Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

INSPIRE i Statistikcentralen Nordic Forum for Geostatistics 12-13.9.2013 Nicola Brun, Statistikcentralen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "INSPIRE i Statistikcentralen Nordic Forum for Geostatistics 12-13.9.2013 Nicola Brun, Statistikcentralen."— Presentationens avskrift:

1 INSPIRE i Statistikcentralen Nordic Forum for Geostatistics 12-13.9.2013 Nicola Brun, Statistikcentralen

2 Innehåll Organisering av INSPIRE i Finland Förverkligande av INSPIRE i Statistikcentralen Statistikcentralens INSPIRE-tjänster Statistikcentralens INSPIRE- data Framtiden 2013-09-132Nicola Brun, Statistikcentralen

3 Organisering av INSPIRE i Finland I Finland har en lag och förordning om en infrastruktur för geografisk information antagits för implementering av Inspire-direktivet Förpliktigade myndigheter är specificerade i förordningen, var myndighet sköter förverkligande själv (utan finansiellt stöd) Jord- och skogsbruksministeriet verkar som Inspire- kontaktpunkt i Finland Den nationella samordnande myndigheten är Delegationen för geografisk information Den gemensamma webbplatsen Paikkatietoikkuna sköts av Lantmäteriverket 2013-09-133Nicola Brun, Statistikcentralen

4 Förverkligande av INSPIRE i Statistikcentralen INSPIRE-projektet 10.9.2012 – 19.8.2013 Uppgifter: 1)Definition av datamaterial och tjänster 2)Förverkligande av INSPIRE (metadata, data, visnings- och nedladdningstjänster) 3)Evaluering av resultat Totalt 120,5 dagsverken. Projektgruppen bestod av sju personer, ledningsgruppen av fem + projektledaren INSPIRE-data och tjänster publicerades 17.5.2013publicerades 2013-09-134Nicola Brun, Statistikcentralen

5 Statistikcentralens INSPIRE-tjänster Länkar till metadata, WMS- och WFS-tjänster (samt delvis ATOM-flöden) på Statistikcentralens webbsidor Metadatat finns på webbplatsen Paikkatietoikkuna, som också fungerar som visningstjänst Datat ligger på Statistikcentralens egen GeoServer Alla tjänster baserar sig på öppen källkod, koderna finns tillgängliga på adressen oskari.orgoskari.org För tillfället avgiftsfritt (i brist på infrastruktur för avgiftsbelagd tjänst) 2013-09-135Nicola Brun, Statistikcentralen

6 Statistikcentralens webbsidorwebbsidor 2013-09-136Nicola Brun, Statistikcentralen Kommer snart även på svenska

7 Webbplatsen Paikkatietoikkuna Paikkatietoikkuna 2013-09-137Nicola Brun, Statistikcentralen

8 GeoServer 2013-09-138Nicola Brun, Statistikcentralen Datat kan nerladdas i flera olika format

9 Statistikcentralens INSPIRE-data Minimikraven på det data Statistikcentralen publicerar fastställdes i samarbete med Delegationen för geografisk information Fyra teman: 1)Statistiska enheter områdesindelningar som används i statistiken, sk. statistikområden 2)Allmännyttiga tjänster läroanstalter 3)Produktions- och industrianläggningar produktions- och industrianläggningar med över 10 arbetstagare 4)Befolkningsfördelning folkmängd, befolkning efter kön, befolkning efter ålder 2013-09-139Nicola Brun, Statistikcentralen

10 Data i teman 1-3 1)Statistikområden Kommunbaserade områdesindelningar: storområden, landskap, ekonomiska regioner, regionförvaltningsverk, närings-, trafik- och miljöcentraler samt kommuner Rutnät 1km x 1km 2)Läroanstalter (position, läroanstaltens namn) Grundskolor, gymnasier och enhetskolor 3)Produktions- och industrianläggningar (position, näringsgren på 2-nr nivå) Produktions- och industrianläggningar med över 10 arbetstagare 2013-09-1310Nicola Brun, Statistikcentralen

11 Data i tema 4 4)Befolkningsfördelning (folkmängd, befolkning efter kön, befolkning efter ålder: 0-14, 15-64, 65- ) Befolkning per kartruta (1km x 1km) Befolkning per statistikområde  Befolkning efter storområde  Befolkning efter landskap  Befolkning efter ekonomisk region  Befolkning efter regionförvaltningsverk  Befolkning efter närings-, trafik- och miljöcentral  Befolkning efter kommun 2013-09-1311Nicola Brun, Statistikcentralen

12 Framtiden Årlig uppdatering av nuvarande data ETRS-LAEA-rutor (nu enbart ETRS-TM35FIN-rutor) Samarbetsprojektet ”Spatial Statistics on Web” 2014-2015 I samarbete med Lantmäteriverket Till stor del finansierat med EU Grant Mål: vidareutveckling av Kartfönstret så att det möjliggör bättre visning av och analysverktyg för spatial statistik Ej ännu undertecknat Övrigt rutdata och kartgränser är tills vidare avgiftsbelagda trots stora påtryckningar om att ”öppna” mera data 2013-09-1312Nicola Brun, Statistikcentralen

13 Tack! Frågor? Nicola Brun Planerare Befolknings- och välfärdsstatistik, specialtjänster Tfn +358 9 1734 3590 nicola.brun@stat.fi 2013-09-1313Nicola Brun, Statistikcentralen


Ladda ner ppt "INSPIRE i Statistikcentralen Nordic Forum for Geostatistics 12-13.9.2013 Nicola Brun, Statistikcentralen."

Liknande presentationer


Google-annonser