Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna Information om utredning Utredningen syftar till att kartlägga och föreslå eventuella justeringar i de insatser och den organisation som Lidköpings.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna Information om utredning Utredningen syftar till att kartlägga och föreslå eventuella justeringar i de insatser och den organisation som Lidköpings."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna Information om utredning Utredningen syftar till att kartlägga och föreslå eventuella justeringar i de insatser och den organisation som Lidköpings kommun nyttjar för att på bästa sätt hantera de barn/elever som genom sitt agerande utmanar vuxenvärlden till att ta större ansvar. Utredare/projektledare Kess Simmasgård från företaget SENATOR Senator@senator.se Senator@senator.se 070-777 33 64 Kess Simmasgård Konsult

2 Process Innan ni går ges ni möjlighet att skriva ned era tankar… Vi slutar när vi är klara.

3 Problem? AEBCDFAEBCDF

4 Uppdrag Uppdraget i delområden: Hur väl, i förhållande till uppdraget, är Stödenhetens, grundskolans och förskolans organisation utformad för att tillgodose behoven hos barn i behov av särskilt stöd? Hur uppfattas insatserna från Stödenheten av rektorerna? Hur väl anpassade är rutiner, blanketter och elevdokumentationen? Hur väl är för- och grundskolan anpassad till elevens behov?

5 Uppdrag Hur väl anpassade är insatserna gentemot barn/elever i behov av särskilt stöd? Är Stödenhetens uppdrag i paritet med Skollagen? Summan av dessa granskningar ska ge svar på den övergripande frågan Hur bra är vi egentligen?

6 Arbetsorganisation Utredningen bedrivs som ett projekt och styrs av en styrgrupp som består av: Nämndsordförande: Mario Melani Skolchef:Johan Olofsson Utvecklingschef:Gunilla Kindberg

7 Arbetsorganisation Utredningen har en arbetsgrupp som såväl utför egna ”granskningar” som i samspel med utredaren gör granskningar och bedömningar, arbetsgruppen består av: Tf. stödenhetschefHelene Larsson Elevhälsosamordnare Patrik Ekman KuratorLisbet Rohdin SkolpsykologSofia Turner Skolsköterska Kerstin Fransson SpecialpedagogMartina Persson RektorMargareta Bjurmar RektorMalin Hemberg Rektor Monica Alsterhag

8 Arbetsorganisation Arbetsgruppen föreslås delas i tre utredningsgrupper vilka var för sig och i samspel med utredaren genomför nödvändiga granskningar. Förslag till uppdelning med tre deltagare i varje grupp. Administrativ grupp, ska granska och sammanställa rutiner, dokument och elevdokumentation. Enskild elevutveckling, ska granska omdömen, betyg, nationella prov och delta i intervjuer. Organisationen, ska granska organisationen Stödenheten.

9 Insatser Intervjuer av upplysande karaktär riktade till nyckelpersoner Djupintervjuer för att skapa en djupare förståelse Särskilda riktade ”intervjuer” och /eller hälsosamtal till elever i behov av särskilt stöd Enkät till -samtliga rektorer -stödenhetens personal Dokumentstudier, samt granskning av rutiner, blanketter Okulära granskningar

10 Insyn delaktighet Projektet syftar till att vara så transparant som det bara är möjligt. Formerna för hur information löpande ska nå berörda befattningshavare ska utarbetas av arbetsgruppen. Möte/en av det slag som vi nu genomför planeras även i avslutningen av projektet.

11 Tidsplan Klart i början av mars.

12 Problematisering Jag vill ha er hjälp: 1Hur får vi tillgång den enskilde elevens, upplevelse av sin skolsituation?

13 Problematisering Innan ni går, skriv ned på det utdelade arket: vad Du anser om det som Du nyss hört? ange om det är något som Du vill skicka med redan nu som är viktigt att tänka på i det kommande arbetet


Ladda ner ppt "Välkomna Information om utredning Utredningen syftar till att kartlägga och föreslå eventuella justeringar i de insatser och den organisation som Lidköpings."

Liknande presentationer


Google-annonser