Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projektplanen Vård och stödsamordningsprojektet. Avgränsningar Vård och stödsamordningsprojektet avgränsas inte av några diagnostiska kriterier utan kan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projektplanen Vård och stödsamordningsprojektet. Avgränsningar Vård och stödsamordningsprojektet avgränsas inte av några diagnostiska kriterier utan kan."— Presentationens avskrift:

1 Projektplanen Vård och stödsamordningsprojektet

2 Avgränsningar Vård och stödsamordningsprojektet avgränsas inte av några diagnostiska kriterier utan kan komma att beröra alla personer över 18 år med psykiskt funktions-hinder/psykisk sjukdom och som är i behov av stöd/insatser från både kommun och landsting. Begreppet psykiskt funktions-hinder hänvisar till konsekvenserna som den psykiska sjukdomen leder till för individen.

3 Definition av begreppet psykiskt funktionshinder, SOU 2006:100 ” En person har ett psykiskt funktionshinder om han eller hon har väsentliga svårigheter att utföra aktiviteter på viktiga livsområden och dessa begränsningar har funnits eller kan antas komma att bestå under en längre tid. Svårigheterna ska vara en konsekvens av psykisk störning.” Personer med samsjuklighet berörs samt patienter/brukare som vårdas på ÖPT -öppen psykiatrisk tvångsvård. Personer med lindriga och kortvariga tillstånd berörs inte.

4 Styrgruppens roll: Är projektets beslutande organ. Fastställer projektdirektiv och projektplan. Bedömer resultat och om projektet ska drivas vidare. Beslutar angående förslag och förändringar. Tillför resurser i projektet. Stödjer aktivt projektledaren.

5 Hur förankrar styrgruppens arbete/beslut? Hur förbereda beslut?

6 Projektavslut Länsstyrgruppen för psykiatri inom Välfärdsberedningen Region Dalarna fortsätter sitt arbete även efter att Vård och stödsamordningsprojektet avslutas. Diskussioner förs angående behovet av sk. plattformsledare för psykiatriområdet i region Dalarna. Projektledaren ansvarar för att göra en slutrapport som presenteras för intressenter i kommun och landsting samt Region Dalarna.

7 Under 2013 påbörjas arbetet med brukarrevision i samarbete med Högskolan Dalarna och Erfarenhetspanelen. Brukarrevisioner genomförs 2014. Projektägaren ansvarar för att revisionen genomförs. En länsgemensam samverkans överenskommelse finns presenterad och signerad. En länsgemensam överenskommelse finns som beskriver rutiner för metodhandledning i Integrerad psykiatri. En plan ska arbetas fram för regelbundna inventeringar av gemensamt utbildningsbehov för medarbetare från landstings- och kommun psykiatri.

8 Projektet är avslutat när: slutrapporten är godkänd av projektägaren och länsstyrgrupp. all projektdokumentation är arkiverad på Psykiatrins utvecklingsenhet och inlagda Region Dalarnas hemsida. projektdirektiv, projektplan och slutrapport är diarieförd. ansvarig är utpekad för att följa upp projektets nytta för verksamheten. projektägaren har förklarat projektet avslutat.


Ladda ner ppt "Projektplanen Vård och stödsamordningsprojektet. Avgränsningar Vård och stödsamordningsprojektet avgränsas inte av några diagnostiska kriterier utan kan."

Liknande presentationer


Google-annonser