Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Attraktiv Hemtjänst Välkommen till introduktion i Äldres behov i centrum! 4 november 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Attraktiv Hemtjänst Välkommen till introduktion i Äldres behov i centrum! 4 november 2015."— Presentationens avskrift:

1 Attraktiv Hemtjänst Välkommen till introduktion i Äldres behov i centrum! 4 november 2015

2 Välkomna! 2 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Erik Wessman, Socialstyrelsen och 140 handläggare i äldreomsorgen från alla tio stadsdelar! önskar Charlotte Nyberg projektledare och stadens 20 processledare

3 Dagens syfte 3 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Introduktion i modellen Äldres behov i centrum – få en uppfattning om modellen i sin helhet Socialstyrelsens vägledning till varje deltagare Start i arbetet på biståndsenheterna i att införa arbetssätt och begrepp med stöd av utbildade processledare

4 IBIC Individens behov i centrum. Utgår från ÄBIC med anpassas att passa vuxna med funktionshinder 12 juni 2015 rambeslut 12 juni 2015 rambeslut För att säkra den enskildes rättssäkerhet krävs ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt (ÄBIC) och kontinuerlig utvärdering av rambesluten Anpassning av Treserva till ÄBIC försenats = successivt införande Hur började det …..

5 5 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Aktivitet i Göteborgs Stad Varför?Vilka effekter? Införa rambeslut Den enskildes självbestämmande och inflytande i hemtjänsten ska öka Självbestämmande och inflytande ska inte bara omfatta service Den enskilde kan bestämma vad som ska göras och hur hen vill fördela sina hemtjänsttimmar utifrån sina behov Kan påverka hur och när hemtjänsten utförs Ökade krav på uppföljning/utvärdering Införa ÄBIC Äldres behov i centrum - behovsinriktat och systematiskt arbetssätt med strukturerad dokumentation och nationellt fackspråk Stöd i att kartlägga den enskildes behov Stöd i att arbeta systematiskt med ansökan, utredning, bedömning, mål och uppföljning av beslut Möjliggör att inhämta statistik enligt aviserade nationella krav Rambeslut anses vara rättsosäkert Rambeslut och ÄBIC ökar möjligheten att den enskildes rättssäkerhet och behov tillgodoses. ”Bonus”: samma språk/begrepp inom vård och omsorg, ökar förutsättningar för likvärdig handläggning och att inhämta statistik för att utveckla äldreomsorgen

6 Från insats till behovsstyrd verksamhet 6 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN ”Jaha, nu får man inte säga insats längre” Betyder snarare att ”starta i behoven” före komma fram till insats som kan tillgodose behoven …. ….. och sen följa upp att behoven tillgodoses, målen uppfylls med insatsen … Det gör vi genom att förtydliga den enskildes ansökan och kartlägga den enskildes behovsområden och inte utgå från de ”insatser” som finns …

7 Systematiskt arbetssätt 7 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Vård och omsorgsprocessen i Göteborgs Stad ÄBIC Steg 2

8 8 2015 Rambeslut Steg 1 Ansökan o förtydligad ansökan Den enskildes uppfattning om funktionstillstånd Bedöma behov och tid, ta fram mål Fatta rambeslut Ge uppdrag utifrån behov, tid och mål Rambeslut och ÄBIC steg 2 Ta emot uppdrag Planera insatser och hur fördela tid med den enskilde utifrån behov o mål, ev. ta fram delmål. 2016 Rambeslut och ÄBIC steg 3 2017? Följa upp och utvärdera beslut och genomförande Följa upp måluppfyllelse HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

9 Utbildning - samtalsmetodik 9 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Två dagars utbildning i metoden Motiverande samtal MI= Motivational interview) jan-mars. Inbjudan och fördelning av platser kommer.

10 Vad händer efter 4 november? 10 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Processledare och enhetschefer planerar in och lägger upp arbetet Förslag till guide och övningar i urval att använda på enheterna är under arbete Möjlig start imorgon! (Nov – april) MI-utbildning två dagar jan - mars 2016 Planering är att 15 april 2016 delvis använda/dokumentera enligt ÄBIC – kräver tillägg i nuvarande mallar Med IT-stöd i Treserva införa hela modellen 2017 ….

11 Att arbeta med ÄBIC … 11 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Jag ser svårigheter i att …  Jag ser möjligheter i att … 

12 Tack för idag!

13 Charlotte Nyberg Projektledare införa rambeslut och ÄBIC charlotte.nyberg@stadshuset.goteborg.se 031-368 05 76 Attraktiv Hemtjänst Här kommer material från dagen finnas: attraktivhemtjanst.goteborg.se


Ladda ner ppt "Attraktiv Hemtjänst Välkommen till introduktion i Äldres behov i centrum! 4 november 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser