i lagstiftning, föreskrifter, politik och finansiering Kommuner, landsting – politik och prioriteringar Villkorade pengar, ökade krav på rapportering Handläggare, baspersonal – kompetens Ökad forskning, ökat ansvar SoS, bättre utbildningar ? Medborgare - attityder


Ladda ner ppt "Ambition och ansvar SOU 2006:100"

Liknande presentationer


Google-annonser