Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vilket stöd finns vid rehabilitering?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vilket stöd finns vid rehabilitering?"— Presentationens avskrift:

1 Vilket stöd finns vid rehabilitering?
1

2 Arbetsplatsnära stöd Bidrag till arbetsgivare för att förebygga och förkorta sjukfall bland anställda

3 Förebygga och förkorta sjukfall på arbetsplatsen
Bidrag för inköp av utredande insats för att komma fram till insatser som förebygger och förkortar sjukfall och ökar arbetstagares möjligheter att återgå i arbete. Bidraget riktar sig till alla arbetsgivare Gäller alla anställda både i förebyggande syfte och i ett pågående sjukfall   Bidraget ges för kostnad för utredande insats som köps av en av Försäkringskassan godkänd anordnare Bidraget administreras och betalas ut av Försäkringskassan

4 Hur stort är bidraget? Bidrag lämnas för halva kostnaden av den klara utredningen, dock max kronor. Går att ansöka retroaktivt från och med den 1 januari 2014

5 När kan arbetsplatsnära stöd behövas?
Stödet kan användas vid till exempel: Upprepad korttidsfrånvaro Signaler om ohälsa När arbetsförmågan är oklar i förhållande till arbetsuppgifter Om det finns risk för att det blir svårigheter för den anställda att återgå i arbete Om det finns risk för att det kan bli en sjukskrivning

6 Vad krävs för att få bidrag?
Utredande insatsen ska utföras av godkänd företagshälsovård eller annan godkänd aktör och omfatta: Bedömning av den anställdas funktion i förhållande till arbetsuppgifterna Kartläggning av den anställdas hinder och resurser  Företagshälsovården/aktören ska ha kunskap om arbetsplatsen samt föra dialog med chef och anställd om lämpliga fortsatta insatser Övervägt alternativ som arbetshjälpmedel, arbetsresor, anpassning och deltidssjukskrivning

7 Enkelt att ansöka Arbetsgivaren kan skicka in ansökan när
utredningen för arbetstagaren är slutförd. Sista datum för ansökan för år 2014 är 1 februari 2015. Ansökningsblanketten och information finns på Följande uppgifter behövs: Vilken godkänd anordnare som använts Vilken anställd det gäller (personnummer) Styrka det belopp som de betalat för tjänsten (faktura) Bidraget betalas ut senast 45 dagar efter inkommen ansökan.

8


Ladda ner ppt "Vilket stöd finns vid rehabilitering?"

Liknande presentationer


Google-annonser