Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ortsutveckling Skebokvarn

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ortsutveckling Skebokvarn"— Presentationens avskrift:

1 Ortsutveckling Skebokvarn
Välkommen! Stormöte 28 januari 2012 Arbetsgruppen och Karina

2 Kvällens program 18.30 Välkommen och hur kom vi hit?
18.40 Introduktion till arbetsgrupperna 18.50 Fika och kolla arbetsgrupperna 19.20 Skebokvarn 2019 – första steg i visionsarbetet - visionsprocessen - SWOT analys för Skebokvarn - återkoppling 20.45 Nästa steg 21.00 Tack för i kväll! KARINA

3 Flens kommuns arbete med kommun- och varumärkesutveckling
Beslut i kommunfullmäktige i hösten 2009 Lars Rådh

4 Kvällens program Välkommen 19.00 Hur kom vi hit? 19.10
Presentation av bygderådet 19.20 Handlingsplanen Förslag på vidare arbete Utvärdering Tack för denna gången! Lars

5 Ortsutveckling Mål Mål för Skebokvarn
Att i samarbete med föreningar, näringsliv och invånare utveckla en vision och handlingsplan för varje ort i kommunen. Mål för Skebokvarn Att utveckla en vision och långsiktig handlingsplan Karina

6 Hur långt har vi kommit? Malmköping Sparreholm Hälleforsnäs Bettna
genomförande pågår – beslut KF december 2010 Sparreholm genomförande pågår – KF beslut april 2012 Hälleforsnäs genomförande pågår - KF beslut 25 oktober 2012 Bettna vision/planering pågår – förväntas gå till KF i december 2013 Skebokvarn vision/planering start 19 november 2012 Flens tätort mobilisering pågår – startmöte den 28 april! Hans-Erik

7 Ortsutveckling Skebokvarn
Mobiliserande Juni 2012 Möte med föreningarna Vision och planering Nov 2012 – november 2013 Arbetsgrupper och stormöten Genomförande Dec 2013-dec 2016/2017 Genomföra handlingsplanen Karina

8 Hur kom vi hit? Stormöte 19 november: Skebokvarn 2019
Samordningsgruppen och kommunen identifierat teman för arbetsgrupper utifrån alla idéerna från stormötet Karina och arbetsgruppen

9 Arbetsgrupperna Offentlig fysisk miljö Företag och turism
Trafik och kommunikationer Offentlig fysisk miljö Företag och turism

10 Ortsutveckling Skebokvarn
Nästa steg: Arbetsgrupper bildas Sammankallande för varje arbetsgrupp utses Arbetsgrupperna påbörjar analysarbetet Nytt stormöte – april/maj 2013 Påbörja visionsarbetet

11 All dokumentation kommer att finns på kommunens hemsida
Gruppernas uppdrag Analys av förutsättningarna för utveckling Förslag till åtgärder i handlingsplanen (mall) Bidra till visionsarbetet Vem: de som är intresserade och tjänstemän från kommunen All dokumentation kommer att finns på kommunens hemsida Hans-Erik

12 Arbetsgrupperna Öppna för alla att delta
En Skebokvarnare sammankallande för varje grupp Grupperna beslutar själv om ”formalia”; mötestider, minnesanteckningar, etc. All dokumentation kommer ligga på kommunens hemsida En från varje grupp deltar i visionsgruppen Tjänstemän deltar i alla grupper

13 Roller Sammankallande Tjänstemän Vara kontaktperson för gruppen
Delta i visionsgruppen Arbeta tillsammans med tjänstemännen om administration Tjänstemän Ge administrativ stöd Bidra med kunskap och fakta Samordna med kommunens förvaltningar

14 Visionsgruppens uppdrag
Att leda visionsprocessen Säkerställa att visionen är förankrat i orten Att samordna informationen från de andra grupperna Vem: en från varje förening + sammankallande för arbetsgrupperna Hans-Erik

15 Fika och kolla arbetsgrupperna
Trafik och kommunikationer Offentlig fysisk miljö Företag och turism

16 Skebokvarn 2019

17 En vision… är ledstjärna för utvecklingen
uttrycker ett önskvärt framtida tillstånd (=idealtillstånd) ger kraft och energi besvarar frågan: Vad vill vi skapa? skapar delaktighet, gemenskap och stolthet verktyg att prioritera vad vi ska göra

18 Byggstenar för Skebokvarn
Hur ser det ut i dag? SWOT Hur ser det ut runt oss? Trendanalys Byggstenar för Skebokvarn Skebokvarn 2019

19 Visionsgruppens uppdrag
Att leda visionsprocessen Säkerställa att visionen är förankrat i orten Att samordna informationen från de andra grupperna Vem: en från varje förening + sammankallande för arbetsgrupperna Hans-Erik

20 Ortsutveckling Skebokvarn
Mobiliserande Juni 2012 Möte med föreningarna Vision och planering Nov 2012 – november 2013 Arbetsgrupper och stormöten Genomförande Dec 2013-dec 2016/2017 Genomföra handlingsplanen Karina

21 SWOT analys Styrkor Svagheter Möjligheter Hot Grupper på max 4
Blädderblock till varje grupp Skriv upp allas synpunkter För återkoppling välj ut 1 styrka och 1 svaghet Styrkor Svagheter Möjligheter Hot

22 Nästa steg Arbetsgrupperna träffas första gången inom den nästa månad
Kommer överens om hur anteckningar med mera ska föras Samordningsgruppen träffas den 6 mars Nytt stormöte i april/maj Återkoppling från grupperna Nästa steg i visionsarbetet

23 Ortsutveckling Skebokvarn
Tack för ikväll! Arbetsgruppen


Ladda ner ppt "Ortsutveckling Skebokvarn"

Liknande presentationer


Google-annonser