Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Treserva Användarföreningen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Treserva Användarföreningen"— Presentationens avskrift:

1 Treserva Användarföreningen
Experience the commitment®

2 Socialstyrelsens arbete Referensgrupper för ÄO och HSL
Treservas utveckling Flödet för ÄO Flödet för HSL Upplägg Utmaningar Omvärld: Allt fler äldre Ökade kostnader Färre resurser Anpassningar av lagstiftningar Kroniska sjukdomar Mer fokus på riskbedömningar/ proaktivt arbete service kvalité Valmöjligheter Delaktighet/information Uppfylla krav på teknik och säkerhet Uppfylla krav på mer statistik/underlag för utvärdering/uppföljning

3 Socialstyrelsens arbete
Projekt ÄBIC Förändrat arbetssätt, Gemensamt språk Strukturerad dokumentation Nationell informationsstruktur KSI Kommunal hälso- och sjukvård Bakgrunden till Socialstyrelsens arbete är: För medborgaren ge inflytande och möjlighet till delaktighet Rättsäkerhet och likabehandling Förändrat arbetssätt Fokus på den enskildes behov Gemensamt språk fokus på klassifikationerna Strukturerad dokumentation bygger på ett standardiserat informationsflöde som leder till minskad dokumentation i fritext Nationell informationsstruktur- Nya generiska flöden för Socialtjänst. Innebär att det kommer bli justeringar i ÄBIC projektet KSI har kommit ut men är fortfarande i ett tidigt skede och behöver testas. Det finns all anledning att tro att det blir justeringar

4 Referens-grupperna ÄO HSL Gotland Göteborg Gävle Hammarö Kungälv Håbo
Linköping Karlstad Mullsjö Nässjö Tibro Tyresö Örebro Älvkarleby Lägre kostnader med bättre kvalité Personcentrerad Livshändelseperspektiv Samverkan - flexibilitet Allt fler vårdas hemma Betalning efter prestation Digitala möten på brukarnas villkor Evidensbaserad praktik

5 Treservas utveckling IBIC ÄO, HSL Processtöd
Formulärbaserad dokumentation Stöd för klassifikationer Mobilt arbetssätt e-Tjänster Treservas utveckling

6 PROCESS ÄLDREOMSORG HANTERA ANSÖKAN INHÄMTA FAKTA BEDÖMA BEHOV BESLUTA PLANERA GENOMFÖRA FÖLJA UPP RESULTATET Ursprunglig frågeställning Den enskildes uppfattning Bedömt funktions- tillstånd Slutligt beslut Planerade insatser Genomförande/genomförda insatser Se inhämta fakta Förtydligad frågeställning Aktivitet och delaktighet Relaterad faktorer Avsett funktions- tillstånd – mål Bedömt tillstånd Uppgifter andra handläggare Prövat behov av insatser Måluppfyllelse Vi har utgått från Socialstyrelsens processmodeller Aktivitet och delaktighet Relaterade faktorer Förslag på insatser Den enskildes uppfattning om kvalitet Övergripande mål med insatser

7 PROCESS KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
HANTERA HÄLSOFRÅGE- STÄLLNING PLANERA OCH GENOMFÖRA UTREDNING BEDÖMA BEHOV PLANERA OCH GENOMFÖRA BEHANDLANDE ÅTGÄRDER FÖLJA UPP RESULTATET Frågeställning Planera utredande åtgärder Aktuellt hälsotillstånd Bestämma och planera Resultatbedömt hälsotillstånd Geomföra utredande åtgärder Avsett hälsotillstånd Genomförda Ej genomförda Måluppfyllelse


Ladda ner ppt "Treserva Användarföreningen"

Liknande presentationer


Google-annonser