Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nationell psykiatrisamordning SOU 2006:100 Ambition och ansvar SOU 2006:100 Nationell strategi för utveckling av samhällets insatser till personer med.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nationell psykiatrisamordning SOU 2006:100 Ambition och ansvar SOU 2006:100 Nationell strategi för utveckling av samhällets insatser till personer med."— Presentationens avskrift:

1 Nationell psykiatrisamordning SOU 2006:100 Ambition och ansvar SOU 2006:100 Nationell strategi för utveckling av samhällets insatser till personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder Kerstin Evelius

2 Nationell psykiatrisamordning Tillsattes 2003 tidsmässigt i samband med ett antal olyckliga händelser Anders Milton Psykiatrisamordnare Ing-Marie Wieselgren huvudsekreterare Ca sju utredningssekreterare Ett 20-tal riktade projekt Ett dussin konferenser Över 400 möten med profession, brukare, politiker, fackföreningar och andra

3 Nationell psykiatrisamordning Analys Lagstiftning, föreskrifter, politik och finansiering Kommuner, landsting – politik och prioriteringar Handläggare, baspersonal - kompetens Medborgare - attityder

4 Nationell psykiatrisamordning SOU 2006:100 Ambition och ansvar En ökad ambitionsnivå är hela samhällets ansvar och kräver förbättrad: Tillgänglighet Samordning Kunskap och professionalism Brukarinflytande

5 Nationell psykiatrisamordning Nationell nivå Förslag till författningsändringar Sekretesslagen Socialtjänstlagen – boendestöd, individuell plan, gemensamma överenskommelser HSL – individuell plan, gemensamma överenskommelser LPT- lättad sekretess relativt kommunen Handikappersättning Ny lag – Särskilt aktivitetsstöd

6 Nationell psykiatrisamordning Nationell nivå S amordning och tillgänglighet Handlingsplan för psykisk hälsa och utvecklingsstrategi med nationella mål Ett politikområde och samordnande funktion inom Regeringskansliet Särskilt riktat statsbidrag i sju år: 800 miljoner till kommuner och landsting 100 miljoner till forskning 100 miljoner till utveckling, metodstöd

7 Nationell psykiatrisamordning Kommuner och landsting Särskilt riktat statsbidrag 800 miljoner till kommuner och landsting Villkor: Inrapportering av uppgifter till nationella register så att utvecklingen kan följas Överenskommelser mellan kommun och landsting om samarbete kring personer med psykiskt funktionshinder Brukarmedverkan – samråd om hur statsbidraget ska användas

8 Nationell psykiatrisamordning SOU 2006:100 Kommuner och landsting Kommuner och landsting - ansvarsfördelning: Inga förändringar kring huvudmannaskap Tydliggörande av nuvarande ansvar Överenskommelser om samarbete och ansvar Skyldighet att upprätta individuella planer Incitament för ökad ambitionsnivå kring tillgänglighet till kunskapsbaserad vård och stöd med god kvalitet

9 Nationell psykiatrisamordning Kommuner och landsting Tydliggörande av nuvarande ansvar Landstingens skyldighet att erbjuda vård även när en person vistas inom kriminalvården, den slutna ungdomsvården eller LVM-hem förtydligas i HSL Ansvaret för utredning och behandling av missbruk inom rättspsykiatrin förtydligas i HSL Kommunens skyldighet att erbjuda boendestöd införs i SoL Ställer oss bakom Socialstyrelsens förslag om PO

10 Nationell psykiatrisamordning Kommuner och landsting Överenskommelser om samarbete Gemensamma mål Rutiner för samarbete Ansvar för personer med psykisk störning och samtidigt missbruk Ansvar för hjälpmedel Ansvar för boende och sysselsättning för personer som våras enligt LPT och LRV Ansvar i situationer och för grupper där särskild samverkan krävs Former för hur tvister ska lösas

11 Nationell psykiatrisamordning SOU 2006:100 Kommuner och landsting Gemensam individuell planering Landsting och kommuner ska vara skyldiga att tillsammans upprätta en individuell plan när det behövs eller om den enskilde begär det. Införs i HSL och SoL Målen för insatserna, vad respektive huvudman ansvarar för och vem som ska samordna insatserna ska framgå

12 Nationell psykiatrisamordning SOU 2006:100 Handläggarnivå K unskap och professionalism Strategisk forskningssatsning – Vetenskapsrådet Utvecklingsstöd – Socialstyrelsen och SKL Nationellt kunskapscentrum för insatser till barn och ungdomar Nationellt samordningsorgan för rättspsykiatrisk utredning och vård Nationellt kompetensutvecklingsstöd

13 Nationell psykiatrisamordning Alla nivåer Brukarinflytande Insatserna ska präglas av medinflytande från den enskilde Utbildningssatsningar för att förbättra bemötande Stöd till metodutveckling för brukarinflytande Brukar- och anhörignätverket får ett särskilt ekonomiskt stöd i sju år

14 Nationell psykiatrisamordning SOU 2006:100 Vad efterlämnar psykiatrisamordningen? 60 utvecklingsprojekt med resultat och erfarenheter som kommer de närmaste åren Cirka 40 förslag och 70 bedömningar Behov av fortsatt fokus på frågorna och långsiktigt målmedvetet utvecklingsarbete

15 Nationell psykiatrisamordning Sammanfattningsvis – måste öka den egna ambitionen och det egna ansvaret Små ändringar i lagstiftning, föreskrifter, politik och finansiering Kommuner, landsting – politik och prioriteringar Villkorade pengar, ökade krav på rapportering Handläggare, baspersonal – kompetens Ökad forskning, ökat ansvar SoS, bättre utbildningar Medborgare - attityder ?


Ladda ner ppt "Nationell psykiatrisamordning SOU 2006:100 Ambition och ansvar SOU 2006:100 Nationell strategi för utveckling av samhällets insatser till personer med."

Liknande presentationer


Google-annonser