Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl),

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl),"— Presentationens avskrift:

1 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Presentationsrubrik: Century Gothic, bold 26pt Rubrik: Century Gothic, bold 14pt Namn: Century Gothic, bold 14pt Möjligheter och utmaningar med att använda Klassifikation av socialtjänstens insatser och aktiviteter (KSI) lokalt Ann-Helene Almborg Socialstyrelsen Anna Thomsson Botkyrka kommun

2 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Nationellt fackspråk för vård och omsorg Socialtjänstens insatser och aktiviteter Att mena samma sak? Morgonomsorg Emotionellt stöd i att ändra eller bibehålla kroppsställning Färdighetsträning i att klä sig Praktiskt stöd i att bereda måltider Praktiskt stöd i att tvätta sig När sker aktiviteterna? På morgonen SIB RC ZZ SME PH ZZ SMB RB ZZ SNH RB ZZ

3 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 26pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt KSI - syfte skapa ett gemensamt språk för att benämna och beskriva aktiviteter och insatser inom i socialtjänsten öka rättssäkerheten för den enskilde genom tydligare beskrivning av de aktiviteter och insatser som ingår i utredning, beslut, genom­fö­rande och uppföljning möjliggöra jämförelse av aktiviteter och insatser mellan verksam­he­ter över tid skapa ett systematiskt kodschema för dokumentationssystem

4 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 26pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Verksamhetsområde äldreomsorg personer med funktionsnedsättning (både fysisk och psykisk) inklusive stöd och service till vissa funktionshindrade samt personlig assistans som regleras i socialförsäkringsbalken barn och unga vuxna inklusive missbruks- och beroendevård ekonomiskt bistånd familjerätt

5 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, normal 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Användningsområde i den primära dokumentationen för informationsöverföring för verksamhetsuppföljning för evidensbaserad praktik och forskning som underlag för nationell statistik och öppna jämförelser.

6 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Flödesschema - kärnprocessen för socialtjänsten – generell nivå

7 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt KSI:s tre axlar – ”nytt” sätt att tänka KSI är generell för hela socialtjänsten Exempel Utredande samtal om att bereda måltider Färdighetsträning i att bereda måltider Praktiskt stöd i att bereda måltider

8 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt KSI - innehåll 13 kapitel med utredande och individstödjande aktiviteter Ett kapitel med administrativa aktiviteter Ett kapitel med insatser i officiell statistik

9 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Urval för personer med funktionsnedsättning

10 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, normal 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Möjligheter med KSI ur ett användarperspektiv 10 Ett gemensamt språk för att beskriva aktiviteter och insatser i hela socialtjänstprocessen Kompletterar ICF Strukturerad dokumentation - minskad användning av löpande text i dokumentationen Underlättar för att beskriva vad som görs, varför och på vilket sätt – för att beskriva den enskildes tillstånd och situation – för att nå målet – vid uppföljning - resultat Ökad kunskap om vilka aktiviteter och insatser som utförs

11 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, normal 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Möjligheter med KSI ur ett användarperspektiv 11 Koppling till systematiskt kvalitetsarbete Evidensbaserad praktik Underlättar jämförelser kommuner emellan Professionalitet Mer rättsäkert och högre kvalitet för individen

12 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, normal 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Utmaningar med KSI ur ett användarperspektiv 12 Upplevs som svårtillgängligt och svårförståeligt Omfattande Lång startsträcka Tidskrävande ”att hitta rätt insats”

13 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, normal 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Fortsatt arbete med KSI 13 Testa praktisk användning av KSI, urval och användarstöd inom följande område: – Personer med funktionsnedsättning (både fysisk och psykisk) inklusive stöd och service till vissa funktionshindrade samt personlig assistans – Vuxna inkl missbruks- beroendevård Utveckla användarstöd Testa – utdata för lokal och nationell uppföljning Utveckla aktiviteter inom familjerätt Vidareutveckla administrativa aktiviteter Utreda möjligheter att inkludera standardiserade bedömningsmetoder och instrument. Konsekvensanalys

14 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Rubrik: Century Gothic, bold 26pt Kom och lyssna mer om KSI på torsdag kl 16 KSI och rapport om utveckling av KSI Ladda ner KSI på http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-1-6 Ladda ner rapport om utveckling av KSI http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-2-7 http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-1-6 http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-2-7


Ladda ner ppt "Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl),"

Liknande presentationer


Google-annonser