Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förstudien ”Mitt hjärta” Emelie Nisu & Katarina Björklund Projektledare förstudien.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förstudien ”Mitt hjärta” Emelie Nisu & Katarina Björklund Projektledare förstudien."— Presentationens avskrift:

1 Förstudien ”Mitt hjärta” Emelie Nisu & Katarina Björklund Projektledare förstudien

2 Syfte med förstudien Att identifiera befintliga strukturer, samverkansformer, interventioner och aktiviteter som finns inom kommunerna, landstinget och övriga civilsamhället inom området hjärt-kärlprevention samt att identifiera utvecklingsbehov och föreslå interventioner för en förbättrad hjärt-kärlprevention. VAD FINNS IDAG? Struktur, samverkan, interventioner/aktiviteter VAD KAN UTVECKLAS? FÖRSLAG TILL INTERVENTIONER

3 Arbetsgång och innehåll

4 Slutprodukt DEL 1) Summering av hjärt-kärlprevention. Faktorer som påverkar, preventionsnivåer, arenaperspektiv. DEL 2) Kartläggning av strukturer, samverkansformer, interventioner/aktiviteter och utvecklingsmöjligheter inom kommuner och landsting. Presenteras kommunvis och uppdelat i preventionsnivåer och arenor. DEL 3) Kartläggning av strukturer, samverkansformer, interventioner/aktiviteter och utvecklingsmöjligheter inom ett urval privata och ideella organisationer via workshop. Presenteras kommunvis och uppdelat i preventionsnivåer och arenor. DEL 4) Analys och ”åtgärdsförslag”.

5 Tidsplan Kartläggning inom landsting och kommun pågår t.o.m december 2011. Workshop för privata och ideella aktörer genomförs 7 februari 2012. Välkomna till Rosen! Deadline 31 mars 2012.

6 Projekt-symbol

7 Webbsida

8 Tack för oss!


Ladda ner ppt "Förstudien ”Mitt hjärta” Emelie Nisu & Katarina Björklund Projektledare förstudien."

Liknande presentationer


Google-annonser