Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presentation av utvecklingsarbete 24–25 november

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presentation av utvecklingsarbete 24–25 november"— Presentationens avskrift:

1 Presentation av utvecklingsarbete 24–25 november
Kiruna Kommun Kiruna Sjukhus öppen och slutenvård Vård centralerna Malmen och Graniten

2 Kommunfakta Yta: Kirunas yta är 1937 kvadrat kilometer
Invånarantal: i tätorten Huvudnäring: Gruvnäring, rymd samt turism. Turismen ökar kraftigt Arbetslöshet: Totala arbetslösheten även inräknat de med aktivitets stöd är 4,9 % i Kiruna. Riket 6,8 % Åldersstruktur: 13 år-69 år= år-69 år= Över 70 år=3167 Särskilda geografiska förutsättningar: Nära till Finland och Norge. Nära till naturen, jakt, fiske och vandringsleder. 8 mil upp till fjällvärden där vi har fina skidanläggningar för utförs och längdåkning.I kommunen finns Ice hotel som är världskänt.

3 Våra förutsättningar Målgruppen är Kiruna Kommuns innevånare
De personella resurserna vi har att tillgå är befintlig personal inom de olika verksamheterna Implementering av Nationella Riktlinjerna har varit grunden till arbetets utformning Liten kommun- nära till samarbete, personkännedom, enkla kontaktvägar

4 Dessa behov såg vi Viktigt med nedskrivna rutiner, vem gör vad, kontaktlista Informera kommun- och landstingspersonal om syftet med arbetet med NR Identifiera missbruksproblem i tidigt skede Informera och upplysa om våra olika verksamheter, kommun – landsting Ökad samverkan mellan aktörerna Våga fråga

5 Detta har vi gjort Skrivit ner gemensamma riktlinjer mellan kommun och landsting Informerat om riktlinjerna och vikten av att arbeta med tidig upptäckt av missbruk till personal inom båda verkamheterna. Möten med AT-läkare, sjuksköterskor, Akut rådet samt till personal inom socialförvaltningen Utbildningar: Riskbruk, missbruk, beroende. ASI, AUDIT, DUDIT, CM,CRA, MI och Återfallsprevention Kontinuerliga möten med lokala arbetsgruppen

6 Långsiktiga mål Förbättrad hälsa för Kiruna kommuns innevånare
Förebyggande insater genom ökade kunskaper om alkoholrelaterade sjukdomar Bättre omhändertagande, snabbare och tidigare insatser, bedömningar och utredningar Livsstils mottagning VÅGA FRÅGA Arbetsgruppen träffas två ggr per år. Hur fungerar riktlinjerna, revidera, ändra. Arbeta med att få in AUDIT i det ordinarie arbetet

7 Kortsiktiga mål Arbeta med attitydförändringar inom verksamheterna i bemötandet av missbrukspersoner Diskutera, arbeta och påminna verksamheterna om Nationella Riktlinjerna och att riktlinjer finns mellan kommun och landsting Informationsmaterial i väntrum samt andra offentliga miljöer Fokusera på tidig upptäckt VÅGA FRÅGA

8 Hinder vi stött på Missbruk ej prioriterat område inom verksamheterna
Bristfälliga kunskaper om berondeproblematik Bristande kunskaper om varandras resurser Fördomar och attityder går före, skymmer, kunskaper Rädsla för att fråga om alkohlvanor,vad framkommer? Vad göra? Vad gäller?

9 Möjligheter vi sett Mer kännedom om de olika verksamheterna, kommun och landsting Attitydförädringar Ökat intresse för att lära sig om missbruk Ser en styrka i att samverka Tryggare i arbetsrollen, tryggare i arbetsuppgifterna, vågar fråga –vet vad som ska göras Högre status att jobba med missbruk tack vare forskning i ämnet beronde, hjärnforskning Draghjälp av massmedia som har uppmärksammat ämnet

10 Uppföljning och utvärdering
Arbetsgruppen ska fortsätta att träffas två ggr per år Fortsätta med möten med AT-läkare, sjuksköterskorna, akut rådet mm. Utvärdering av antalet högfrekventa patienter, gå igenom journaler och diagnoser Hur många kommer påverkade till akuten Vid besök på sjukhuset med sjukdomar som kan vara alkholrelaterade så som högt blodtryck, magbesvär skall frågan om alkholvanor ställas. Patienten skall få information om alkoholens skador samt upplysning om vilken hjälp som kan erbjudas av både landsting och kommun

11 Detta vill vi särskilt lyfta
Ökat samarbete mellan kommun och landsting Enklare och snabbare kanaler, kontakvägar till varandra Personkännedom En ökning av anmälningar till kommunens missbrukshandläggare från läkare gällande patienter med missbruksproblem Inte lika skamligt att prata om missbruksproblem Beroendeproblematik tas upp mer i massmedia

12 Mer information lena.haggroth@kommun.kiruna.se www.sos.se


Ladda ner ppt "Presentation av utvecklingsarbete 24–25 november"

Liknande presentationer


Google-annonser