Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Eget arbete till workshop 4 2016-04-13 Region Gotland.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Eget arbete till workshop 4 2016-04-13 Region Gotland."— Presentationens avskrift:

1 Eget arbete till workshop 4 2016-04-13 Region Gotland

2 Hur har ni i ert landsting/region arbetat med att få beslut/förankring kring breddinförande av Stöd och behandling? Påbörja arbetet med att identifiera aktiviteter för breddinförande i ert landsting/region. Föreslå innehåll i fortsatt generellt införandestöd för hösten 2016 Föreslå fortsatt stöd för design och utveckling av eget innehåll i Stöd och behandling. Förbered en feminuterspresentation med ovanstående där du också beskriver status i ert införande. Region Gotland

3 Nuläge –Pilot inledd, genomförs i PV, 9 pat, Ångesthjälpen –Därefter utvärdering –Samt förslag på breddinförande med besvarande av frågeställningar kring framtida förvaltningsorganisation –Styrgrupp tar beslut om ev. breddinförande utifrån utvärdering och förslag på breddinförande Region Gotland

4 Aktiviteter för breddinförande, bl.a. –Avgifter –Privata vårdgivare –Rutiner för införande i nya verksamheter –Rutiner journalföring och logghantering –Placering HSA/EK Region Gotland

5 Fortsatt erfarenhetsutbyte Specifikt kring förvaltningsorganisation Generellt införandestöd, önskemål

6 Nationellt register på befintliga program för inspiration och samarbeten kring vidareutveckling Möjligheter att samverka, juridik därikring? Stöd utveckling eget innehåll


Ladda ner ppt "Eget arbete till workshop 4 2016-04-13 Region Gotland."

Liknande presentationer


Google-annonser