Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kvalitetssäkring ISO 9000.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kvalitetssäkring ISO 9000."— Presentationens avskrift:

1 Kvalitetssäkring ISO 9000

2 Så här går Du tillväga Arbetet har tre faser Förberedelse Genomförande
Förvaltning

3 Ledningsansvaret Ledningen ska utarbeta och ta beslut om:
Kvalitetspolicy Kvalitetsmål Som ska överensstämma med företagets affärsidé.

4 Utse och avsätt resurser
En projektgrupp ska skapas, bestående av: Styrgrupp Projektledare Processägare Arbetsgrupp/grupper För samtliga ska ansvar och befogenheter beslutas.

5 Analysera nuläget Gå igenom verksamheten för att: Kartlägga nuläget
Identifiera och åtgärda problem Identifiera processer

6 Upprätta handlingsplan
Utifrån kartläggningen av nuläget upprättas en plan för att: Utföra aktiviteter i rätt tidsordning Dela upp arbetet i etapper

7 Utarbeta dokumentstruktur
Innan arbetet påbörjas utarbetas: Dokumentlayout Dokumentstruktur Så att inte onödig tid upptas i ett senare skede i processen

8 Motivera och utbilda För att skapa ett framgångsrikt projekt, motivera och utbilda Ledningen Processägare Arbetsgrupper Interna revisorer Övriga medarbetare

9 Dokumentera Använd enhetlig layout, börja med nivå 1:

10 Fastställ och distribuera
Ett kvalitetssystem blir aldrig ”klart”, distribuera när det är tillräckligt färdigt. Arbeta enligt kvalitetssystemet.

11 Utbilda och utför interna revisioner
Utse interna revisorer Utbilda interna revisorer Planera… Förbered Genomför Rapportera och sammanställ Följ upp

12 Följ upp kvalitetsystemets effektivitet
Innan certifiering ska ledningen bl a gå igenom: Kvalitetssystemets effektivitet och lämplighet Resultat av interna revisioner Korrigerande åtgärder Förebyggande åtgärder

13 Frivilliga aktiviteter Obligatoriska aktiviteter
Certifiering Olika aktiviteter att gå igenom: Frivilliga aktiviteter Obligatoriska aktiviteter Fördiskussion X Manualgranskning Planeringsdialog Förrevision Certifieringsrevision Eventuell efterrevision Uppföljande revisioner


Ladda ner ppt "Kvalitetssäkring ISO 9000."

Liknande presentationer


Google-annonser