Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Omställningsavtalet –KOM-KL Gäller fr.o.m 2012-01-01.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Omställningsavtalet –KOM-KL Gäller fr.o.m 2012-01-01."— Presentationens avskrift:

1 Omställningsavtalet –KOM-KL Gäller fr.o.m 2012-01-01

2 Omställningsavtalet Gäller för: - Uppsagd på grund av arbetsbrist -Varit tillsvidareanställd enligt AB, Allmänna Bestämmelser -Varit anställd hos arbetsgivaren i minst ett år - Arbetat minst 40 procent

3 Syfte •Arbeta med aktivt omställningsarbete för att stödja och hjälpa arbetstagaren till nytt arbete (krav varit anställd minst 1 år) •Ekonomiska förmåner (krav varit anställd minst 5 år)

4 Ekonomiska förmåner •80 procent av lönen, inklusive A-kasseersättning, under 200 ersättningsdagar och därefter 70 procent under ytterligare 100 ersättningsdagar. Förutsättningen är att man har varit anställd i minst fem år. •80 procent av lönen under 43 ersättningsdagar om den f.d. anställde tillsammans med sin rådgivare hos Omställningsfonden kommer överens om deltagande i en aktivitet som innebär att f.d. anställde mister sin a-kasseersättning.

5 Ekonomiska förmåner Lön80% per dag, divisor 21,8 Avgår A- kasse- ersättnin g max 680 kr per dag från OM per dag inkl. soc.av g 200 dagar kostar70% per dag avgår akassa från OM per dag inkl. soc.av g 100 dagar kostar Total kostna d vid given lön och alla dagar går åt 70 00056 0002 569-6801 8892 347469 406 49 0002 248-6801 5681 948194 803664 210 50 00040 0001 835-6801 1551 435287 006 35 0001 606-6809261 150115 003402 010 35 00028 0001 284-680604751150 206 24 5001 124-68044455255 153205 360 27 00021 600991-68031138677 246 18 900867-68018723223 233100 480 23 00018 400844-68016420440 766 16 100739-68059737 27348 040 21 00016 800771-6809111322 526 14 700674-68000022 526 " A-kasseutfyllnad" inom 450 kalenderdagar Kvalificeringstid: Haft en sammanhängande anställning hos arbetsgivaren sedan minst fem år då anställningen upphör Soc avg. = särskilda löneskatten är 24,26 % (år 2012)

6 Ekonomiska förmåner "Ersättning i stället för a-kassa" inom 180 dagar, upp till 43 dagar Kvalificeringstid: Varit anställd hos arbetsgivaren i minst ett år Soc avg. = särskilda löneskatten är 24,26 % (år 2012) Lön 80%per dagInkl soc. avg. per dag Kostnad om alla 43 dagar 70 00056 0002 5693 192137 256 50 00040 0001 8352 28098 040 35 00028 0001 2841 59668 628 27 00021 6009911 23152 942 23 00018 4008441 04945 098 21 00016 80077195841 177

7 Uppsägningstid från ag •6 månader (anställd minst 12 mån). För en arbetstagare som fyllt 57 år och som varit anställd hos arbetsgivaren under minst 10 år vid uppsägningstidpunkten är uppsägningstiden ett år. •För vissa namngivna grupper inom Kommunals område är uppsägningstid enligt 11 § LAS (1-6 månader utifrån anst. tid)

8 Villkor – vem omfattas Gäller för tillsvidareanställd arbetstagare, med sammanhängande anställning enligt Allmänna bestämmelser (AB) med minst 40 procents sysselsättningsgrad hos kommunal arbetsgivare sedan minst 10 år, som sägs upp på grund av arbetsbrist och har fyllt 61 år vid tidpunkten för uppsägningen. Ersättningsnivå – och förutsättning En arbetstagare som väljer att inte längre stå till arbetsmarknadens förfogande när alla ersättningsdagar i arbetslöshetsförsäkringen har förbrukats, eller skulle ha förbrukats om arbetstagaren hade omfattats av försäkringen, ges rätt till särskild ersättning. Denna rätt gäller till och med kalendermånaden innan arbetstagaren fyller 65 år. Ersättningen innebär ett fast belopp per månad som motsvarar 60 procent av arbetstagarens genomsnittliga avlöningsförmån 12 månader före uppsägningstidpunkten och beräknas på arbetstagarens överenskomna fasta kontanta lön inklusive tillägg enligt AB § 34 mom. 2 som har betalats eller skulle ha betalats ut till arbetstagaren. Särskild ersättning till äldre arbetstagare som efter uppsägning är arbetslös och inte längre har rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen

9 Särskild ersättning - 61 år Exempel •61 år vid uppsägningsdagen och arbetat minst 10 år i kommunen •6-12 månaders uppsägningstid (full lön enligt avtal) •62 år när man lämnar kommunen •A-kassa + 80 procent av lönen, inklusive A-kasseersättning, under 200 ersättningsdagar och därefter 70 procent under ytterligare 100 ersättningsdagar (max 300 ersättningsdagar för a-kassa), står till arbetsmarknadens förfogande (ersättningsdagar bekostas av kommunen) •63 år, väljer att inte längre stå till arbetsmarknadens förfogande. At kan ansöka om särskild ersättning hos Omställningsfonden motsvarande 60 % lön fram till och med kalendermånaden innan arbetstagaren fyller 65 år (ca 22-29 månadslöner bekostas av kommunen).

10 Finansiering •Aktiva omställningsinsatser finansieras genom obligatorisk premie om 0,1% på lönesumman (finansiering personalkontoret). •Ekonomiska förmåner betalas över löpande räkning, dvs arbetsgivaren (arbetsplatsen) betalar när kostnaden uppstår.

11 Tänk på! •Gäller bara vid uppsägning vid arbetsbrist •Personalkontoret anmäler alla verkställda uppsägningar till Omställningsfonden, dessa tar kontakt med berörd personal och därefter avgör den enskilde om den är intresserad eller ej •Era verksamheter faktureras löpande •Moroten är att den anställde lämnar oss för att gå till ett nytt jobb och då blir det ingen kostnad för AG


Ladda ner ppt "Omställningsavtalet –KOM-KL Gäller fr.o.m 2012-01-01."

Liknande presentationer


Google-annonser