Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Omställningsavtalet –KOM-KL

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Omställningsavtalet –KOM-KL"— Presentationens avskrift:

1 Omställningsavtalet –KOM-KL
Gäller fr.o.m

2 Omställningsavtalet Gäller för: - Uppsagd på grund av arbetsbrist
Varit tillsvidareanställd enligt AB, Allmänna Bestämmelser Varit anställd hos arbetsgivaren i minst ett år - Arbetat minst 40 procent

3 Syfte Arbeta med aktivt omställningsarbete för att stödja och hjälpa arbetstagaren till nytt arbete (krav varit anställd minst 1 år) Ekonomiska förmåner (krav varit anställd minst 5 år)

4 Ekonomiska förmåner 80 procent av lönen, inklusive A-kasseersättning, under 200 ersättningsdagar och därefter 70 procent under ytterligare 100 ersättningsdagar. Förutsättningen är att man har varit anställd i minst fem år. 80 procent av lönen under 43 ersättningsdagar om den f.d. anställde tillsammans med sin rådgivare hos Omställningsfonden kommer överens om deltagande i en aktivitet som innebär att f.d. anställde mister sin a-kasseersättning.

5 Ekonomiska förmåner " A-kasseutfyllnad" inom 450 kalenderdagar
Kvalificeringstid: Haft en sammanhängande anställning hos arbetsgivaren sedan minst fem år då anställningen upphör Lön 80% per dag, divisor 21,8 Avgår A-kasse-ersättning max 680 kr per dag från OM per dag inkl. soc.avg 200 dagar kostar 70% per dag avgår akassa 100 dagar kostar Total kostnad vid given lön och alla dagar går åt 70 000 56 000 2 569 -680 1 889 2 347 49 000 2 248 1 568 1 948 50 000 40 000 1 835 1 155 1 435 35 000 1 606 926 1 150 28 000 1 284 604 751 24 500 1 124 444 552 55 153 27 000 21 600 991 311 386 77 246 18 900 867 187 232 23 233 23 000 18 400 844 164 204 40 766 16 100 739 59 73 7 273 48 040 21 000 16 800 771 91 113 22 526 14 700 674 Soc avg. = särskilda löneskatten är 24,26 % (år 2012)

6 Ekonomiska förmåner "Ersättning i stället för a-kassa" inom 180 dagar, upp till 43 dagar Kvalificeringstid: Varit anställd hos arbetsgivaren i minst ett år Lön 80% per dag Inkl soc. avg. per dag Kostnad om alla 43 dagar 70 000 56 000 2 569 3 192 50 000 40 000 1 835 2 280 98 040 35 000 28 000 1 284 1 596 68 628 27 000 21 600 991 1 231 52 942 23 000 18 400 844 1 049 45 098 21 000 16 800 771 958 41 177 Soc avg. = särskilda löneskatten är 24,26 % (år 2012)

7 Uppsägningstid från ag
6 månader (anställd minst 12 mån). För en arbetstagare som fyllt 57 år och som varit anställd hos arbetsgivaren under minst 10 år vid uppsägningstidpunkten är uppsägningstiden ett år. För vissa namngivna grupper inom Kommunals område är uppsägningstid enligt 11 § LAS (1-6 månader utifrån anst. tid)

8 Särskild ersättning till äldre arbetstagare som efter uppsägning är arbetslös och inte längre har rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen Villkor – vem omfattas Gäller för tillsvidareanställd arbetstagare, med sammanhängande anställning enligt Allmänna bestämmelser (AB) med minst 40 procents sysselsättningsgrad hos kommunal arbetsgivare sedan minst 10 år, som sägs upp på grund av arbetsbrist och har fyllt 61 år vid tidpunkten för uppsägningen. Ersättningsnivå – och förutsättning En arbetstagare som väljer att inte längre stå till arbetsmarknadens förfogande när alla ersättningsdagar i arbetslöshetsförsäkringen har förbrukats, eller skulle ha förbrukats om arbetstagaren hade omfattats av försäkringen, ges rätt till särskild ersättning. Denna rätt gäller till och med kalendermånaden innan arbetstagaren fyller 65 år. Ersättningen innebär ett fast belopp per månad som motsvarar 60 procent av arbetstagarens genomsnittliga avlöningsförmån 12 månader före uppsägningstidpunkten och beräknas på arbetstagarens överenskomna fasta kontanta lön inklusive tillägg enligt AB § 34 mom. 2 som har betalats eller skulle ha betalats ut till arbetstagaren.

9 Särskild ersättning - 61 år Exempel
61 år vid uppsägningsdagen och arbetat minst 10 år i kommunen 6-12 månaders uppsägningstid (full lön enligt avtal) 62 år när man lämnar kommunen A-kassa + 80 procent av lönen, inklusive A-kasseersättning, under 200 ersättningsdagar och därefter 70 procent under ytterligare 100 ersättningsdagar (max 300 ersättningsdagar för a-kassa), står till arbetsmarknadens förfogande (ersättningsdagar bekostas av kommunen) 63 år, väljer att inte längre stå till arbetsmarknadens förfogande. At kan ansöka om särskild ersättning hos Omställningsfonden motsvarande 60 % lön fram till och med kalendermånaden innan arbetstagaren fyller 65 år (ca månadslöner bekostas av kommunen).

10 Finansiering Aktiva omställningsinsatser finansieras genom obligatorisk premie om 0,1% på lönesumman (finansiering personalkontoret). Ekonomiska förmåner betalas över löpande räkning, dvs arbetsgivaren (arbetsplatsen) betalar när kostnaden uppstår.

11 Tänk på! Gäller bara vid uppsägning vid arbetsbrist
Personalkontoret anmäler alla verkställda uppsägningar till Omställningsfonden, dessa tar kontakt med berörd personal och därefter avgör den enskilde om den är intresserad eller ej Era verksamheter faktureras löpande Moroten är att den anställde lämnar oss för att gå till ett nytt jobb och då blir det ingen kostnad för AG


Ladda ner ppt "Omställningsavtalet –KOM-KL"

Liknande presentationer


Google-annonser