Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LDG 8 SEP -14. A TT FUNDERA KRING … Idag sammankallas och leds LDG genom turordningsschema Idag sammankallas och leds VKG av resursperson Idag inhämtar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LDG 8 SEP -14. A TT FUNDERA KRING … Idag sammankallas och leds LDG genom turordningsschema Idag sammankallas och leds VKG av resursperson Idag inhämtar."— Presentationens avskrift:

1 LDG 8 SEP -14

2

3 A TT FUNDERA KRING … Idag sammankallas och leds LDG genom turordningsschema Idag sammankallas och leds VKG av resursperson Idag inhämtar resursperson ”status” från igångstartade grupper samt inblandade verksamheter. Funktion som ser helheten. Idag är 2 personer bryggan mellan LDG/VKG, tar med uppdrag etc. Idag hanteras info som minnesanteckningar och div bilagor mejledes via en person, samt på RF- webb. Idag finns inget tydligt uppdrag eller kravprofil på återrapportering från LDG ”uppåt” Idag finns personer på RF som utbildar, ”servar” LDG/VKG med statistik etc. Inget uttalat hur VKG sammankallas. År 2015 är 1 person bryggan mellan LDG/VKG. År 2015 är det idag ingen uttalad person som inhämtar ”status” från grupper och verksamheter. Funktion som ser helheten. År 2015 finns inte RF-webbsida År 2015 finns inte resurspersonerna från RF, att serva med statistik etc. Handlingsplanen norr 2014-2016 kommer behöva uppdateras och utvecklas löpande Vilket är behovet hos LDG/norra länsdelen inför år 2015? Vilket stöd behövs ”uppifrån”? Hur rustar vi oss inför framtiden? Nuläget Framtiden

4

5 L ÄNSDELSGRUPPEN Mål Skapa förutsättningar för att äldre som är i behov av vård och omsorg blir omhändertagna i ett helhetsperspektiv med individen i fokus, oberoende av ansvarig vård eller omsorgsgivare. Delmål Forma samarbetsgruppen för att gemensamt förbättra arbetet kring de mest sjuka äldre. Uppföljning I november genomförs en utvärdering (i kvalitativ form) kring gruppens funktion, omfattning och form.

6 Ansvar/aktivitet: - inom den enskilda verksamheten skapa en struktur/kommunikationsplan för hur vårdkedjefrågor kontinuerligt ges utrymme i linjeorganisationen samt att in-/utflöde mellan länsdelsgrupp och verksamheten skapas. - delta i arbetet och aktiv vid möten, komma med idéer, synpunkter, aspekter utifrån sitt perspektiv, vara förberedd inför möten. - skapa goda förutsättningar för samverkan - skapa operativt arbete på hemmaplan och ge mandat till berörda professioner - - arbeta för det vi gemensamt beslutat i handlingsplanen


Ladda ner ppt "LDG 8 SEP -14. A TT FUNDERA KRING … Idag sammankallas och leds LDG genom turordningsschema Idag sammankallas och leds VKG av resursperson Idag inhämtar."

Liknande presentationer


Google-annonser