Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kyrkans Trygghetsråd 1 Omställning. Kyrkans Trygghetsråd 2 Bakgrund Kollektivavtalsstiftelse Avtalsrörelsen 2005 Parter: Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kyrkans Trygghetsråd 1 Omställning. Kyrkans Trygghetsråd 2 Bakgrund Kollektivavtalsstiftelse Avtalsrörelsen 2005 Parter: Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation."— Presentationens avskrift:

1 Kyrkans Trygghetsråd 1 Omställning

2 Kyrkans Trygghetsråd 2 Bakgrund Kollektivavtalsstiftelse Avtalsrörelsen 2005 Parter: Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation Vision, Kommunal, Lärarförbundet,SSR/Jusek och KyrkA Finansieras genom avgift (2016: 0,03 % av arbetsgivarens lönesumma) Verksamheten startade 2006

3 Kyrkans Trygghetsråd 3 Organisation Styrelse Beredningsgrupp Kansli Utförare AU 5 + 5 ledamöter 2 + 2 ledamöter ur styrelsen Pomona Balance AB Antenn

4 Kyrkans Trygghetsråd 4 Omställningsåtgärder Arbetsgivare Chefsstöd för omställningsprocessen Teamutveckling för kvarvarande arbetslag Kostnadsbidrag för avtalspension Arbetstagare Coachning Studiestöd Förlängd uppsägningstid Löneutfyllnad AGE Uppsägning p.g.a. 1) arbetsbrist 2) ohälsa Uppsägning p.g.a. arbetsbrist

5 Kyrkans Trygghetsråd 5 Hur man ansöker Arbetsgivarstöd Vid arbetsbrist Egen ansökan Arbetstagare Vid arbetsbrist eller ohälsa Gemensam ansökan ag + at Protokoll från förhandling Utredning om arbetsoförmåga Vid ohälsa; obs! ag ska ha fullgjort sitt rehab.ansvar

6 Kyrkans Trygghetsråd 6

7 7

8 8

9 9 Ansökningar totalt Ansökningar totalt (avslag samt beviljade) sedan 20060701 2006/200725 st 200843 st 200945 st 201031 st 201167 st 2012 58 st 2013 50 st 201441 st 201533 st Totalt393 st

10 Kyrkans Trygghetsråd 10 Stöd till arbetsgivare 20152 st (1 st chefs- och ledn.stöd + 1 teamutv.) 20142 st (1 st chefs- o ledn.stöd + 2 teamutv.) 20134 st (3 st teamutv. 1 st chefs- och ledningsstöd) 20125 st (chefs- och ledningsstöd/teamutveckling) 20118 st arbetsgivare beviljades stöd (chefs- och ledningsstöd/teamutveckling)

11 Kyrkans Trygghetsråd 11 Ohälsa Sedan 1 januari 2013 har vi haft 20 st ansökningar om ohälsa

12 Kyrkans Trygghetsråd 12 Läsa mer? www.kyrkanstrygghetsrad.se Broschyr


Ladda ner ppt "Kyrkans Trygghetsråd 1 Omställning. Kyrkans Trygghetsråd 2 Bakgrund Kollektivavtalsstiftelse Avtalsrörelsen 2005 Parter: Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation."

Liknande presentationer


Google-annonser