Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Behovet av nationell satsning på IT-stöd Barns behov i centrum (BBIC) Kjerstin Bergman Avd vård och omsorg Nationell samordnare BoU-satsningen 2014-05-27.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Behovet av nationell satsning på IT-stöd Barns behov i centrum (BBIC) Kjerstin Bergman Avd vård och omsorg Nationell samordnare BoU-satsningen 2014-05-27."— Presentationens avskrift:

1 Behovet av nationell satsning på IT-stöd Barns behov i centrum (BBIC) Kjerstin Bergman Avd vård och omsorg Nationell samordnare BoU-satsningen 2014-05-27

2 Systematisk uppföljning – en del av evidensbaserad praktik I överenskommelsen om EBP ingår en satsning på regionala utvecklingsledare för den sociala barn- och ungdomsvårdeden ”BoU-satsningen”. Systematisk uppföljning är ett prioriterat område i BoU- satsningen. Syftet med systematisk uppföljning är att kvalitetssäkra verksamheten och skapa underlag för förbättringsarbete. I detta ingår bland annat att stödja kommunernas förutsättningar att använda BBIC-statistik. (BBIC används av nära nog alla kommuner) 2

3 3

4 SKL:s kartläggningar av IT-problem med BBIC 2011/2012 - nationell kartläggning om systematisk uppföljning inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård: sällan resultat utan mest kostnader som redovisas. Vår 2012 - pilotundersökningar av IT-stödet i 35 kommuner: omöjligt att ta ut statistik ur BBIC. 2012/2013 - nationell kartläggning av IT-stödet för BBIC (dokumentation och statistikuttag). Vår 2014 – förstudie av IT-konsult. SoS har inte ställt tydliga krav på BBIC, överlåtit åt kommunerna att upphandla IT-stöd som inte vet vilka krav de ska ställa. Ansvarsfrågrona måste utredas, en gemensam förvaltningsorganisation SoS och SKL 4

5 Övergripande resultat från nationell kartläggning om BBIC-IT 2012/2013 Nära nog alla kommuner har stora problem med själva BBIC- dokumentationen men även problem med att hämta ut den statistik som skulle kunna hämtas ut ur BBIC. Kommunernas IT- stöd är generellt så bristfälliga att handläggningen av barnavårdsärenden blir både ineffektiv och rättsosäker. 5

6 IT-workshops 6

7 Syfte med lokala IT-workshop Med utgångspunkt i den nationella kartläggningen om BBIC-IT 2012/2013: Identifiera och få en samlad bild av olika problem på lokal och nationell nivå av IT-stödet för BBIC. En del av det fortsatta arbetet på både lokal och nationell nivå Stärka kompetensen för att kunna påverka och ställa krav på framtida IT-stöd 7

8 Nuläge 2014: Lokala IT-workshop fortsätter 2014 (t.o.m. 31 jan 2015) regeringsuppdrag Socialstyrelsen om att vidareutveckla BBIC för systematisk uppföljning av verksamheten (verksamhetsuppföljning) – i samråd med SKL 2014: SKL (VO och CeSam) och SoS ( + NMT) och tar fram en nationell kravspecifikation för IT-stödet - informationsspecifikation, - kontroller, - funktionsbeskrivning, - informationssäkerhet 8

9 Förslag nationell satsning på BBIC-IT 2015 Skrivelse till socialdepartementet med följande: Utvärdera kravspecifikationen i förhållande till nuvarande systemstöd och undersöka olika alt. lösningar Designa och utveckla ett IT-stöd som ger effektiv och rättssäker dokumentation Hitta en lämplig förvaltningsmodell för BBIC Driva på möjligheten att hämta in personnummerbaserad statistik på nationell nivå 9


Ladda ner ppt "Behovet av nationell satsning på IT-stöd Barns behov i centrum (BBIC) Kjerstin Bergman Avd vård och omsorg Nationell samordnare BoU-satsningen 2014-05-27."

Liknande presentationer


Google-annonser