Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NATIONELLA RIKTLINJER Socialstyrelsens vägledning för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamhet för personer med missbruks- och beroende-problem.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NATIONELLA RIKTLINJER Socialstyrelsens vägledning för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamhet för personer med missbruks- och beroende-problem."— Presentationens avskrift:

1 NATIONELLA RIKTLINJER Socialstyrelsens vägledning för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamhet för personer med missbruks- och beroende-problem.

2 Handlingsplan för utveckling och implementering av riktlinjerna Att kommunernas socialnämnder och landstingsstyrelsen beslutar att riktlinjerna skall gälla för alla kommuner och alla hälso- och sjukvårdsområden inom Dalarna

3 SAGA Det är den lokala ledningen för hälso- och sjukvården och ledningen för kommunens socialtjänst som tillsammans skall planera hur vård och behandlingen skall organiseras. Verksamheten skall lokalt samordnas mellan socialtjänstens personal inom missbruksverksamheten och med yrkeskompetens från primärvården och psykiatrin inom området, t.ex. läkare och sjuksköterskor.

4 ”GRUNDBULT” SAMVERKAN ÖVER YRKES- OCH ORGANISATIONSGRÄNSER

5 PROBLEMINVENTERING OLIKA ORGANISATIONER-OLIKA KULTURER VARIERANDE KUNSKAPSNIVÅ ATTITYDEN TILL ALKOHOLPROBLEM MYCKET OLIKA I PERSONALGRUPPEN HUR TA HAND OM DET SOM HOS VISSA KOMMER ATT ”VÄCKAS?”

6 VARIERANDE KUNSKAPSNIVÅ OLIKA KULTURER SAMUTBILDNING MED FÖRDJUPNING EFTER BEHOV BEROENDELÄRA MOTIVERANDE SAMTAL ANVÄNDA SCREENINGINSTRUMENT RISKBRUKSVERKSTAD

7 ALL PERSONAL SOM MÖTER NYA PATIENTER/KLIENTER ÄR UTBILDADE I BASAL MISSBRUKS- OCH BEROENDELÄRA

8 ATTITYDER SAMTAL I YRKESGRUPPER OM ATTITYDER

9 Prevention och tidiga insatser –Alla ska bli mer aktiva i att ta upp frågor om hur de symtom personen söker för kan orsakas eller försämras av alkohol eller droger. –I allt förebyggande arbete ska man ta upp droger i livsstilsdiskussionen.

10 Vårdprogram Lokala riktlinjer för missbruks- och beroendevård I Gagnef kommun LOVIS Lokalt Vårdprogram I Samverkan Riktlinjer för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamhet för personer med riskbruk, skadligt bruk och beroendeproblem –Version –2008-08-20

11 LOVIS-GRUPPEN Samverkan mellan socialtjänsten, primärvården och psykiatrin genom Lovis-gruppen på torsdagar klockan 15:00 – 16:30 from 2008-09-01. Hos Lovis-gruppen kan respektive organisation förmedla ärenden, göra gemensamma vårdplaneringar, utbyta erfarenhet och andra vårdgivare från socialtjänst och primärvård kan rådgöra om patienter/klienter. Ärenden kan diskuteras utan sekretess om patienten tillåter, annars anonymt. Diskussion i samverkansgrupp kring rutiner och förhållningssätt.

12 Specialmottagning för missbruks- och beroendefrågor på vårdcentralen i Djurås –Sjuksköterska, kurator, socialsekreterare, psykolog och läkare. –Inget remisstvång, patienter/klienter kan själva ringa för tidbokning eller annan vårdgivare kan aktualisera ärenden via e-post, telefon eller på Lovis-gruppens möten. –Telefontid 8:15 till 8:45 eller enligt överenskommelse. Direkttelefon 0241-49 85 22. –Vid behov har respektive familjeläkare medicinskt ansvar alternativt dr Christer Pettersson som är knuten till mottagningen.

13 Arbetsuppgifter Rådgivning, information och stöd till anhöriga och personer med frågor eller problem Konsultationer med andra vårdgivare kring patienter/klienter Screening och utredningar (CAGE, AUDIT, DUDIT, ASI och ADDIS). Provtagning. Drogscreening. Behandlingsplanering, vårdplanering Motivationssamtal, återfallsprevention. Poliklinisk abstinenslindring. Samverkan mellan socialtjänsten och psykiatrin och övrig sjukvård. Handhavande av körkortsärenden. Återrapportering till behandlande läkare. Uppföljningar. Kunskapsöverföring.

14 UTREDNINGSMETODER Cage-frågor (landsting och kommun)‏ Audit (landsting och kommun)‏ ADDIS (landsting)‏ SCID (öppen psykiatrin)‏ ASI (kommun)‏

15 CAGE-FRÅGOR Har du någon gång känt att du behöver skära ned din alkoholkonsumtion? Har någon retat eller irriterat dig genom att kritisera ditt drickande? Har du själv någon gång haft dåligt samvete, eller känt skuld för att du dricker? Har du behövt starta dagen med alkohol för att stilla nerverna eller bota en baksmälla?

16 BEHANDLINGSFORMER Stödsamtal med bla kurator, sjuksköterska, socialsekreterare. Terapisamtal hos öppenvårdspsykiatrin Abstinensbehandling, avgiftning på avd 65, Falu lasarett eller i vårdcentralens regi. Öppenvårdsbehandling, kommunens egna öppenvård NyVy eller Nudax i Borlänge

17 BEHANDLINGSFORMER forts Familjehemsvård Institutionsvård Sluten institutionsvård

18 NYVY GAGNEFS KOMMUN HAR AVTAL MED NYVY SOM ”SKRÄDDARSYR” BEHANDLINGAR; VECKOSLUTSSEMINARIER, KONTRAKTSBEHANDLINGAR, ANHÖRIGUTBILDNINGAR.

19 RECOVERY DYNAMICS Dynamics är ett instruktions- och självhjälpsmaterial för individuellt och professionellt bruk. Följer AA:s 12 steg minutiöst. Att i rätt följd och på ett tydligt och enkelt sätt förklara de tolv stegen. Målorienterade utförande, vilket hjälper varje individ att förstå problemet och lösningen samt det handlingsprogram som leder till tillfrisknande.

20 RECOVERY DYNAMICS Vänder sig till riskbrukare, skadligt bruk/missbruk, beroende Anhöriga Personal

21 BEHANDLINGSPROGRAMMET Tillsammans med Leksands kommun Behandlingsgruppen träffas varje tisdag kl.13-16 och onsdag kl.09-12. Efter tre månader börjar klienten i eftervårdsgruppen och det är en gång i veckan.

22 ARBETSGIVARE Vid behov av konsultation ring reception på socialtjänsten 0241-15215. Enhetschefen Staffan Unosson och socialsekreterare Nina Ottosson kan svara på frågor gällande missbruksfrågor.


Ladda ner ppt "NATIONELLA RIKTLINJER Socialstyrelsens vägledning för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamhet för personer med missbruks- och beroende-problem."

Liknande presentationer


Google-annonser