Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mänskliga rättigheter för vem och för vad? ht 2016 Susanne Fransson

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mänskliga rättigheter för vem och för vad? ht 2016 Susanne Fransson"— Presentationens avskrift:

1 Mänskliga rättigheter för vem och för vad? ht 2016 Susanne Fransson www.diskrimineringslagen.se

2 Introduktion, bakgrund, utveckling Det historiska perspektivet: Vem var Olympe de Gouge? Det rättsliga perspektivet Det samhällsvetenskapliga/rättssociologiska perspektivet

3 Blåa, röda och gröna rättigheter Statens skyldighet och individens rättigheter och friheter Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter Hållbar utveckling, miljörättigheterna

4 Mänskliga – vem omfattas?

5 Rättigheter och friheter Negativa och positiva Absoluta och progressiva Individuella och kollektiva Kollisioner och begränsningar: min rättighet och din frihet

6 Sverige och folkrätten Monism Dualism: fördragskonform tolkning, transformation och inkorporering Ett exempel: Åke Green målet Europakonvention inkorporerad 1995 Barnkonventionen inkorporeras 2018

7 Regeringsformen och diskrimineringslagen 1 kap. 2 § Likabehandling och icke-diskriminering 1 kap. 9 § Sakligt och opartiskt 2008 års diskrimineringslag – förbud, sanktioner och aktiva åtgärder

8 Exemplet Barnkonventionen Artikel 19 Artikel 31 Tredje tilläggsprotokollet - klagorätten

9 För och till vad? Mänskliga rättigheter som en vision och som en nödvändig och realistisk utopi Mänskliga rättigheter på samhällsnivå och globalt? Mänskliga rättigheter i arbetet med människor Socialarbetare ”human rights workers” Ett rättighetsbaserat perspektiv i arbetet med människor

10 Lästips och annat Teorier om rättigheter. En antologi om mänskliga rättigheter. Sammanställd av Peter Bauhn. Mänskliga rättigheter i svensk belysning. (red.) Annika Staaf & Lars Zanderin. Human Rights and Social Work. Towards rights-based practise. Jim Ife. SOU 2016:19 Barnkonventionen blir svensk lag Västragötalandsregionens rättighetskommitté.


Ladda ner ppt "Mänskliga rättigheter för vem och för vad? ht 2016 Susanne Fransson"

Liknande presentationer


Google-annonser