Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Attraktiv Hemtjänst Skapa Goda Arbetsplatser.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Attraktiv Hemtjänst Skapa Goda Arbetsplatser."— Presentationens avskrift:

1 Attraktiv Hemtjänst Skapa Goda Arbetsplatser

2 Aktiviteter Kompetensförsörjningsplan - Kompetensmodellen och dess planeringsverktyg Utbildningar grund- och vidareutbildning Nya befattningar Chefsförsörjningsplan Handlingsplan för arbetsmiljö Marknadsföring av yrken Webbaserad introduktionsutbildning Införa nya begrepp för arbetstiden Ge förslag på beräkningsmodell för hemtjänstersättning – förslag efter sommaren, rekommenderas att användas av SDF från HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

3 Kompetensmodellen HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

4 Kompetensmodellens planeringsverktyg
HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

5 Utbildningar Öka andelen grund- och vidareutbildade medarbetare
Samarbete med Vård- och Omsorgscollege Samverkan med Göteborgs Universitet, Institutionen för Socialt Arbete Fokus: påverka utbildningars innehåll för att möta kompetenskrav HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

6 Nya befattningar Omsorgshandledare – 39 rekryterade i staden: stödjer vård- och omsorgspersonal i arbetet med införande av det nya arbetssättet från rambeslut till genomförandeplaner, metodhandledning m.m. Administratör med inriktning planering i hemtjänst - omorganisering av ”planerarrollen” HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

7 Chefsförsörjningsplan
Några exempel på de prioriterade utvecklingsområdena : Att vara attraktiv arbetsgivare……… Att behålla, attrahera och utveckla nya chefer Att leda förändringsarbete Handlingsplan för att förbättra arbetsvillkoren och arbetsmiljön inom äldreomsorg Handlingsplan för arbetsmiljö HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

8 Marknadsföring av yrken inom Attraktiv Hemtjänst
Strategiplan för marknadsföring av yrkena Hur kan vi ATTRAHERA REKRYTERA och BEHÅLLA fler undersköterskor, handläggare och chefer inom vård- och omsorgsområdet? HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

9 Webbaserad introduktionsutbildning
Hittas på: Personalingången, höger kolumn under Göteborgs Stads introduktionsutbildning introduktion.hemtjanst.goteborg.se Lanseras 28 maj – i tid för att visas för sommarvikarierna! HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

10 Introduktion till Hemtjänsten kap 2 ”Hem till bostaden”
HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

11 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

12 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

13 EXEMPEL ORDLISTA HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

14 Brainstorming Område: Marknadsföring Förslag på hur vi kan ATTRAHERA
REKRYTERA och BEHÅLLA fler undersköterskor, handläggare och chefer till vård- och omsorgsområdet? Idéer, tankar, förslag… HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

15 Margaretha Häggström, Senior Göteborg
Strategiledare Skapa Goda Arbetsplatser Erika Rodriguez Lindgren, Senior Göteborg Projektledare Marknadsföra yrkena & Webbaserad introduktionsutbildning Attraktiv Hemtjänst


Ladda ner ppt "Attraktiv Hemtjänst Skapa Goda Arbetsplatser."

Liknande presentationer


Google-annonser