Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Missbruksvården Haparanda 2010. PERSONAL Suvi Järvinen-Valo(Teamledare) Suvi Järvinen-Valo(Teamledare) Jaana Karvo (Socialsekreterare) Jaana Karvo (Socialsekreterare)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Missbruksvården Haparanda 2010. PERSONAL Suvi Järvinen-Valo(Teamledare) Suvi Järvinen-Valo(Teamledare) Jaana Karvo (Socialsekreterare) Jaana Karvo (Socialsekreterare)"— Presentationens avskrift:

1 Missbruksvården Haparanda 2010

2 PERSONAL Suvi Järvinen-Valo(Teamledare) Suvi Järvinen-Valo(Teamledare) Jaana Karvo (Socialsekreterare) Jaana Karvo (Socialsekreterare) Jouni Posti (Handläggare) Jouni Posti (Handläggare) Riitta Danell (Drogterapeut) Riitta Danell (Drogterapeut) Sisko Vänni (Familjestödjare) Sisko Vänni (Familjestödjare)

3 Verksamhet Socialtjänsten och Familjenshus

4 Identifiering Audit, A AA Audit –E Dudit, Dudit-E ADAD ASI Bedömningsinstrument som används för kartläggning av personens situation och problem och ligger till grund för en bedömning av hjälpbehovet och behandlingsplanering. S Screening

5 Bedömning Riskbruk Missbruk Beroende

6 Åtgärd Kortrådgivning /MI Utredning/MI MI - Motiverande samtal -En metod för att hjälpa personer med riskbruk, missbruk eller beroende att komma till insikt i hur deras alkohol/droganvändning påverkar deras eget samt anhörigas liv -Väcka motivation till att förändra sina alkohol/drogvanor.

7 Behandling Institutionsvård SoL, LVM Öppenvårdsmottagning VILJAN

8 Öppenvårdsmottagningen VILJAN R Rådgivning och information B Behandling enskilt och i grupp E Eftervård enskilt och i grupp A Anhörigbehandling B Barngrupper H Halvvägsboendet K Kontaktpersoner F Fältarbete S Samsjuklighet K Kvinnofrid / stöd för män J Jourboende hos Länkarna A Andrahandskontrakt

9 Rådgivning och information Droginfo Riskbruk, missbruk och beroende Missbruksutveckling Beroendetecken Missbrukets påverkan för individen och personer i den missbrukandes omgivning

10 METODER Grundbehandling och eftervård 1 12-stegsmetod Ett manualbaserat program som används för personer, som uppfyller kriterierna för diagnoserna alkoholberoende och missbruk. Programmen bygger på Anonyma Alkoholisters synsätt på alkoholism som en kronisk, progressiv sjukdom.

11 METODER (forts.) CRA En manualbaserad missbruksbehandling som baseras på kognitiv-beteendeterapi (KBT) och motiverande samtal (MI) Återfallsprevention Behandling som utgår från Gorskis modell för strukturerad återfallsprevention vid kemiskt beroende.

12 METODER (forts) Anhörigprogram Grupp eller enskilt Riktar sig till vuxna anhöriga som lever eller har levt i en nära relation till någon som missbrukar alkohol eller andra droger. Skall ge kunskap och information om beroende och om hur personer som lever i missbruksmiljöer påverkas av detta. Genom föreläsningar, filmer och diskussioner hjälps anhöriga till denna insikt. Med hjälp och stöd av andra i gruppen lär sig de anhöriga att hantera sin specifika situation på ett konstruktivt sätt. Utöver information och kunskap om beroende och medberoende får den enskilde nya verktyg till att bearbeta och förändra sin situation. Fördelat på 16 gruppträffar och består av föreläsningar, film och diskussioner.

13 METODER (forts) Programmet i barnguppen Rädda Barnens program för barn som lever med mamma eller pappa som dricker. Riktar sig till barn som lever i missbruksmiljöer. Består av gruppträffar där barnen får information om beroende och dess påverkan på familjen. Varje möte har ett tema som ligger till grund för samtal, lek och skapande. Barnen får möjlighet att berätta om och bearbeta sina känslor och upplevelser kring missbruket.

14 Metoder (forts.) Haschprogram Lösningsfokuserat Nätverksarbete Familjearbete Meditation

15 MVC Fam.hus BVC Fam.hus VC Vux. Psykiatri Soc. Fam.hus Audit/dudit Audit-E, ASI Screening Audit Prover Audit Prover Audit Prover DSM Audit/Dudit Screening Prover DSM, ICD10 Riskbruk Missbruk/beroende Riskbruk Missbruk/beroende Riskbruk Missbruk/beroende Riskbruk Misssbr/beroende Riskbruk Missbr/beroende Kortrådg/MI Utredning/MI Soc. Kort rådg/MI/Soc. Soc. Kort rådg/MI Soc. Kort rådg/MI Soc. VC Abstinensbe handl Institutionsv. SoL, LVM Öppenvårdsmottagning VILJAN Behandling enskilt, grupp Eftervård enskilt, grupp Anhörigbehandling Barngrupper Halvvägsboendet Jourboende Länkarna Kontaktpersoner Andrahandskontrakt ”HAPARANDAMODELLEN” FÖR MISSBRUKSVÅRD Verksamhet IdentifieringBedömningÅtgärd Behandling

16 Tack för oss !


Ladda ner ppt "Missbruksvården Haparanda 2010. PERSONAL Suvi Järvinen-Valo(Teamledare) Suvi Järvinen-Valo(Teamledare) Jaana Karvo (Socialsekreterare) Jaana Karvo (Socialsekreterare)"

Liknande presentationer


Google-annonser