Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Attraktiv Hemtjänst Program som pågår

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Attraktiv Hemtjänst Program som pågår"— Presentationens avskrift:

1 Attraktiv Hemtjänst Program som pågår 2014-2022
Kerstin Karlsson, samordnare Program som pågår

2 13.00-13.05 Målbild och organisation
Strategi 1 - ex vad som hänt hittills, frågor Strategi 2 Brainstorm strategi 2 FIKA Strategi 3 Strategi 4 Brainstorm strategi 4, hur ska vi marknadsföra yrken inom vård och omsorg Summering av dagen, frågor

3 Mål Strategier Projekt
Den enskildes inflytande och självbestämmande ska öka Medarbetarna i hemtjänsten ska uppfatta yrket attraktivt ”Jag trivs och är stolt över mitt jobb” ”Utifrån mina behov, kan jag välja hur och med vad, jag vill få hjälp” Styrgrupp med representanter från: SDF, SLK & Intraservice Samordnare Strategier Införa rambeslut Gisela Askne Införa välfärdsteknologi Åsa Ericson Införa IT-stöd i verksamheten Helle Mikkelsen Skapa goda arbetsplatser Margaretha Häggström Strategiledare OC Hemtjänst ÄO LAGA Facklig referensgrupp Projekt Rambeslut, ÄBIC Charlotte Nyberg Digitalisera trygg-hetslarmskedjan Trygghetskamera Max Domaradzki Införa planeringsstöd Anna-Lena Westman Marknadsföra yrkena Erika Rodriguez-Lindgren Förklaring till bilden, orange OC Hemtjänst ÄO är kontaktpersoner för programmet – för båda sektorerna Grönt: Två av OC i OC Hemtjänst ÄO sammankallar nätverket för LAGA. Dessa personer är Monica Aasland i Norra Hisingen och Agneta Caderoth Åstedt i Majorna-Linné Samrådsgrupper Processledare Projekt-medlemmar Omsorgshandledare HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

4 LAGA övergripande Varje stadsdel skapar sin organisation av lokalt införande (vem som gör vad, hur och när) utifrån sina behov och förutsättningar. I olika centrala projekt inom programmet kommer under olika perioder ingå krav på att stadsdelen har en lokal projektledare eller andra lokala roller (t.ex. projektledare för att införa planeringsstöd, lokala utbildare för att införa rambeslut och ÄBIC). Stadsdelarna kan välja att lägga flera uppgifter på LAGA. Lämpliga förutsättningar är att LAGA får en lokal styrgrupp (ÄO-FH) och rapporterar till den grupp som har mandat att fatta beslut eller föra frågor vidare för beslut. Samt att LAGA tar fram/får en lokal handlingsplan utifrån beslut och tidplaner inom ramen för programmet med vad som lokalt ska göras, när, av vem o.s.v. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

5 Uppdragsbeskrivning LAGA
Samordna förberedelse, planering, ledning och uppföljning av lokala införanden utifrån centrala beslut och upprättade tidplaner inom ramen för programmet och lokala beslut och förutsättningar. Ansvara för att bedöma risker utförs löpande i berörda verksamheter. Uppdraget ska bedrivas inom ekonomiskt givna ramar. Arbeta med kalkyler och prognoser för ekonomisk styrning. Informera och kommunicera programmet med berörda i stadsdelen. Informera och kommunicera med centralt berörda inom ramen för programmet om lokala införanden. Ansvara för att stadsdelen utser representanter i olika centrala arbetsgrupper, lokala projektledare och andra lokala roller m.m. inom ramen för programmet. Delta i stadsdelarnas nätverksmöten för LAGA. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

6 FÖR HEMTJÄNSTEN I GÖTEBORG
Målbild FÖR HEMTJÄNSTEN I GÖTEBORG ÄR INGET OMÖJLIGT!! Målbild 2022 (Marina Johansson på kick off för Attraktiv Hemtjänst, sep -14) HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

7 http://attraktivhemtjanst.goteborg.se Hemsida Länk
HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN


Ladda ner ppt "Attraktiv Hemtjänst Program som pågår"

Liknande presentationer


Google-annonser