Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kvalitetssäkring ISO 9000. Så här går Du tillväga Arbetet har tre faser  Förberedelse  Genomförande  Förvaltning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kvalitetssäkring ISO 9000. Så här går Du tillväga Arbetet har tre faser  Förberedelse  Genomförande  Förvaltning."— Presentationens avskrift:

1 Kvalitetssäkring ISO 9000

2 Så här går Du tillväga Arbetet har tre faser  Förberedelse  Genomförande  Förvaltning

3 Ledningsansvaret Ledningen ska utarbeta och ta beslut om:  Kvalitetspolicy  Kvalitetsmål Som ska överensstämma med företagets affärsidé.

4 Utse och avsätt resurser En projektgrupp ska skapas, bestående av:  Styrgrupp  Projektledare  Processägare  Arbetsgrupp/grupper För samtliga ska ansvar och befogenheter beslutas.

5 Analysera nuläget Gå igenom verksamheten för att:  Kartlägga nuläget  Identifiera och åtgärda problem  Identifiera processer

6 Upprätta handlingsplan Utifrån kartläggningen av nuläget upprättas en plan för att:  Utföra aktiviteter i rätt tidsordning  Dela upp arbetet i etapper

7 Utarbeta dokumentstruktur Innan arbetet påbörjas utarbetas:  Dokumentlayout  Dokumentstruktur Så att inte onödig tid upptas i ett senare skede i processen

8 Motivera och utbilda För att skapa ett framgångsrikt projekt, motivera och utbilda  Ledningen  Processägare  Arbetsgrupper  Interna revisorer  Övriga medarbetare

9 Dokumentera Använd enhetlig layout, börja med nivå 1: Mål, policy Styrande rutiner Instruktioner Checklistor, blanketter m.m.

10 Fastställ och distribuera Ett kvalitetssystem blir aldrig ”klart”, distribuera när det är tillräckligt färdigt. Arbeta enligt kvalitetssystemet.

11 Utbilda och utför interna revisioner  Utse interna revisorer  Utbilda interna revisorer  Planera…  Förbered  Genomför  Rapportera och sammanställ  Följ upp

12 Följ upp kvalitetsystemets effektivitet Innan certifiering ska ledningen bl a gå igenom:  Kvalitetssystemets effektivitet och lämplighet  Resultat av interna revisioner  Korrigerande åtgärder  Förebyggande åtgärder  Resultat av interna revisioner

13 Certifiering Olika aktiviteter att gå igenom: Frivilliga aktiviteter Obligatoriska aktiviteter FördiskussionX ManualgranskningX PlaneringsdialogX FörrevisionX CertifieringsrevisionX Eventuell efterrevision X Uppföljande revisioner X


Ladda ner ppt "Kvalitetssäkring ISO 9000. Så här går Du tillväga Arbetet har tre faser  Förberedelse  Genomförande  Förvaltning."

Liknande presentationer


Google-annonser