Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Heart Failure 2014 17-20 maj Kort sammanfattning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Heart Failure 2014 17-20 maj Kort sammanfattning."— Presentationens avskrift:

1 Heart Failure 2014 17-20 maj Kort sammanfattning

2 HF-PEF vs HR-REF 2 olika sjukdomar? HF-PEF: myokarddysfunktion och remodulering orsakat av mikrovaskulär inflammation orsakat av metabola sjukdomar (hypertoni, diabetes mm) HF-REF: myokarddysfunktion och remodulering orsakat av myocytdöd från ischemi, infektion och toxicitet.

3 Prognos vid HF-PEF Bhatia et al., N Eng L 2006:335:260-269

4 Prognos vid HF-PEF Hög mortalitet 10-30% 1 år efter hospitalisering Vanligaste dödsorsaken är kardiovaskulär död (plötslig död och progress av hjärtsvikt) Prognosfaktorer: – Kön – Komorbiditeter (njursvikt, diabetes, KOL, anemi, fetma) och kardiovaskulär risk påverkar prognosen negativt.

5 Behandling av HF-PEF ?

6 Behandling vid HF-PEF Ingen behandling har hittills övertygande visat att den sänker M&M (morbiditet och mortalitet). Diuretika för att kontrollera vatten- och natrium retention och minska ödem och andfåddhet Adekvat behandling av hypertoni och kardiell ischemi Välreglerad kammarfrekvens vid samtidigt förmaksflimmer

7 HF-PEF studier CHARM preserved – candesartan PEP-CHF – perindopril I-PRESERVE - irbesartan

8 TOPCAT Treatment of Preserved Cardiac Function Heart Failure with an Aldosterone anTagonist Spironolakton Inklusion: – Symtom på hjärtsvikt – Ålder > 50 år – EF > 45% – Sjukhusinläggning för hjärtsvikt < 1år eller – BNP > 100 pg/ml/NT-pro-BNP > 360 pg/l

9 TOPCAT 63% NYHA II, 33% NYHA III EF 56% 71% sjukhusinläggn, 28% förhöjda BNP/NT- pro-BNP Ålder 69 Män/kvinnor: 48/52% Högt blodtryck: 91% Förmaksflimmer: 35% Diabetes: 33%

10 Kaplan–Meier Plot of Time to the First Confirmed Primary-Outcome Event. Pitt B et al. N Engl J Med 2014;370:1383-1392. CV död Överlevt hjärtstopp Sjukhusinläggning pga hjärtsvikt Mean Follow Up: 3.3 years

11 Kaplan–Meier Plots of Two Components of the Primary Outcome. Pitt B et al. N Engl J Med 2014;370:1383-1392. CV död Sjukhusinläggning pga hjärtsvikt

12 TOPCAT Viktigt med noggrann uppföljning och kontroll av K och krea Överlag liknande effekt som i CHARM- preserved Ingen standardbehandling men spironolakton kan övervägas då det kan minska sjukligheten vid HF-PEF.

13 TOPCAT Geografiska skillnader i studien gör resultaten svårtolkade. spironolaktonplacebo USA, CAN, BRA, ARG27,3%31,3%(HR 0.82; 95%; CI 0.69-0.98; p=0.026) RUS, GEO9,3%8,4%(HR 1.10; 95% CI 0.79-1.51; p=0.576) Totalt18,6%20,4%(HR 0,89, 95% CI, 0.77to 1.04; P=0.14))

14 HEF-REF Diuretika ACE-hämmare alt ARB Betablockad MRA alt ARB Digoxin Ivrabadine Waran/NOAK om förmaksflimmer Paradigmskifte?

15 LCZ696 Valsartan: Angiotensin 1 rec hämmare AHU-377: Neprilysin rec hämmare

16 LCZ696

17 PARADIGM-HF LCZ696 200 mg x 2 vs enalapril 10 mg x 2 Primär end-point: – Tid till första händelse för antingen CV död eller sjukhusinläggning Sekundär end-point: – Död av alla orsaker – Försämrad njurfunktion – Clinical Summary Score (KCCQ)

18 PARADIGM-HF 7980 patienter Hjärtsvikt NYHA II-IV Sänkt EF (<40%) Förhöjda natriuretiska peptider – BNP > 150/NT-pro-BNP > 600 pg/ml eller – BNP > 100/NT-pro-BNP > 400 pg/ml + sjukhus- inläggning inom 12 månader

19 PARADIGM-HF 8 436 patienter randomiserade Stoppad av DSMB pga bättre effektivitet av LCZ696

20 Andra områden Akut hjärtsvikt – Nytt inotropt läkemedel: Omecativ Mecarbil - selektiv aktiverare av kardiellt myosin – Ny generation LVAD – Viktig komorbiditet (infektion, KOL, njur- sjukdom, anemi, diabetes) Svår hjärtsvikt Pulmonell hypertension och högerkammardys- funktion Vård under alla faser av hjärtsvikten och övergångarna där emellan


Ladda ner ppt "Heart Failure 2014 17-20 maj Kort sammanfattning."

Liknande presentationer


Google-annonser