Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur väl verksamheten uppfyller nationella mål

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur väl verksamheten uppfyller nationella mål"— Presentationens avskrift:

1 Vad är kvalitet i förskola, skola, vuxen- utbildning och skolbarnsomsorg
Hur väl verksamheten uppfyller nationella mål svarar mot nationella krav och riktlinjer uppfyller andra uppsatta mål, krav och riktlinjer, förenliga med de nationella kännetecknas av en strävan till för-nyelse och ständiga förbättringar

2 Alla skolor ska vara bra skolor regeringens kvalitetsprogram för skolan
Insatser för ökad individanpassning Stärkt rätt till information om elevens studieutveckling i grundskolan Alla elever i grundskolan får en individuell utvecklingsplan Skriftligt omdöme i år 9 för elever som inte når målen Skärpta regler för kvalitetsredovisningar Kvalitetsredovisningar även för förskolan och skolbarnsomsorgen Enhetliga resultatmått i kvalitetsredovisningarna Skärpt statlig granskning och tillsyn av kommuner och skolor Ny myndighet för skolutveckling

3 Vad är kvalitetsarbete
Systematiskt och strukturerat arbete för att utveckla eller skapa förutsättningar för utveckling av kvaliteten i verksamheten Innefattar; uppföljning och utvärdering, analys och värdering, förbättringsåtgärder

4 Kvalitetsarbetets innehåll och processer
Klargör nuläget Enas om utvecklingsbehovet delaktighet och inflytande Formulera mål och beskriv för- väntade effekter Enas om utvecklingsåtgärder och gör en tydlig åtgärdsplan åtgärder, aktiviteter, insatser tidsplan uppföljning och utvärdering Fördela ansvaret Dokumentera löpande Kvalitetsredovisa Framgångsfaktorer Fokus på mål och resultat Delaktighet och inflytande Långsiktighet och uthållighet

5 Kvalitetsarbete - översiktsbild
Roll och resurs- fördelning Mål Genomförande av verksamheten Utveckling av kvaliteten i verksamheten Utvecklings- åtgärder Uppföljning/ utvärdering Resultat Dialog Kvalitets- redovisning Analys och bedömning

6 Kvalitetsredovisning - ett utvecklingsinstrument -
Samlad bedömning i skola och kommun Nationella mål Bygger på kontinuerlig uppföljning och utvärdering Utvecklingsåtgärder

7 Kvalitetsredovisningens syfte och funktion
Centralt verktyg för kvalitetsarbete Förbättrat informationsvärde Ökad delaktighet i skolans utveckling Främjande för kvalitetsarbete och styrning Enhetliga resultatmått Även omfatta förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg (Regeringens kvalitetsprogram för skolan) artikelnr U03.005)

8 Framgångsfaktorer för arbetet med kvalitetsredovisningar
Förståelse för styrsystemet Gemensamma föreställningar om begrepp som utgör grunden för kvalitetsarbetet Kompetens, engagemang, och pådrivande krafter Personalens delaktighet och ansvar i arbetet Kontinuitet i uppföljning och ut- värdering mmmmmm


Ladda ner ppt "Hur väl verksamheten uppfyller nationella mål"

Liknande presentationer


Google-annonser